Město Horní Jiřetín

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Město Horní Jiřetín

Potoční 15, Horní Jiřetín, 43543

IČO: 00265942

Telefon: 476 734 283

E-mail: podatelna@hornijiretin.cz,  |   Internetová adresa: http://www.hornijiretin.cz

Adresa profilu: http://www.stavebnionline.cz/profil/horni-jiretin  |  Identifikátor profilu zadavatele: 358792

Stav profilu : Aktivní

XML profilu   |  Adresa tržiště:


    

Veřejná zakázka neukončena

Datum
zveřejnění
Název veřejné zakázky Druh VZ Typ řízení Poslední
změna
14.10.2019   10:04 Přípojky NN 0,4 kV II etapa stavební práce Zakázka malého rozsahu 14. 10. 2019 10:04:34

Veřejná zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem   [ prvních 10 - celkem : 15 ]

Datum
zveřejnění
Název veřejné zakázky Druh VZ Typ řízení Poslední
změna
29.06.2020   16:26 Smlouva o dílo č. 1/013/2020 služby Zakázka malého rozsahu 29. 6. 2020 16:26:21
26.05.2017   14:53 Hasičská zbrojnice Horní Jiřetín stavební práce Zjednodušené podlimitní řízení 1. 9. 2017 9:03:27
15.01.2016   12:29 Stavební úpravy objektu čp. 49 na zdravotní středisko a služby, Horní Jiřetín stavební práce Zjednodušené podlimitní řízení 14. 4. 2016 13:34:46
06.05.2015   10:53 Rekonstrukce sportovního areálu v Horním Jiřetíně - 2. etapa - atletický ovál stavební práce Zakázka malého rozsahu 17. 6. 2015 11:27:32
01.09.2014   00:00 SEPARACE BIOODPADŮ VE MĚSTĚ HORNÍ JIŘETÍN dodávky Zjednodušené podlimitní řízení 19. 10. 2014 23:25:23
01.09.2014   00:00 SVOZ BIOODPADU VE MĚSTĚ HORNÍ JIŘETÍN dodávky Zjednodušené podlimitní řízení 19. 10. 2014 23:27:20
13.08.2014   15:14 Rekonstrukce sportovního areálu v Horním Jiřetíně - 1-A. etapa (výstavba víceúčelového hřiště s umělou trávou) stavební práce Zakázka malého rozsahu 31. 3. 2015 12:38:03
10.04.2014   13:26 Vyztužení konstrukčních podkladních vrstev okrajových částí vozovek místních komunikací města Horní Jiřetín stavební práce Zakázka malého rozsahu 31. 3. 2015 12:38:20
31.03.2014   21:33 Výkon činnosti technického dozoru investora na stavbě Kanalizace a ČOV Města Horní Jiřetín a II. etapa kanalizace a ČOV Města Horní Jiřetín – místní část Černice služby Otevřené řízení 29. 3. 2016 11:06:31
31.03.2014   18:43 Kanalizace a ČOV města Horní Jířetín stavební práce Užší řízení 27. 3. 2015 11:42:06

Veřejná zakázka byla zrušena

Datum
zveřejnění
Název veřejné zakázky Druh VZ Typ řízení Poslední
změna
08.09.2015   15:26 Stavební úpravy objektu čp. 49 na zdravotní středisko a sllužby, Horní Jiřetín stavební práce Zjednodušené podlimitní řízení 18. 9. 2015 11:14:31

Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Datum
zveřejnění
Název veřejné zakázky Druh VZ Typ řízení Poslední
změna
04.01.2022   13:10 Dětské hřiště, ulice Černická dodávky Zakázka malého rozsahu 4. 1. 2022 13:16:01
08.04.2020   19:28 Oprava místní komunikace Horní Jiřetín dodávky Zakázka malého rozsahu 8. 4. 2020 19:28:59
16.10.2018   10:36 Projektová dokumentace: Cyklostezka Litvínov – Horní Jiřetín – Černice služby Zjednodušené podlimitní řízení 15. 1. 2021 14:18:25
13.09.2018   09:37 KOMUNIKACE, VODOVOD A KANALIZACE PRO RD HORNÍ JIŘETÍN stavební práce Zjednodušené podlimitní řízení 15. 1. 2021 14:09:15
26.08.2015   17:38 Inženýrsko geologický monitoring geofaktorů a následků hlubinné hornické činnosti v aglomeraci Horní Jiřetín služby Zjednodušené podlimitní řízení 29. 3. 2016 11:15:59

Kliknutím na název zadávacího řízení si zobrazíte podrobnější informace.

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora