Město Horní Jiřetín

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Město Horní Jiřetín

Potoční 15, Horní Jiřetín, 43543

IČO: 00265942

Telefon: 476 734 283

E-mail: podatelna@hornijiretin.cz,  |   Internetová adresa: http://www.hornijiretin.cz


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

tel.:

e-mail:


Detail zakázky

Název zakázky: Stavební úpravy objektu čp. 49 na zdravotní středisko a služby, Horní Jiřetín
Identifikátor veřejné zakázky: P16V00000001 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem 
Datum zveřejnění: 15.01.2016   12:29
Typ řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem veřejné zakázky je realizace projektu, který řeší rekonstrukci objektu čp. 49 v Horním Jiřetíně na zdravotní středisko a služby. Jedná se o zateplení konstrukcí, výměnu oken, nový otopný systém a zdroj vytápění, adaptace interiéru na poskytovaní zdravotních a dalších služeb dle projektové dokumentace.
Předpokládaná hodnota: 7 000 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 18. 2. 2016 9:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 08.04.2016
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 6 652 880,36 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 8 049 985,24 CZK

Dokumenty

Námitky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Vypořádání námitek - námitka dodavatele METALL QUATRO spol. s r.o. PDF 1,99 MB 04.03.2016  13:27 
2. Rozhodnutí k podané námitce EUROMONT GROUP a.s. PDF 2,30 MB 22.03.2016  13:34 
3. Rozhodnutí k podané námitce STAKADO s.r.o. PDF 2,12 MB 22.03.2016  13:34 

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva k podání nabídky (podepsaná pdf verze) PDF 5,06 MB 16.01.2016  12:37 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Zadávací dokumentace, včetně výzvy k podání nabídky ZIP 14,97 MB 15.01.2016  12:29 
2. Zadávací podmínky (podepsaná pdf verze) PDF 20,77 MB 16.01.2016  12:37 
3. Výkaz výměr ve znění vypořádání žádostí o DI č. 2 XLS 1,23 MB 27.01.2016  09:14 
4. Opravený výkaz-výměr "P03 Výkaz_výměr-oprava k 28.1.2016 XLS 1,23 MB 29.01.2016  09:35 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Vypořádání žádostí o dodatečné informace č. 1 PDF 1,20 MB 20.01.2016  13:50 
2. Vypořádání žádostí o dodatečné informace č. 2 PDF 1,03 MB 27.01.2016  09:13 
3. Příloha k vypořádání žádosti o dodatečné informace č. 2 XLS 1,23 MB 27.01.2016  09:13 
4. Dodatečné informace č. 3 PDF 1,13 MB 27.01.2016  10:05 
5. Vypořádání žádostí o dodatčné informace ze dne 25,26,27,28.1.2016 PDF 1,15 MB 28.01.2016  15:33 
6. Vypořádání žádostí o DI ze dne 28.1.2016 PDF 0,96 MB 29.01.2016  09:33 
7. Příloha k DI ze dne 28.1.2016 XLS 1,23 MB 29.01.2016  09:34 
8. Vypořádání žádostí o dod.info ze dne 29.1. ,1. 2. a 2. 2. 2016 PDF 1,72 MB 03.02.2016  14:51 
9. Vypořádání žádostí o DI ze dne 4.2.2016 PDF 1,83 MB 08.02.2016  15:30 
10. Vypořádání žádostí o DI ze dne 5.2.2016 PDF 0,93 MB 10.02.2016  11:47 

Rozhodnutí o vyloučení uchazeče při posouzení nabídek

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Oznámení rozhodnutí zadavatele o vyloučení - 1 .Pražská stavební s.r.o. PDF 2,77 MB 26.02.2016  08:44 
2. Oznámení rozhodnutí zadavatele o vyloučení - ALLKON s.r,o. PDF 2,24 MB 26.02.2016  08:45 
3. Oznámení rozhodnutí zadavatele o vyloučení - DTS Vrbenský, a.s, PDF 2,24 MB 26.02.2016  08:46 
4. Oznámení rozhodnutí zadavatele o vyloučení - ELA Litvínov spol. s r.o. PDF 2,25 MB 26.02.2016  08:47 
5. Oznámení rozhodnutí zadavatele o vyloučení - EUROMONT GROUP a.s. PDF 2,24 MB 26.02.2016  08:47 
6. Oznámení rozhodnutí zadavatele o vyloučení - Gerhard Horejsek a spol., s r.o. PDF 1,08 MB 26.02.2016  08:48 
7. Oznámení rozhodnutí zadavatele o vyloučení - IZOWEN a..s. PDF 1,09 MB 26.02.2016  08:49 
8. Oznámení rozhodnutí zadavatele o vyloučení - METALL QUATRO spol. s r.o. PDF 1,20 MB 26.02.2016  08:50 
9. Oznámení rozhodnutí zadavatele o vyloučení - Mostecká montážní a.s. PDF 2,25 MB 26.02.2016  08:51 
10. Oznámení rozhodnutí zadavatele o vyloučení - Raeder & Falge s.r.o. PDF 1,08 MB 26.02.2016  08:51 
11. Oznámení rozhodnutí zadavatele o vyloučení - STAKADO s.r.o. PDF 1,14 MB 26.02.2016  08:52 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky PDF 0,63 MB 29.02.2016  09:35 
2. Oznámení zadavatele o ukončení zadávacího řízení PDF 0,27 MB 14.04.2016  13:34 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele PDF 8,53 MB 14.04.2016  10:51 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo, včetně příloh PDF 87,39 MB 14.04.2016  10:52 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Nabídková cena Vítěz
1.   IZOWEN a. s.   14891115 CZ NE 7 953 330,13 CZK  
2.   DTS Vrbenský, a. s.   63145251 CZ NE 7 920 563,07 CZK  
3.   ALLKON s. r. o.   25008196 CZ NE 7 006 927,09 CZK  
4.   METALL QUATRO spol. s r. o.   61538213 CZ NE 6 298 457,37 CZK  
5.   ELA Litvínov spol. s r. o.   64653137 CZ NE 7 372 547,96 CZK  
6.   Raeder & Falge s. r. o.   28714989 CZ NE 8 121 250,00 CZK  
7.   Stavmost, s. r. o.   64051994 CZ NE 6 652 880,36 CZK ANO
8.   PETROM STAVBY, a. s.   26769611 CZ NE 7 481 182,00 CZK  
9.   Intermont, Opatrný s. r. o.   49900854 CZ NE 7 628 224,36 CZK  
10.   ABC-Chomutov s. r. o.   44566760 CZ NE 7 870 418,44 CZK  
11.   Gerhard Horejsek a spol., s. r. o.   00526282 CZ NE 7 788 580,45 CZK  
12.   STAKADO s.r.o.   28685679 CZ NE 6 828 817,22 CZK  
13.   Mostecká montážní a. s.   25493507 CZ NE 5 843 797,27 CZK  
14.   EUROMONT GROUP a. s.   63147165 CZ NE 6 039 959,00 CZK  
15.   1. Pražská stavební s. r. o.   29011671 CZ NE 6 500 000,00 CZK  

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPHHistorie zakázky

Datum Popis Autor
15. 1. 2016 12:29:28 Zakázka zveřejněna  
16. 1. 2016 12:37:16 Přidání dokumentu "Výzva k podání nabídky (podepsaná)", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Jiří Košulič
16. 1. 2016 12:37:55 Přidání dokumentu "Zadávací podmínky (podepsaná pdf verze)", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Jiří Košulič
20. 1. 2016 13:50:10 Přidání dokumentu "Vypořádání žádostí o dodatečné informace č. 1", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Jiří Košulič
27. 1. 2016 9:13:06 Přidání dokumentu "Vypořádání žádostí o dodatečné informace č. 2", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Jiří Košulič
27. 1. 2016 9:13:38 Přidání dokumentu "Příloha k vypořádání žádosti o dodatečné informace č. 2", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Jiří Košulič
27. 1. 2016 9:14:20 Přidání dokumentu "Výkaz výměr ve znění vypořádání žádostí o DI č. 2", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Jiří Košulič
27. 1. 2016 10:05:01 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č. 3", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Jiří Košulič
27. 1. 2016 10:05:41 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "15.01.2016 12:29:27" na "15.01.2016 12:29:28" Mgr. Jiří Košulič
27. 1. 2016 10:05:41 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "03.02.2016 09:00:00" na "18.02.2016 09:00:00" Mgr. Jiří Košulič
28. 1. 2016 15:33:16 Přidání dokumentu "Vypořádání žádostí o dodatčné informace ze dne 25,26,27,28.1.2016", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Jiří Košulič
29. 1. 2016 9:33:34 Přidání dokumentu "Vypořádání žádostí o DI ze dne 28.1.2016", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Jiří Košulič
29. 1. 2016 9:34:31 Přidání dokumentu "Příloha k DI ze dne 28.1.2016", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Jiří Košulič
29. 1. 2016 9:35:02 Přidání dokumentu "Opravený výkaz-výměr "P03 Výkaz_výměr-oprava k 28.1.2016", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Jiří Košulič
3. 2. 2016 14:51:39 Přidání dokumentu "Vypořádání žádostí o dod.info 29,1,1,2a2,2,2016", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Jiří Košulič
8. 2. 2016 15:30:01 Přidání dokumentu "Vypořádání žádostí 4.2.2016", Publikovat = "Zveřejnit" Petr Cyrner
10. 2. 2016 11:47:06 Přidání dokumentu "Vypořádání žádostí o DI ze dne 5.2.2016", Publikovat = "Zveřejnit" Boris Vrbka
26. 2. 2016 8:44:46 Přidání dokumentu "Oznámení rozhodnutí zadavatele o vyloučení - 1 .Pražská stavební s.r.o.", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Jiří Košulič
26. 2. 2016 8:45:32 Přidání dokumentu "Oznámení rozhodnutí zadavatele o vyloučení - ALLKON s.r,o.", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Jiří Košulič
26. 2. 2016 8:46:26 Přidání dokumentu "Oznámení rozhodnutí zadavatele o vyloučení - DTS Vrbenský, a.s,", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Jiří Košulič
26. 2. 2016 8:47:07 Přidání dokumentu "Oznámení rozhodnutí zadavatele o vyloučení - ELA Litvínov spol. s r.o.", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Jiří Košulič
26. 2. 2016 8:47:53 Přidání dokumentu "ELA Litvínov spol. s r.o. - EUROMONT GROUP a.s.", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Jiří Košulič
26. 2. 2016 8:48:49 Přidání dokumentu "Oznámení rozhodnutí zadavatele o vyloučení - Gerhard Horejsek a spol., s r.o.", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Jiří Košulič
26. 2. 2016 8:49:56 Přidání dokumentu "Oznámení rozhodnutí zadavatele o vyloučení - IZOWEN a..s.", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Jiří Košulič
26. 2. 2016 8:50:36 Přidání dokumentu "Oznámení rozhodnutí zadavatele o vyloučení - METALL QUATRO spol. s r.o.", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Jiří Košulič
26. 2. 2016 8:51:18 Přidání dokumentu "Oznámení rozhodnutí zadavatele o vyloučení - Mostecká montážní a.s.", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Jiří Košulič
26. 2. 2016 8:51:58 Přidání dokumentu "Oznámení rozhodnutí zadavatele o vyloučení - Raeder & Falge s.r.o.", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Jiří Košulič
26. 2. 2016 8:52:49 Přidání dokumentu "Oznámení rozhodnutí zadavatele o vyloučení - STAKADO s.r.o.", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Jiří Košulič
29. 2. 2016 9:35:52 Přidání dokumentu "Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky", Publikovat = "Zveřejnit" Boris Vrbka
4. 3. 2016 13:27:59 Přidání dokumentu "Vypořádání námitek - námitka dodavatele METALL QUATRO spol. s r.o.", Publikovat = "Zveřejnit" Boris Vrbka
22. 3. 2016 13:34:14 Přidání dokumentu "Rozhodnutí k podané námitce EUROMONT GROUP a.s.", Publikovat = "Zveřejnit" Petr Cyrner
22. 3. 2016 13:34:41 Přidání dokumentu "Rozhodnutí k podané námitce STAKADO s.r.o.", Publikovat = "Zveřejnit" Petr Cyrner
23. 3. 2016 9:24:17 Přidán nový účastník "IČ="64051994 " Název:"Stavmont, s. r. o." Vítěz="Ano"" Mgr. Jiří Košulič
23. 3. 2016 9:24:44 Přidán nový účastník "IČ="26769611 " Název:"PETROM STAVBY, a. s." Vítěz="Ne"" Mgr. Jiří Košulič
23. 3. 2016 9:25:18 Přidán nový účastník "IČ="49900854 " Název:"Intermont, Opatrný s. r. o." Vítěz="Ne"" Mgr. Jiří Košulič
23. 3. 2016 9:25:48 Přidán nový účastník "IČ="44566760 " Název:"ABC-Chomutov s. r. o." Vítěz="Ne"" Mgr. Jiří Košulič
23. 3. 2016 10:22:08 Editace účastníka řízení změna "Název Účastník" z hodnoty "Stavmont, s. r. o." na "Stavmost, s. r. o." Mgr. Jiří Košulič
14. 4. 2016 10:51:48 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Jiří Košulič
14. 4. 2016 10:52:25 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo, včetně příloh", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Jiří Košulič
14. 4. 2016 11:57:45 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "6652880.36" Mgr. Jiří Košulič
14. 4. 2016 11:57:45 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "8049985.24" Mgr. Jiří Košulič
14. 4. 2016 13:22:09 Přidán nový účastník "IČ="00526282 " Název:"Gerhard Horejsek a spol., s. r. o." Vítěz="Ne"" Mgr. Jiří Košulič
14. 4. 2016 13:24:13 Přidán nový účastník "IČ="28685679 " Název:"STAKADO s.r.o." Vítěz="Ne"" Mgr. Jiří Košulič
14. 4. 2016 13:25:06 Přidán nový účastník "IČ="14891115 " Název:"IZOWEN a. s." Vítěz="Ne"" Mgr. Jiří Košulič
14. 4. 2016 13:25:53 Přidán nový účastník "IČ="63145251 " Název:"DTS Vrbenský, a. s." Vítěz="Ne"" Mgr. Jiří Košulič
14. 4. 2016 13:26:33 Přidán nový účastník "IČ="25008196 " Název:"ALLKON s. r. o." Vítěz="Ne"" Mgr. Jiří Košulič
14. 4. 2016 13:27:23 Přidán nový účastník "IČ="61538213 " Název:"METALL QUATRO spol. s r. o." Vítěz="Ne"" Mgr. Jiří Košulič
14. 4. 2016 13:28:40 Přidán nový účastník "IČ="64653137 " Název:"ELA Litvínov spol. s r. o." Vítěz="Ne"" Mgr. Jiří Košulič
14. 4. 2016 13:30:27 Přidán nový účastník "IČ="28714989 " Název:"Raeder & Falge s. r. o." Vítěz="Ne"" Mgr. Jiří Košulič
14. 4. 2016 13:31:25 Přidán nový účastník "IČ="25493507 " Název:"Mostecká montážní a. s." Vítěz="Ne"" Mgr. Jiří Košulič
14. 4. 2016 13:32:22 Přidán nový účastník "IČ="63147165 " Název:"EUROMONT GROUP a. s." Vítěz="Ne"" Mgr. Jiří Košulič
14. 4. 2016 13:32:54 Přidán nový účastník "IČ="29011671 " Název:"1. Pražská stavební s. r. o." Vítěz="Ne"" Mgr. Jiří Košulič
14. 4. 2016 13:34:46 Přidání dokumentu "Oznámení zadavatele o ukončení zadávacího řízení", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Jiří Košulič

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora