Město Horní Jiřetín

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Město Horní Jiřetín

Potoční 15, Horní Jiřetín, 43543

IČO: 00265942

Telefon: 476 734 283

E-mail: podatelna@hornijiretin.cz,  |   Internetová adresa: http://www.hornijiretin.cz


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

tel.:

e-mail:


Detail zakázky

Název zakázky: Rekonstrukce sportovního areálu v Horním Jiřetíně - 2. etapa - atletický ovál
Identifikátor veřejné zakázky: P15V00000001 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem 
Datum zveřejnění: 06.05.2015   10:53
Typ řízení: Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávajícího sportoviště ve sportovním areálu v Horním Jiřetíně, která zahrnuje výstavbu nového sportoviště s umělým povrchem v 1-A. etapě, kdy bude vybudován atletický ovál s umělým povrchem.
Stavba bude provedena podle dokumentace pro provádění stavby vypracované Ing. Františkem Poživilem, sídlem Liptická 457, 418 01 Bílina a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které jsou přílohou této zadávací dokumentace.
Předpokládaná hodnota: 2 500 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 25. 5. 2015 9:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 08.06.2015
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 2 373 477,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 2 871 907,00 CZK

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva k podání nabídky PDF 2,17 MB 06.05.2015  10:53 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Podmínky a požadavky pro zpracování nabídky PDF 5,26 MB 06.05.2015  10:53 
2. Krycí listy nabídky ZIP 0,03 MB 06.05.2015  10:53 
3. Formulář pro prokázání technických předpokladů DOCX 0,01 MB 06.05.2015  10:53 
4. Osvědčení objednatele DOCX 0,02 MB 06.05.2015  10:53 
5. Vzor čestného prohlášení ve smyslu §68, odstavec 3, písmeno c) zákona DOCX 0,02 MB 06.05.2015  10:53 
6. Obchodní podmínky DOCX 0,10 MB 06.05.2015  10:53 
7. Projektová dokumentace ZIP 1,54 MB 06.05.2015  10:53 
8. Soupis prací XLS 0,08 MB 06.05.2015  10:53 
9. Vzor bankovní záruky DOCX 0,03 MB 06.05.2015  10:53 
10. Příloha obchodních podmínek 1 PDF 0,02 MB 06.05.2015  10:53 
11. Příloha obchodních podmínek 2 PDF 0,02 MB 06.05.2015  10:53 
12. Dokumentace podepsaná projektantem ZIP 2,57 MB 07.05.2015  08:02 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Odpověď na dotaz PDF 0,06 MB 12.05.2015  09:22 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky PDF 1,08 MB 28.05.2015  09:35 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo PDF 14,04 MB 17.06.2015  09:04 
2. Usnesení zastupitelstva PDF 0,23 MB 17.06.2015  11:27 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Nabídková cena Vítěz
1.   Linhart spol. s r.o.   47052121 CZ NE 2 373 477,00 CZK ANO

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPHHistorie zakázky

Datum Popis Autor
6. 5. 2015 10:53:38 Zakázka zveřejněna  
7. 5. 2015 8:02:29 Přidání dokumentu "Dokumentace podepsaná projektantem", Publikovat = "Zveřejnit" David Kolesár
12. 5. 2015 9:22:29 Přidání dokumentu "Informace o uveřejnění řízení na profilu", Publikovat = "Zveřejnit" David Kolesár
28. 5. 2015 9:35:07 Přidání dokumentu "Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky", Publikovat = "Zveřejnit" David Kolesár
17. 6. 2015 9:04:10 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" David Kolesár
17. 6. 2015 9:04:12 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "06.05.2015 10:53:37" na "06.05.2015 10:53:38" David Kolesár
17. 6. 2015 9:09:37 Přidán nový účastník "IČ="47052121 " Název:"Linhart spol. s r.o." Vítěz="Ano"" David Kolesár
17. 6. 2015 9:10:19 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "2373477.00" David Kolesár
17. 6. 2015 9:10:19 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "2871907.00" David Kolesár
17. 6. 2015 11:27:32 Přidání dokumentu "Usnesení zastupitelstva", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Jiří Košulič

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora