Město Horní Jiřetín

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Město Horní Jiřetín

Potoční 15, Horní Jiřetín, 43543

IČO: 00265942

Telefon: 476 734 283

E-mail: podatelna@hornijiretin.cz,  |   Internetová adresa: http://www.hornijiretin.cz


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

Naviga 4, s.r.o., Pobřežní 249/46, Praha, 18600

JUDr. Ivan Šula

tel.: +420724141881

e-mail: sula@clas.cz


Detail zakázky

Název zakázky: SEPARACE BIOODPADŮ VE MĚSTĚ HORNÍ JIŘETÍN
Identifikátor veřejné zakázky: P14V00000006 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem 
Datum zveřejnění: 01.09.2014   00:00
Typ řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: dodávky
Popis zakázky: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka následujícího zboží:
800 ks kompostérů o objemu min. 1000 litrů (určené pro domácí kompostování)
5 ks kompostérů o objemu min. 2000 litrů (určené pro komunitní kompostování)
Blíže viz zadávací dokumentace
Předpokládaná hodnota: 2 037 500,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 19. 9. 2014 10:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 19.10.2014

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva k podání nabídky PDF 0,92 MB 01.09.2014  00:00 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Zadávací dokumentace PDF 5,45 MB 01.09.2014  00:00 
2. Zadávací dokumentace - příloha č.1 DOCX 0,10 MB 01.09.2014  00:00 
3. Zadávací dokumentace - příloha č.2 DOCX 0,09 MB 01.09.2014  00:00 
4. Zadávací dokumentace - příloha č.3 DOCX 0,10 MB 01.09.2014  00:00 
5. Zadávací dokumentace - příloha č.4 DOCX 0,13 MB 01.09.2014  00:00 
6. Zadávací dokumentace - příloha č.5 DOCX 0,09 MB 01.09.2014  00:00 
7. Zadávací dokumentace - příloha č.6 DOCX 0,10 MB 01.09.2014  00:00 
8. Zadávací dokumentace - příloha č.7 DOCX 0,09 MB 01.09.2014  00:00 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Dodatečné informace PDF 0,30 MB 09.09.2014  08:31 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky PDF 0,56 MB 25.09.2014  15:08 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele PDF 1,16 MB 19.10.2014  23:24 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva s dodavatelem PDF 3,38 MB 19.10.2014  23:25 
2. Smlouva s dodavatelem PDF 3,38 MB 19.10.2014  23:25 

Plnění VZ


Historie zakázky

Datum Popis Autor
1. 9. 2014 Zakázka zveřejněna  
9. 9. 2014 8:29:50 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "17.09.2014 10:00:00" na "19.09.2014 10:00:00" Branko Glavica
9. 9. 2014 8:31:08 Přidání dokumentu "Dodatečné informace", Publikovat = "Zveřejnit" Branko Glavica
25. 9. 2014 15:08:13 Přidání dokumentu "Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky", Publikovat = "Zveřejnit" Branko Glavica
19. 10. 2014 23:24:26 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Branko Glavica
19. 10. 2014 23:25:05 Přidání dokumentu "Smlouva s dodavatelem", Publikovat = "Zveřejnit" Branko Glavica
19. 10. 2014 23:25:23 Přidání dokumentu "Smlouva s dodavatelem", Publikovat = "Zveřejnit" Branko Glavica

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora