Město Horní Jiřetín

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Město Horní Jiřetín

Potoční 15, Horní Jiřetín, 43543

IČO: 00265942

Telefon: 476 734 283

E-mail: podatelna@hornijiretin.cz,  |   Internetová adresa: http://www.hornijiretin.cz


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

Petr Jaroš

tel.: 604 219 593

e-mail: petjar62@seznam.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Inženýrsko geologický monitoring geofaktorů a následků hlubinné hornické činnosti v aglomeraci Horní Jiřetín
Identifikátor veřejné zakázky: P15V00000002 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 26.08.2015   17:38
Typ řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: služby
Popis zakázky: Předmětem veřejné zakázky je realizace projektu, který řeší monitoring a jeho vyhodnocení zastavěného území města Horní Jiřetín a to z hlediska rizik možných budoucích propadů a sesuvů půdy vlivem dávné hlubinné hornické činnosti. Monitoring bude proveden prostřednictvím periodického leteckého multispektrálního snímkování a vyhodnocení se zaměřením konkrétních dutin (kaveren, komor a komínů) pod povrchem země se zakreslením do map. Následně bude provedeno zemní georadarové měření a měření odporovou tomografí konkrétních rizikových míst s vypracováním dokumentace a hodnocením rizikovosti propadu nebo sesuvu.
Předpokládaná hodnota: 5 150 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 11. 9. 2015 9:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 06.10.2015
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 4 036 900,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 4 884 694,00 CZK
Datum ukončení plnění: 29.03.2016
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 4 036 900,00 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 4 884 649,00 CZK

Dokumenty

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. 01_Výzva k předložení nabídky PDF 0,91 MB 26.08.2015  17:38 
2. 01-1_Priloha_c._1_k_vyzve DOCX 0,17 MB 26.08.2015  17:38 
3. 02_ZD_podmínky a požadavky PDF 1,27 MB 26.08.2015  17:38 
4. P01_ZD_Obchodní podmínky DOCX 0,12 MB 26.08.2015  17:38 
5. P01-1_ZD_Příloha obchodních podmínek č III.1. PDF 0,04 MB 26.08.2015  17:38 
6. P01-2_ZD_Příloha obchodních podmínek č III.1. PDF 0,04 MB 26.08.2015  17:38 
7. P02_ZD_Technické zadání pro provádění díla PDF 2,34 MB 26.08.2015  17:38 
8. P02-1_ZD_Příloha 1 Technického zadání PDF 0,03 MB 26.08.2015  17:38 
9. P02-2_ZD_Příloha 2 Technického zadání PDF 1,87 MB 26.08.2015  17:38 
10. P02-3_ZD_Příloha 3 Technického zadání ZIP 0,26 MB 26.08.2015  17:38 
11. P03-ZD_Výkaz výměr XLSX 0,03 MB 26.08.2015  17:38 
12. P04_1_Krycí list _ jeden dodavatel DOCX 0,10 MB 26.08.2015  17:38 
13. P04_2_Krycí list _ více dodavatelů DOCX 0,10 MB 26.08.2015  17:38 
14. P05_ZD_Vzor bankovní záruky PDF 0,04 MB 26.08.2015  17:38 
15. P06_Dodatečné informace PDF 0,77 MB 26.08.2015  17:38 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky PDF 0,23 MB 30.09.2015  09:26 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva PDF 1,23 MB 09.10.2015  09:51 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo včetně příloh a dodatků PDF 31,81 MB 09.10.2015  09:53 
2. Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo PDF 8,57 MB 08.03.2016  14:06 

Výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Oznámení o skutečně uhrazené ceně za rok 2015 DOCX 0,01 MB 26.02.2016  10:15 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Nabídková cena Vítěz
1.   G IMPULS Praha spol. s r.o.   48948624 CZ NE 4 814 590,00 CZK ANO

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2015 3 979 000,00 CZK   4 814 590,00 CZK  
2016 57 900,00 CZK   70 059,00 CZK  


Seznam poddodavatelů

Název firmy IČO Země sídla
Petr Winš – TERMOST 14824078    Česká republikaHistorie zakázky

Datum Popis Autor
26. 8. 2015 17:38:03 Zakázka zveřejněna  
30. 9. 2015 9:26:23 Přidání dokumentu "Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky", Publikovat = "Zveřejnit" Boris Vrbka
9. 10. 2015 9:51:57 Přidání dokumentu "Písemná zpráva", Publikovat = "Zveřejnit" Boris Vrbka
9. 10. 2015 9:53:12 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo včetně příloh a dodatků", Publikovat = "Zveřejnit" Boris Vrbka
9. 10. 2015 9:59:52 Přidán nový účastník "IČ="48948624 " Název:"G IMPULS Praha spol. s r.o." Vítěz="Ano"" Boris Vrbka
9. 10. 2015 10:01:48 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "3979000.00" Boris Vrbka
9. 10. 2015 10:01:48 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "4814590.00" Boris Vrbka
26. 2. 2016 10:14:57 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "3979000.00" Mgr. Jiří Košulič
26. 2. 2016 10:14:57 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "4814590.00" Mgr. Jiří Košulič
26. 2. 2016 10:15:14 Přidán nový účastník "IČ="14824078 " Název:"Petr Winš – TERMOST" Vítěz="Ne"" Mgr. Jiří Košulič
26. 2. 2016 10:15:58 Přidání dokumentu "Oznámení o skutečně uhrazené ceně za rok 2015", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Jiří Košulič
8. 3. 2016 13:57:07 Editace parametrů řízení změna "Cena smlouvy bez DPH" z hodnoty "3979000.00" na "4036900.00" Petr Cyrner
8. 3. 2016 13:57:07 Editace parametrů řízení změna "Cena smlouvy s DPH" z hodnoty "4814590.00" na "4884694.00" Petr Cyrner
8. 3. 2016 14:06:52 Přidání dokumentu "Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Petr Cyrner
15. 3. 2016 13:06:44 Přidání dokumentu "Rozhodnutí k podané námitce", Publikovat = "Zveřejnit" Petr Cyrner
15. 3. 2016 13:07:56 Přidání dokumentu "Rozhodnutí k podané námitce EUROMONT GROUP a.s.", Publikovat = "Zveřejnit" Petr Cyrner
22. 3. 2016 13:31:44 Odstranění dokumentu "Námitky - Rozhodnutí k podané námitce STAKADO s.r.o." Petr Cyrner
22. 3. 2016 13:31:46 Odstranění dokumentu "Námitky - Rozhodnutí k podané námitce EUROMONT GROUP a.s." Petr Cyrner
29. 3. 2016 11:12:00 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "3979000.00" na "4036900.00" Petr Cyrner
29. 3. 2016 11:12:00 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "4814590.00" na "4884649.00" Petr Cyrner
29. 3. 2016 11:15:59 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" Petr Cyrner

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora