Město Horní Jiřetín

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Město Horní Jiřetín

Potoční 15, Horní Jiřetín, 43543

IČO: 00265942

Telefon: 476 734 283

E-mail: podatelna@hornijiretin.cz,  |   Internetová adresa: http://www.hornijiretin.cz


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

Sociálně-právní institut, s.r.o., Báňská 287, Most, 43401

Ing. Tomáš Kočí

tel.: 721856134

e-mail: koci@spinstitut.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Oprava místní komunikace Horní Jiřetín
Identifikátor veřejné zakázky: P19V00000001 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 08.04.2020   19:28
Typ řízení: Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky: dodávky
Popis zakázky: Předmětem plnění veřejné zakázky je oprava části stávající místní komunikace mezi ulicemi Hřbitovní a Okružní ve městě Horní Jiřetín. Stávající kryt komunikace je v předmětném zájmovém úseku staničení 0 – 282 m nevyhovující, značně rozrušený a nekompaktní. Na stávajícím krytu jsou viditelné známky po předchozích opravách komunikace. V celé trase zájmové části komunikace je zřejmá velká degradace podkladních vrstev stávající komunikace. V těchto místech bude nutné provést zvýšení únosnosti podkladních vrstev komunikací pomocí výměny podkladních vrstev.
Předpokládaná hodnota: 1 613 636,- CZK bez DPH
Datum uzavření smlouvy: 02.09.2019
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 1 574 076,30 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 1 904 632,32 CZK
Datum ukončení plnění: 31.03.2020
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 1 574 076,30 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 1 904 632,32 CZK

Dokumenty

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. SoD PDF 0,63 MB 08.04.2020  19:28 

Výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. skutečně uhrazená cena za rok 2019 PDF 0,77 MB 08.04.2020  19:28 
2. skutečně uhrazená cena za rok 2020 PDF 0,78 MB 08.04.2020  19:28 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   HERKUL a.s.   25004638 CZ NE 1 574 076,30 CZK 1 904 632,32 CZK ANO
2.   EUROVIA CS, a.s.   45274924 CZ NE 1 601 120,95 CZK 1 937 356,35 CZK  

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2019 124 318,61 CZK   150 425,52 CZK  
2020 1 449 757,69 CZK   1 754 206,80 CZK  Historie zakázky

Datum Popis Autor
8. 4. 2020 19:28:59 Zakázka zveřejněna  

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora