Město Horní Jiřetín

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Město Horní Jiřetín

Potoční 15, Horní Jiřetín, 43543

IČO: 00265942

Telefon: 476 734 283

E-mail: podatelna@hornijiretin.cz,  |   Internetová adresa: http://www.hornijiretin.cz


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

Sociálně-právní institut, s.r.o., Báňská 287, Most, 43401

Ing. Tomáš Kočí

tel.: 721 856 134

e-mail: koci@spinstitut.cz


Detail zakázky

Název zakázky: KOMUNIKACE, VODOVOD A KANALIZACE PRO RD HORNÍ JIŘETÍN
Identifikátor veřejné zakázky: P18V00000002 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 13.09.2018   09:37
Typ řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Stavební pozemek se nachází ve městě Horní Jiřetín, v zastavěném území s rodinnými domy, zahradami a zemědělskými plochami. Povrch zájmového území je svažitý k vodoteči Šramnický potok. Navržený vodovod a splašková kanalizace jsou vedeny převážně v nezpevněném terénu, který tvoří orná půda a dále v místní nezpevněné cestě spojující ul. 5. května a Příční, při které jsou vedeny podzemní inženýrské sítě: splašková kanalizace, vodovodní přípojky, el. vedení NN, VN. Výskyt kvartérní zvodně cca 2,5m pod terénem.

Souběžně se stavbou inženýrských sítí bude mezi ulicemi 5. května a Příční probíhat novostavba místní obslužné komunikace – obytné zóny pro výhledovou zástavbu RD. Součástí komunikace budou i parkovací stání. Stavba je umístěna na západním okraji obce.

Podrobnější informace o předmětu plnění jsou obsaženy v přílohách č. 3 (neoceněný výkaz výměr) a č. 4 (projektová dokumentace).
Lhůta pro podání nabídek: 2. 10. 2018 14:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 16.10.2018
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 14 880 378,17 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 18 005 257,59 CZK
Datum ukončení plnění: 31.12.2020
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 16 163 890,31 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 19 558 307,32 CZK

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. výzva k podání nabídky + ZD PDF 0,75 MB 13.09.2018  09:37 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. př.1_krycí list DOCX 0,03 MB 13.09.2018  09:37 
2. př.2_návrh SoD DOCX 0,05 MB 13.09.2018  09:37 
3. př.3_výkaz výměr ZIP 0,23 MB 13.09.2018  09:37 
4. př.4_projektová dokumentace ZIP 8,56 MB 13.09.2018  09:37 
5. př.5_prohlášení o vázanosti nabídkou DOCX 0,02 MB 13.09.2018  09:37 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. vysvětlení zadávacích podmínek č.1 PDF 0,70 MB 26.09.2018  07:18 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. rozhodnutí a oznámení o výběru dodavatele PDF 0,29 MB 03.10.2018  15:29 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. písemná zpráva zadavatele PDF 0,08 MB 16.10.2018  12:04 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. SoD, 16.10.´18 PDF 1,52 MB 16.10.2018  12:04 
2. dodatek č.1, 8.11.´19 PDF 0,40 MB 08.11.2019  14:28 
3. dodatek č.2, 24.3.´20 PDF 0,11 MB 24.03.2020  15:24 
4. dodatek č.3, 18.12.´20 PDF 0,22 MB 15.01.2021  13:28 

Výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. skutečně uhrazená cena za rok 2018 PDF 0,76 MB 10.01.2019  10:22 
2. skutečně uhrazená cena za rok 2019 PDF 0,78 MB 08.01.2020  14:45 
3. skutečně uhrazená cena za rok 2020 PDF 0,71 MB 15.01.2021  14:08 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   EKOSTAVBY Louny, s.r.o.   10442481 CZ NE 16 487 400,00 CZK 19 949 754,00 CZK  
2.   Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným   40233308 CZ NE 15 477 628,28 CZK 18 727 929,00 CZK  
3.   HERKUL a.s.   25004638 CZ NE 14 880 378,17 CZK 18 005 257,59 CZK ANO

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2018 0,00 CZK   0,00 CZK  
2019 6 727 387,77 CZK   8 140 139,20 CZK  
2020 9 436 502,54 CZK   11 418 168,12 CZK  Historie zakázky

Datum Popis Autor
13. 9. 2018 9:37:49 Zakázka zveřejněna  
26. 9. 2018 7:18:02 Přidání dokumentu "vysvětlení zadávacích podmínek č.1", Publikovat = "Zveřejnit" Vladimír Buřt
3. 10. 2018 15:29:52 Přidání dokumentu "rozhodnutí a oznámení o výběru dodavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Vladimír Buřt
16. 10. 2018 12:04:07 Přidání dokumentu "SoD, 16.10.´18", Publikovat = "Zveřejnit" Vladimír Buřt
16. 10. 2018 12:04:31 Přidání dokumentu "písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Vladimír Buřt
16. 10. 2018 12:06:15 Přidán nový účastník "IČ="25004638 " Název:"HERKUL a.s." Vítěz="Ano"" Vladimír Buřt
16. 10. 2018 12:07:17 Odstranění účastníka řízení "IČ="25004638 " Název:"HERKUL a.s." Vítěz="Ano"" Vladimír Buřt
16. 10. 2018 12:08:00 Přidán nový účastník "IČ="10442481 " Název:"EKOSTAVBY Louny, s.r.o." Vítěz="Ne"" Vladimír Buřt
16. 10. 2018 12:08:48 Přidán nový účastník "IČ="40233308 " Název:"Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným" Vítěz="Ne"" Vladimír Buřt
16. 10. 2018 12:09:08 Přidán nový účastník "IČ="25004638 " Název:"HERKUL a.s." Vítěz="Ano"" Vladimír Buřt
16. 10. 2018 12:09:38 Přidán nový účastník "IČ="25004638 " Název:"HERKUL a.s." Vítěz="Ano"" Vladimír Buřt
16. 10. 2018 12:09:43 Odstranění účastníka řízení "IČ="25004638 " Název:"HERKUL a.s." Vítěz="Ano"" Vladimír Buřt
16. 10. 2018 12:10:16 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "14880378.17" Vladimír Buřt
16. 10. 2018 12:10:16 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "18005257.59" Vladimír Buřt
10. 1. 2019 10:22:27 Přidání dokumentu "skutečně uhrazená cena za rok 2018", Publikovat = "Zveřejnit" Vladimír Buřt
8. 11. 2019 14:28:51 Přidání dokumentu "dodatek č.1, 8.11.´19", Publikovat = "Zveřejnit" Vladimír Buřt
8. 11. 2019 14:35:07 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "0.00" Vladimír Buřt
8. 11. 2019 14:35:07 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "0.00" Vladimír Buřt
8. 1. 2020 14:45:16 Přidání dokumentu "skutečně uhrazená cena za rok 2019", Publikovat = "Zveřejnit" Vladimír Buřt
8. 1. 2020 14:45:53 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "0.00" na "6727387.77" Vladimír Buřt
8. 1. 2020 14:45:53 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "0.00" na "8140139.20" Vladimír Buřt
24. 3. 2020 15:24:16 Přidání dokumentu "dodatek č.2, 24.3.´20", Publikovat = "Zveřejnit" Vladimír Buřt
15. 1. 2021 13:28:55 Přidání dokumentu "dodatek č.3, 18.12.´20", Publikovat = "Zveřejnit" Vladimír Buřt
15. 1. 2021 14:08:23 Přidání dokumentu "skutečně uhrazená cena za rok 2020", Publikovat = "Zveřejnit" Vladimír Buřt
15. 1. 2021 14:09:02 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "6727387.77" na "16163890.31" Vladimír Buřt
15. 1. 2021 14:09:02 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "8140139.20" na "19558307.32" Vladimír Buřt
15. 1. 2021 14:09:15 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" Vladimír Buřt

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora