Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s.

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s.

Tyršova 248/16, Jeseník, 79001

IČO: 65138066

Telefon: 584 411 545

E-mail: info@vakjes.cz,  |   Internetová adresa: http://www.vakjes.cz

Adresa profilu: http://www.stavebnionline.cz/profil/vakjes  |  Identifikátor profilu zadavatele: 222084

Stav profilu : Aktivní

XML profilu   |  Adresa tržiště:


    

Veřejná zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem   [ prvních 10 - celkem : 40 ]

Datum
zveřejnění
Název veřejné zakázky Druh VZ Typ řízení Poslední
změna
19.04.2022   10:45 ČOV ČESKÁ VES - OBNOVA VNITŘNÍCH POVRCHŮ VYHNÍVACÍ NÁDRŽE stavební práce Zakázka malého rozsahu 19. 4. 2022 10:45:47
09.03.2022   12:43 OBNOVA VODOVODU, NÁMĚSTÍ HRDINŮ, JESENÍK stavební práce Zakázka malého rozsahu 13. 4. 2022 9:43:04
01.02.2022   13:11 OBNOVA VODOVODU V ULICI 28. ŘÍJNA, JESENÍK stavební práce Zakázka malého rozsahu 1. 2. 2022 13:11:20
11.01.2022   08:47 GENEREL VODOVODNÍ SÍTĚ služby Zakázka zadaná na základě výjimky 11. 1. 2022 8:47:59
21.06.2021   12:39 OBNOVA VODOVODU V ULICÍCH ERBENOVA A SLÁDKOVA, JESENÍK (I. ETAPA) stavební práce Zakázka malého rozsahu 21. 6. 2021 12:39:16
15.01.2021   10:04 NOVÝ VZ KEPRNICKÝ POTOK A PŘIVÁDĚCÍ ŘAD PRO ÚV ADOLFOVICE služby Zakázka malého rozsahu 15. 1. 2021 10:07:19
18.12.2020   08:03 OBNOVA KANALIZACE V ULICI TICHÁ, ČESKÁ VES - I. ETAPA stavební práce Zakázka malého rozsahu 18. 12. 2020 8:03:54
19.08.2020   12:53 HORNÍ LIPOVÁ - POSILUJÍCÍ ZDROJ VODY - POLOPROVOZNÍ ČERPACÍ ZKOUŠKA služby Zakázka malého rozsahu 19. 8. 2020 12:53:27
21.04.2020   13:00 OBNOVA VODOVODU V ULICI PUŠKINOVA, JESENÍK stavební práce Zakázka malého rozsahu 16. 9. 2020 14:12:06
10.12.2019   09:32 VÝBĚR TECHNICKÉHO DOZORU STAVEBNÍKA - REKONSTRUKCE ÚV ADOLFOVICE služby Zakázka malého rozsahu 10. 12. 2019 13:37:07

Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Datum
zveřejnění
Název veřejné zakázky Druh VZ Typ řízení Poslední
změna
20.11.2015   12:51 Obnova vodovodu a kanalizace Jeseník, ul. Mánesova stavební práce Zakázka malého rozsahu 2. 3. 2016 10:09:18
12.09.2014   14:41 Obnova vodovodu a kanalizace, zklidnění ulice Školní a Komenského v Jeseníku stavební práce Zjednodušené podlimitní řízení 10. 8. 2015 12:21:49
26.11.2012   13:28 Splašková kanalizace Písečná stavební práce Užší řízení 2. 3. 2016 9:22:57

Kliknutím na název zadávacího řízení si zobrazíte podrobnější informace.

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora