Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s.

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s.

Tyršova 248/16, Jeseník, 79001

IČO: 65138066

Telefon: 584 411 545

E-mail: info@vakjes.cz,  |   Internetová adresa: http://www.vakjes.cz


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

Robert Černý

tel.: +420602308616

e-mail: cerny@vakjes.cz


Detail zakázky

Název zakázky: OBNOVA VODOVODU V ULICI PUŠKINOVA, JESENÍK
Identifikátor veřejné zakázky: P20V00000001 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem 
Datum zveřejnění: 21.04.2020   13:00
Typ řízení: Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem veřejné zakázky je realizace obnovy vodovodního řadu v ulici Puškinova, ve městě Jeseníku, k. ú. Jeseník. Obnova vodovodu bude provedena kombinací otevřeného výkopu a bezvýkopové technologie – metodou řízeného horizontálního vrtu. Převážná část stavby zasahuje do dlážděných a asfaltových ploch komunikací, staveniště je navíc zatíženo stávajícími inženýrskými sítěmi. Z tohoto důvodu bude použita bezvýkopová technologie pro uložení potrubí z důvodů minimalizace zásahu do komunikace. Celková délka vodovodního řadu je 213,2 m a vodovodní řad bude proveden z materiálu PE 100 RC+DOQ SDR 11 různých průměrů. Součástí stavby je i realizace 3 ks vodovodních přípojek, které budou provedeny z materiálu PE 100 RC SDR 11 d 32 x 3,0 mm v celkové délce cca
18,2 m.
Předpokládaná hodnota: 1 700 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 16. 3. 2020 13:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 08.04.2020
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 1 548 345,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 1 873 497,00 CZK

Dokumenty

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele PDF 1,02 MB 21.04.2020  13:00 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo PDF 5,80 MB 21.04.2020  13:00 
2. Dodatek č. 1 PDF 0,75 MB 16.09.2020  14:12 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   Jesenická vodohospodářská společnost, spol. s r.o.   46580328 CZ NE 1 548 345,00 CZK 1 873 497,00 CZK ANO

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPHHistorie zakázky

Datum Popis Autor
21. 4. 2020 13:00:27 Zakázka zveřejněna  
16. 9. 2020 14:12:06 Přidání dokumentu "Dodatek č. 1", Publikovat = "Zveřejnit" Bc. Alena Rábová

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora