Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s.

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s.

Tyršova 248/16, Jeseník, 79001

IČO: 65138066

Telefon: 584 411 545

E-mail: info@vakjes.cz,  |   Internetová adresa: http://www.vakjes.cz


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

VIOLETTE, s.r.o., Tovární 42A, Olomouc, 77900

Ing. Monika Medková

tel.: +420 585242713

e-mail: monika.medkova@violette-sro.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Rekonstrukce ÚV Adolfovice
Identifikátor veřejné zakázky: P19V00000006 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
Z2019-029452 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem 
Datum zveřejnění: 23.08.2019   06:40
Typ řízení: Užší řízení
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem veřejné zakázky je výběr dodavatele stavby modernizace a rekonstrukce stávající úpravny vody Adolfovice, která se nachází v údolí Šumného potoka v CHKO Jeseníky.
Modernizace a rekonstrukce stávající úpravny vody Adolfovice, zahrnuje doplnění stávající technologické linky, intenzifikaci stávajícího vystrojení úpravny vody, související úpravy a rekonstrukce objektů - akumulace, hlavní budova, sedimentační nádrž, přestavbu stávajícího skladu písku na flokulační nádrž a venkovní sklad.
Současně bude provedena výměna oplocení, vstupní brány, rekonstrukce zpevněných ploch, rekonstrukce stávající podzemní šachty u akumulací.
Současně v rámci rozšíření technologické linky bude provedeno osazení venkovního vápenného sila a přestavba nadzemního vstupu do sedimentační nádrže.
Stavebně bude provedena výměna stavebních otvorů, oken, dveří, rekonstrukce střechy, střešní krytiny, zateplení objektu.
Předpokládaná hodnota: 52 912 798,- CZK bez DPH
Lhůta pro doručení žádosti o účast: 23. 9. 2019 9:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 09.03.2020
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 73 753 735,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 89 242 019,00 CZK

Dokumenty

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. zadávací dokumentace ZIP 1,10 MB 23.08.2019  06:40 
2. Soupis prací RAR 1,35 MB 23.08.2019  06:40 
3. projektová dokumentace ZIP 245,74 MB 23.08.2019  06:40 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Vysvětlení ZD č.1 PDF 0,30 MB 10.09.2019  12:06 
2. Vysvětlení ZD č.2 PDF 0,30 MB 12.09.2019  10:17 
3. Vysvětlení ZD č.3 PDF 0,24 MB 19.09.2019  12:48 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele PDF 0,28 MB 10.03.2020  14:00 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Podepsaná SOD PDF 0,86 MB 10.03.2020  08:10 
2. Příloha č.1 k SOD rozpočet PDF 9,90 MB 10.03.2020  08:11 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   VHS stavby a.s.   25183052 CZ NE 86 232 335,00 CZK 104 341 125,00 CZK  
2.   G-servis Praha spol.s.r.o.   49680226 CZ Ano 83 046 743,00 CZK 100 486 559,00 CZK  
3.   ARKO TECHNOLOGY, a.s.   00219169 CZ NE 79 013 624,00 CZK 95 606 485,00 CZK  
4.   KUNST, spol.s.r.o.   19010591 CZ Ano 73 753 735,00 CZK 89 242 019,00 CZK ANO
5.   Hakov, a.s.   48392855 CZ NE 74 183 297,00 CZK 89 761 789,00 CZK  
6.   OHL ŽS, a.s.   46342796 CZ NE 78 017 997,00 CZK 94 401 776,00 CZK  

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH


Seznam poddodavatelů

Název firmy IČO Země sídla
Elektric Hranice s.r.o. 25876937    Česká republikaHistorie zakázky

Datum Popis Autor
23. 8. 2019 6:40:42 Zakázka zveřejněna  
23. 8. 2019 6:40:49 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "23.08.2019 06:40:41" na "23.08.2019 06:40:42" Lenka Hučínová
10. 9. 2019 12:06:31 Přidání dokumentu "Vysvětlení ZD č.1", Publikovat = "Zveřejnit" Lenka Hučínová
12. 9. 2019 10:17:31 Přidání dokumentu "Vysvětlení ZD č.2", Publikovat = "Zveřejnit" Lenka Hučínová
19. 9. 2019 12:48:16 Přidání dokumentu "Vysvětlení ZD č.3", Publikovat = "Zveřejnit" Lenka Hučínová
10. 3. 2020 8:10:20 Přidání dokumentu "Podepsaná SOD", Publikovat = "Zveřejnit" Lenka Hučínová
10. 3. 2020 8:11:10 Přidání dokumentu "Příloha č.1 k SOD rozpočet", Publikovat = "Zveřejnit" Lenka Hučínová
10. 3. 2020 8:16:03 Přidán nový účastník "IČ="49680226 " Název:"G-servis praha spol.s.r.o." Vítěz="Ne"" Lenka Hučínová
10. 3. 2020 8:16:21 Odstranění účastníka řízení "IČ="49680226 " Název:"G-servis praha spol.s.r.o." Vítěz="Ne"" Lenka Hučínová
10. 3. 2020 8:17:39 Přidán nový účastník "IČ="25183052 " Název:"VHS stavby a.s." Vítěz="Ne"" Lenka Hučínová
10. 3. 2020 8:18:21 Přidán nový účastník "IČ="49680226 " Název:"G-servis Praha spol.s.r.o." Vítěz="Ne"" Lenka Hučínová
10. 3. 2020 8:19:32 Přidán nový účastník "IČ="00219169 " Název:"ARKO TECHNOLOGY, a.s." Vítěz="Ne"" Lenka Hučínová
10. 3. 2020 8:20:37 Přidán nový účastník "IČ="19010591 " Název:"KUNST, spol.s.r.o." Vítěz="Ano"" Lenka Hučínová
10. 3. 2020 8:21:30 Přidán nový účastník "IČ="48392855 " Název:"Hakov, a.s." Vítěz="Ne"" Lenka Hučínová
10. 3. 2020 8:22:16 Přidán nový účastník "IČ="46342796 " Název:"OHL ŽS, a.s." Vítěz="Ne"" Lenka Hučínová
10. 3. 2020 8:23:45 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "73753735.00" Lenka Hučínová
10. 3. 2020 8:23:45 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "89242019.00" Lenka Hučínová
10. 3. 2020 8:24:23 Přidán nový účastník "IČ="25876937 " Název:"Elektric Hranice s.r.o." Vítěz="Ne"" Lenka Hučínová
10. 3. 2020 14:00:41 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Lenka Hučínová

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora