Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s.

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s.

Tyršova 248/16, Jeseník, 79001

IČO: 65138066

Telefon: 584 411 545

E-mail: info@vakjes.cz,  |   Internetová adresa: http://www.vakjes.cz


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

tel.:

e-mail:


Detail zakázky

Název zakázky: VODOVOD A KANALIZACE JESENÍK, BUKOVICE - PASÍČKA
Identifikátor veřejné zakázky: P19V00000007 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem 
Datum zveřejnění: 02.12.2019   09:28
Typ řízení: Užší řízení
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem této sektorové veřejné zakázky je výstavba nového vodovodního řadu včetně odbočení a stoky splaškové kanalizace včetně odbočení ve městě Jeseník, v místní části Dětřichov – Pasíčka. Součástí je i vodovodní řad pro Křížový vrch a přípojka kanalizace pro Křížový vrch. Dotčená katastrální území: k.ú. Jeseník, k.ú. Bukovice u Jeseníka, k.ú. Seč u Jeseníka. Podrobnější popis předmětu veřejné zakázky je obsahem zadávací dokumentace, která tvoří samostatný dokument.
Předpokládaná hodnota: 20 000 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 3. 1. 2020 13:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 29.01.2020
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 16 583 432,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 20 065 952,00 CZK

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva k podání nabídky PDF 0,71 MB 02.12.2019  09:28 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Zadávací dokumentace PDF 2,66 MB 02.12.2019  09:28 
2. Příloha č. 1 - Krycí list nabídky PDF 0,10 MB 02.12.2019  09:28 
3. Příloha č. 1 - Krycí list nabídky DOC 0,05 MB 02.12.2019  09:28 
4. Příloha č. 2 - Výkaz výměr PDF 0,45 MB 02.12.2019  09:28 
5. Příloha č. 3 - Čestné prohlášení PDF 0,10 MB 02.12.2019  09:28 
6. Příloha č. 3 - Čestné prohlášení DOCX 0,02 MB 02.12.2019  09:28 
7. Příloha č. 4 - Návrh smlouvy o dílo PDF 0,03 MB 02.12.2019  09:28 
8. Příloha č. 4 - Návrh smlouvy o dílo DOC 0,20 MB 02.12.2019  09:28 
9. Příloha č. 5 - Poddodávky PDF 0,13 MB 02.12.2019  09:28 
10. Příloha č. 5 - Poddodávky DOC 0,04 MB 02.12.2019  09:28 
11. Příloha č. 6 - Projektová dokumentace RAR 65,88 MB 02.12.2019  09:28 
12. Příloha č. 2 - Výkaz výměr XLS 0,82 MB 02.12.2019  09:34 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Vysvětlení ZD č. 1 PDF 0,34 MB 04.12.2019  14:35 
2. Vysvětlení ZD č. 2 PDF 0,83 MB 09.12.2019  09:39 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Rozhodnutí o výběru dodavatele PDF 0,20 MB 27.01.2020  10:56 
2. Oznámení o výběru dodavatele PDF 0,49 MB 27.01.2020  11:11 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo PDF 5,93 MB 10.02.2020  12:17 
2. Dodatek č. 1 PDF 1,03 MB 11.02.2020  12:24 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   Jesenická vodohospodářská společnost, spol. s r.o.   46580328 CZ NE 16 583 432,00 CZK 20 065 952,00 CZK ANO

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPHHistorie zakázky

Datum Popis Autor
2. 12. 2019 9:28:24 Zakázka zveřejněna  
2. 12. 2019 9:33:28 Odstranění dokumentu "Zadávací dokumentace - Příloha č. 2 - Výkaz výměr" Bc. Alena Rábová
2. 12. 2019 9:34:24 Přidání dokumentu "Příloha č. 2 - Výkaz výměr", Publikovat = "Zveřejnit" Bc. Alena Rábová
2. 12. 2019 9:34:48 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "02.12.2019 09:28:23" na "02.12.2019 09:28:24" Bc. Alena Rábová
4. 12. 2019 14:35:31 Přidání dokumentu "Vysvětlení ZD č. 1", Publikovat = "Zveřejnit" Bc. Alena Rábová
4. 12. 2019 14:36:18 Editace parametrů řízení změna "Ke zveřejnění" z hodnoty "Ano" na "Ne" Bc. Alena Rábová
4. 12. 2019 14:58:20 Editace parametrů řízení změna "Ke zveřejnění" z hodnoty "Ne" na "Ano" profil
9. 12. 2019 9:39:44 Přidání dokumentu "Vysvětlení ZD č. 2", Publikovat = "Zveřejnit" Bc. Alena Rábová
27. 1. 2020 10:56:35 Přidání dokumentu "Rozhodnutí o výběru dodavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Bc. Alena Rábová
27. 1. 2020 11:11:11 Přidání dokumentu "Oznámení o výběru dodavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Bc. Alena Rábová
10. 2. 2020 12:17:13 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Bc. Alena Rábová
10. 2. 2020 12:18:46 Přidán nový účastník "IČ="46580328 " Název:"Jesenická vodohospodářská společnost, spol. s r.o." Vítěz="Ano"" Bc. Alena Rábová
10. 2. 2020 12:19:56 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "16583432.00" Bc. Alena Rábová
10. 2. 2020 12:19:56 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "20065952.00" Bc. Alena Rábová
11. 2. 2020 12:24:17 Přidání dokumentu "Dodatek č. 1", Publikovat = "Zveřejnit" Bc. Alena Rábová

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora