Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s.

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s.

Tyršova 248/16, Jeseník, 79001

IČO: 65138066

Telefon: 584 411 545

E-mail: info@vakjes.cz,  |   Internetová adresa: http://www.vakjes.cz


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s.,

Robert Černý

tel.: +420602308616

e-mail: cerny@vakjes.cz


Detail zakázky

Název zakázky: OBNOVA VODOVODU, NÁMĚSTÍ HRDINŮ, JESENÍK
Identifikátor veřejné zakázky: P22V00000003 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem 
Datum zveřejnění: 09.03.2022   12:43
Typ řízení: Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem veřejné zakázky je provedení obnovy stávajícího vodovodního řadu a propojení vodovodů v místě náměstí Hrdinů ve městě Jeseníku, k. ú. Jeseník. Obnova bude provedena bezvýkopovou technologií, a to kombinací berstliningu a řízeným horizontálním vrtem. Součástí obnovy vodovodu je i provedení 5 ks vodovodních přípojek, které budou provedeny otevřeným výkopem, v rozsahu po stávající domovní uzávěr. Celková délka obnovy vodovodního řadu je cca 266,5 m. Potrubí je navrženo z materiálu PE 100 RC + DOQ SDR 11 o90 x 8,2 mm.
Předpokládaná hodnota: 1 600 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 23. 3. 2022 13:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 13.04.2022

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva k podání nabídky PDF 0,72 MB 09.03.2022  12:43 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Zadávací dokumentace PDF 2,41 MB 09.03.2022  12:43 
2. Příloha č. 1 - Krycí list nabídky PDF 0,30 MB 09.03.2022  12:43 
3. Příloha č. 1 - Krycí list nabídky DOC 0,05 MB 09.03.2022  12:43 
4. Příloha č. 2 - Výkaz výměr XLS 0,22 MB 09.03.2022  12:43 
5. Příloha č. 2 - Výkaz výměr PDF 2,07 MB 09.03.2022  12:43 
6. Příloha č. 3 - Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů DOCX 0,02 MB 09.03.2022  12:43 
7. Příloha č. 3 - Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů PDF 0,19 MB 09.03.2022  12:43 
8. Příloha č. 4 - Čestné prohlášení ke společensky odpovědnému plnění veřejné zakázky DOCX 0,02 MB 09.03.2022  12:43 
9. Příloha č. 4 - Čestné prohlášení ke společensky odpovědnému plnění veřejné zakázky PDF 0,54 MB 09.03.2022  12:43 
10. Příloha č. 5 - Návrh smlouvy o dílo DOC 0,20 MB 09.03.2022  12:43 
11. Příloha č. 5 - Návrh smlouvy o dílo PDF 0,40 MB 09.03.2022  12:43 
12. Příloha č. 5 - Návrh SOD, příloha č. 4 - Protokol o nástupu zhotovitele k odstranění reklamované vady DOC 0,03 MB 09.03.2022  12:43 
13. Příloha č. 5 - Návrh SOD, příloha č. 4 - Protokol o nástupu zhotovitele k odstranění reklamované vady PDF 0,19 MB 09.03.2022  12:43 
14. Příloha č. 6 - Projektová dokumentace RAR 13,71 MB 09.03.2022  12:43 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Oznámení o výběru dodavatele PDF 0,29 MB 31.03.2022  11:47 
2. Rozhodnutí o výběru dodavatele PDF 0,21 MB 31.03.2022  11:47 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo PDF 6,38 MB 13.04.2022  09:43 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   Jesenická vodohospodářská společnost, spol. s r.o.   46580328 CZ NE 1 710 126,00 CZK 2 069 253,00 CZK ANO

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPHHistorie zakázky

Datum Popis Autor
9. 3. 2022 12:43:27 Zakázka zveřejněna  
31. 3. 2022 11:47:19 Přidání dokumentu "Oznámení o výběru dodavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Bc. Alena Rábová
31. 3. 2022 11:47:59 Přidání dokumentu "Rozhodnutí o výběru dodavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Bc. Alena Rábová
31. 3. 2022 11:51:30 Přidán nový účastník "IČ="46580328 " Název:"Jesenická vodohospodářská společnost, spol. s r.o." Vítěz="Ano"" Bc. Alena Rábová
13. 4. 2022 9:43:04 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Bc. Alena Rábová

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora