Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s.

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s.

Tyršova 248/16, Jeseník, 79001

IČO: 65138066

Telefon: 584 411 545

E-mail: info@vakjes.cz,  |   Internetová adresa: http://www.vakjes.cz


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

tel.:

e-mail:


Detail zakázky

Název zakázky: Obnova vodovodu a kanalizace Jeseník, ul. Mánesova
Identifikátor veřejné zakázky: P15V00000005 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 20.11.2015   12:51
Typ řízení: Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Stavba řeší obnovu jednotné kanalizační stoky BT DN 300 v ulici Mánesova, ve městě Jeseníku. Obnova bude provedena otevřeným výkopem potrubím z hladkých plnostěnných trub z polypropylénu (PP) SN 10, DN 300 v délce 56,4 m a je vedena v původní trase. Součástí kanalizace jsou i 3 ks vstupních betonových šachet DN 1000. V souběhu s kanalizací je směřována i část trasy vodovodního řadu, která je provedena z tlakového potrubí PE 100 RC SDR 11 180x16,4 mm. Zbývající úsek vodovodního řadu bude proveden bezvýkopovou technologií relining. Celková délka obnovy vodovodního řadu činí 135,3 m.
Předpokládaná hodnota: 2 162 000,- CZK bez DPH
Datum uzavření smlouvy: 15.09.2015
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 1 008 516,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 1 220 304,00 CZK
Datum ukončení plnění: 26.11.2015

Dokumenty

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo PDF 8,50 MB 20.11.2015  12:51 

Výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky PDF 0,03 MB 02.03.2016  10:08 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Nabídková cena Vítěz
1.   Jesenická vodohospodářská společnost, spol. s r.o.   46580328 CZ NE 1 008 516,00 CZK ANO

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPHHistorie zakázky

Datum Popis Autor
20. 11. 2015 12:51:16 Zakázka zveřejněna  
20. 11. 2015 13:00:42 Editace parametrů řízení změna "Popis" z hodnoty " Stavba řeší obnovu jednotné kanalizační stoky BT DN 300 v ulici Mánesova, ve městě Jeseníku. Obnova bude provedena otevřeným výkopem potrubím z hladkých plnostěnných trub z polypropylénu (PP) SN 10, DN 300 v délce 56,4 m a je vedena v původní trase. Součástí kanalizace jsou i 3 ks vstupních betonových šachet DN 1000. V souběhu s kanalizací je směřována i část trasy vodovodního řadu, která je provedena z tlakového potrubí PE 100 RC SDR 11 180x16,4 mm. Zbývající úsek vodovodního řadu bude proveden v bezvýkopovou technologií relining. Celková délka obnovy vodovodního řadu činí 135,3 m." na " Stavba řeší obnovu jednotné kanalizační stoky BT DN 300 v ulici Mánesova, ve městě Jeseníku. Obnova bude provedena otevřeným výkopem potrubím z hladkých plnostěnných trub z polypropylénu (PP) SN 10, DN 300 v délce 56,4 m a je vedena v původní trase. Součástí kanalizace jsou i 3 ks vstupních betonových šachet DN 1000. V souběhu s kanalizací je směřována i část trasy vodovodního řadu, která je provedena z tlakového potrubí PE 100 RC SDR 11 180x16,4 mm. Zbývající úsek vodovodního řadu bude proveden bezvýkopovou technologií relining. Celková délka obnovy vodovodního řadu činí 135,3 m." Bc. Alena Rábová
2. 3. 2016 10:08:22 Přidání dokumentu "Výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky", Publikovat = "Zveřejnit" Bc. Alena Rábová
2. 3. 2016 10:09:18 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" Bc. Alena Rábová

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora