Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s.

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s.

Tyršova 248/16, Jeseník, 79001

IČO: 65138066

Telefon: 584 411 545

E-mail: info@vakjes.cz,  |   Internetová adresa: http://www.vakjes.cz


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

tel.:

e-mail:


Detail zakázky

Název zakázky: HORNÍ LIPOVÁ - POSILUJÍCÍ ZDROJ VODY - POLOPROVOZNÍ ČERPACÍ ZKOUŠKA
Identifikátor veřejné zakázky: P20V00000002 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem 
Datum zveřejnění: 19.08.2020   12:53
Typ řízení: Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky: služby
Popis zakázky: Předmětem této veřejné zakázky je provedení poloprovozní čerpací zkoušky v délce 60 dnů, jehož cílem je zjištění vydatnosti zdroje podzemní vody, tj. výpočet hodnot a parametrů k určení základních charakteristik vodního prostředí, které jsou nezbytné ke stanovení vydatnosti vrtu, maximálního snížení a možnosti ovlivnění okolních vodních zdrojů. Jedná se o realizovaný vrt HV-202 na parcele č. 252/7, k.ú. Horní Lipová, obec Lipová-lázně. Součástí zakázky je i vypracování projektu čerpací zkoušky, stoupací zkouška v délce 5 dnů, laboratorní rozbory a zpracování výsledků.
Předpokládaná hodnota: 600 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 11. 6. 2020 13:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 15.07.2020
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 547 750,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 662 777,00 CZK

Dokumenty

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele PDF 0,81 MB 19.08.2020  12:53 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo PDF 1,92 MB 19.08.2020  12:53 

Plnění VZ


Historie zakázky

Datum Popis Autor
19. 8. 2020 12:53:27 Zakázka zveřejněna  

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora