Obec Olšany u Prostějova

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Obec Olšany u Prostějova

Olšany u Prostějova 50, Olšany u Prostějova, 79814

IČO: 00288560

Telefon: 581 115 190

E-mail: obec@olsanyupv.cz,  |   Internetová adresa: http://www.olsanyupv.cz/

Adresa profilu: http://www.stavebnionline.cz/profil/olsanyupv  |  Identifikátor profilu zadavatele: 477650

Stav profilu : Aktivní

XML profilu   |  Adresa tržiště:


    

Veřejná zakázka neukončena

Datum
zveřejnění
Název veřejné zakázky Druh VZ Typ řízení Poslední
změna
18.02.2021   19:28 Sadové úpravy – sídelní zeleň – Olšany u Prostějova služby Zjednodušené podlimitní řízení 1. 4. 2021 13:59:57
18.12.2020   16:11 Nová obytná zóna v Olšanech u Prostějova stavební práce Zjednodušené podlimitní řízení 2. 3. 2021 11:58:48
04.12.2020   16:10 Školka Olšany – nástavba třídy MŠ č. p. 20 stavební práce Zjednodušené podlimitní řízení 18. 2. 2021 15:20:06

Veřejná zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem   [ prvních 10 - celkem : 16 ]

Datum
zveřejnění
Název veřejné zakázky Druh VZ Typ řízení Poslední
změna
04.12.2020   21:47 ÚPRAVA TECHNOLOGIE KUCHYNĚ ŠKOLNÍ JÍDELNY OLŠANY U PROSTĚJOVA dodávky Zjednodušené podlimitní řízení 12. 4. 2021 10:24:52
11.04.2019   15:50 Technický dozor investora na zakázce „Sanační zásah na podzemních vodách kontaminovaných chlorovanými ethyleny v okolí obce Olšany u Prostějova“ služby Zakázka malého rozsahu 24. 4. 2019 13:59:54
11.04.2019   15:32 Zajištění supervizní kontroly při realizaci zakázky „Sanační zásah na podzemních vodách kontaminovaných chlorovanými ethyleny v okolí obce Olšany u Prostějova" služby Zakázka malého rozsahu 11. 4. 2019 15:32:39
19.03.2019   10:14 Modernizace sběrného dvora Olšany u Prostějova dodávky Zjednodušené podlimitní řízení 21. 5. 2019 11:02:05
27.09.2018   14:27 Sanační zásah na podzemních vodách kontaminovaných chlorovanými ethyleny v okolí obce Olšany u Prostějova II služby Užší řízení 18. 12. 2020 12:51:43
04.07.2018   07:56 Dokončení kanalizace Olšany u Prostějova - stoka AL(š37-š43) a přípojek stavební práce Zakázka malého rozsahu 11. 1. 2019 22:56:25
15.06.2018   14:26 Intenzifikace ČOV Olšany u Prostějova stavební práce Užší řízení 13. 11. 2019 7:11:10
08.06.2018   21:40 Komunitní centrum Olšany stavební práce Zakázka malého rozsahu 2. 1. 2019 9:52:17
28.04.2018   20:51 III/44928 – změna uspořádání křižovatek – Olšany u Prostějova stavební práce Užší řízení 2. 6. 2019 19:19:13
29.12.2017   21:45 Manažerské řízení realizace projektu Olšany u Prostějova, sanační zásah služby Zakázka malého rozsahu 29. 12. 2017 21:45:34

Veřejná zakázka byla zrušena

Datum
zveřejnění
Název veřejné zakázky Druh VZ Typ řízení Poslední
změna
02.06.2020   14:23 Školka Olšany – nástavba třídy MŠ č. p. 20 stavební práce Zjednodušené podlimitní řízení 4. 12. 2020 18:23:16
19.03.2018   20:55 Sanační zásah na podzemních vodách kontaminovaných chlorovanými ethyleny v okolí obce Olšany u Prostějova služby Užší řízení 10. 9. 2018 13:58:10
11.05.2015   15:19 Revitalizace veřejných prostranství v obci Olšany u Prostějova stavební práce Zjednodušené podlimitní řízení 21. 9. 2015 10:15:33
11.03.2014   10:38 REVITALIZACE KRAJINNÉHO RÁMCE obce Olšany u Prostějova stavební práce Zjednodušené podlimitní řízení 25. 9. 2014 13:05:04
10.03.2014   16:01 Obec Olšany u Prostějova, okr. Prostějov – cisternová automobilová stříkačka dodávky Zjednodušené podlimitní řízení 19. 6. 2014 13:42:01

Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky   [ prvních 10 - celkem : 22 ]

Datum
zveřejnění
Název veřejné zakázky Druh VZ Typ řízení Poslední
změna
30.08.2018   11:24 Modernizace ZŠ Olšany u Prostějova – konektivita dodávky Zakázka malého rozsahu 11. 10. 2018 20:48:22
01.07.2018   16:23 Bezbariérové úpravy ZŠ Olšany u Prostějova stavební práce Zakázka malého rozsahu 11. 10. 2018 20:54:53
28.05.2018   10:05 Modernizace ZŠ Olšany u Prostějova – vybavení odborných učeben dodávky Zjednodušené podlimitní řízení 29. 10. 2018 15:11:51
17.01.2018   23:04 S CHUTÍ SI SPOLEČNĚ ZACVIČIT stavební práce Zakázka malého rozsahu 22. 10. 2018 15:44:25
12.01.2018   22:20 Posílení separace s navýšením kapacity sběrného dvora Olšany u Prostějova dodávky Zakázka malého rozsahu 22. 10. 2018 15:52:05
19.10.2017   00:02 Revitalizace hřbitova v Olšanech u Prostějova stavební práce Zakázka malého rozsahu 14. 5. 2018 13:14:19
18.10.2017   23:51 Výstavba RD - IS Olšany u Prostějova – plynový řad a přípojky stavební práce Zakázka malého rozsahu 15. 5. 2018 7:54:02
23.08.2017   16:43 Kotelna – odstranění havarijního stavu stavební práce Zakázka malého rozsahu 14. 5. 2018 12:54:51
31.07.2017   09:08 Dětské hřiště za farou stavební práce Zakázka malého rozsahu 19. 3. 2018 20:31:18
14.07.2017   15:58 Výstavba RD - IS Olšany u Prostějova stavební práce Zakázka malého rozsahu 15. 5. 2018 7:36:52

Kliknutím na název zadávacího řízení si zobrazíte podrobnější informace.

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora