Obec Olšany u Prostějova

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Obec Olšany u Prostějova

Olšany u Prostějova 50, Olšany u Prostějova, 79814

IČO: 00288560

Telefon: 581 115 190

E-mail: obec@olsanyupv.cz,  |   Internetová adresa: http://www.olsanyupv.cz/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

tel.:

e-mail:


Detail zakázky

Název zakázky: ÚPRAVA TECHNOLOGIE KUCHYNĚ ŠKOLNÍ JÍDELNY OLŠANY U PROSTĚJOVA
Identifikátor veřejné zakázky: P20V0000003 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
Z2021-012216 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 04.12.2020   21:47
Typ řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: dodávky
Režim VZ: Podlimitní
Hlavní CPV kód:
ID Nipez :
Popis zakázky: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a montáž technologického zařízení kuchyně školní jídelny v Olšanech u Prostějova za účelem navýšení kapacity jídel a dodávka a montáž souvisejícího vzduchotechnického zařízení kuchyně. Součásti dodávky jsou i přidružené stavební práce (El, pomocné stavební práce, ZTI a ÚT).
Předpokládaná hodnota: 3 448 836,- CZK bez DPH
Datum uzavření smlouvy: 09.04.2021
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 3 411 306,49 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 4 127 680,85 CZK
Datum ukončení plnění: 18.10.2021

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva k podání nabídky PDF 0,32 MB 04.12.2020  21:47 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Svazek 1 - Podmínky kvalifikace a podmínky a požadavky na zpracování nabídky PDF 0,50 MB 04.12.2020  21:47 
2. Svazek 1 - př.1 - Krycí list DOC 0,03 MB 04.12.2020  21:47 
3. Svazek 1 - Př.2 - Projektová dokumentace RAR 0,74 MB 04.12.2020  21:47 
4. Svazek 1 - Př.3 - Soupis prací XLSX 0,18 MB 04.12.2020  21:47 
5. Svazek 2 - Obchodní podmínky DOC 0,29 MB 04.12.2020  21:47 
6. Svazek 2 - Př.1 - SoD DOCX 0,10 MB 04.12.2020  21:47 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Oznámení o výběru dodavatele PDF 1,09 MB 18.02.2021  15:18 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele PDF 0,33 MB 12.04.2021  10:24 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo PDF 0,69 MB 12.04.2021  07:29 
2. Příloha č. 1 - PD RAR 0,74 MB 12.04.2021  07:30 
3. Příloha č. 2 - Položkový rozpočet PDF 0,52 MB 12.04.2021  07:32 
4. Příloha č. 3 - Časový harmonogram PDF 0,29 MB 12.04.2021  07:32 
5. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo PDF 1,11 MB 31.08.2021  13:59 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   GASTRO MACH, s.r.o.   27818861 CZ NE 3 411 306,49 CZK 4 127 680,85 CZK ANO

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPHHistorie zakázky

Datum Popis Autor
04.12.2020 21:47:38 Zakázka zveřejněna  
18.02.2021 15:18:49 Přidání dokumentu "Oznámení o výběru dodavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Elfmark
12.04.2021 7:29:51 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Elfmark
12.04.2021 7:30:17 Přidání dokumentu "Příloha č. 1 - PD", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Elfmark
12.04.2021 7:30:48 Přidání dokumentu "Příloha č. 2 - Položkový rozpočet", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Elfmark
12.04.2021 7:31:40 Přidání dokumentu "Příloha č. 3 - Časový harmonogram", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Elfmark
12.04.2021 7:31:50 Odstranění dokumentu "Seznam subdodavatelů dodavatele, kteří se podíleli na plnění veřejné zakázky - Příloha č. 2 - Položkový rozpočet" Milan Elfmark
12.04.2021 7:31:57 Odstranění dokumentu "Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků - Příloha č. 3 - Časový harmonogram" Milan Elfmark
12.04.2021 7:32:27 Přidání dokumentu "Příloha č. 2 - Položkový rozpočet", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Elfmark
12.04.2021 7:32:57 Přidání dokumentu "Příloha č. 3 - Časový harmonogram", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Elfmark
12.04.2021 7:38:28 Přidán nový účastník "IČ="27818861 " Název:"GASTRO MACH, s.r.o." Vítěz="Ano"" Milan Elfmark
12.04.2021 7:39:28 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "3411306.49" Milan Elfmark
12.04.2021 7:39:28 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "4127680.85" Milan Elfmark
12.04.2021 7:39:28 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "04.12.2020 21:47:37" na "04.12.2020 21:47:38" Milan Elfmark
12.04.2021 10:24:52 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Elfmark
26.04.2021 8:24:16 Editace parametrů řízení změna "Čislo na ISVZ" z hodnoty "" na "Z2021-012216" Milan Elfmark
26.04.2021 8:24:16 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "29.12.2020 09:30:00" na "nezadáno" Milan Elfmark
31.08.2021 13:59:41 Přidání dokumentu "Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Elfmark
16.12.2021 10:37:10 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" Milan Elfmark

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora