Obec Olšany u Prostějova

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Obec Olšany u Prostějova

Olšany u Prostějova 50, Olšany u Prostějova, 79814

IČO: 00288560

Telefon: 581 115 190

E-mail: obec@olsanyupv.cz,  |   Internetová adresa: http://www.olsanyupv.cz/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

ZVZ Konzult s.r.o., Příční 861/4, Přerov, 75002

ing. Šárka Goldmannová

tel.: 602754288

e-mail: goldmannova@zvzkonzult.cz


Detail zakázky

Název zakázky: HASIČSKÁ ZBROJNICE – SDH OLŠANY U PROSTĚJOVA
Identifikátor veřejné zakázky: P23V00000003 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
Z2023-025328 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem 
Datum zveřejnění: 13.06.2023   14:10
Typ řízení: Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v demolici stávajících objektů dřevařského závodu včetně oplocení a základových konstrukcí a ve výstavbě hasičské zbrojnice.
Parcely, které jsou určeny pro realizaci nové hasičské zbrojnice SDH Olšany u Prostějova, jsou v současnosti zastavěny areálem Dřevařského závodu. Všechny tyto objekty budou demolovány a bude vytvořen nový prostor pro realizaci novostavby hasičské zbrojnice. Nově budovaný objekt bude komunikačně napojen na stávající místní komunikaci.
Novostavba objektu hasičské zbrojnice je navržena jako dvoupodlažní objekt, rozdělený na část garáží pro požární techniku a na část provozního zázemí. Urbanistické řešení respektuje stávající okolní zástavbu a velikost parcely s ohledem na komunikační napojení objektu na místní komunikaci na p.č. 458/12. Celý pozemek bude oplocen.
Předpokládaná hodnota: 60 000 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 07.08.2023 10:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 08.09.2023
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 43 978 764,96 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 53 214 305,60 CZK

Dokumenty

Kvalifikační dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Svazek 1 - Podmínky a požadavky pro zpracování nabídky PDF 0,37 MB 13.06.2023  14:10 
2. Svazek 1 - Př.1 - Krycí list DOC 0,04 MB 13.06.2023  14:10 
3. Svazek 1 - Př.2 - Projektová dokumentace ZIP 97,84 MB 13.06.2023  14:10 
4. Svazek 1 - Př.3 - Soupis prací ZIP 0,69 MB 13.06.2023  14:10 
5. Svazek 1 - Př.4 - ČP pododavatelé DOC 0,04 MB 13.06.2023  14:10 
6. Svazek 1 - Př.5 - Seznam poddodavatelů DOC 0,04 MB 13.06.2023  14:10 
7. Svazek 1 - Př.6 - ČP dodavatele DOCX 0,02 MB 13.06.2023  14:10 
8. Svazek 1 - Př.7 - ČP dodavatele DOC 0,05 MB 13.06.2023  14:10 
9. Svazek 1 - Př.8 - Technická specifikace XLSX 0,02 MB 13.06.2023  14:10 
10. Svazek 2 - Obchodní podmínky DOC 0,24 MB 13.06.2023  14:10 
11. Svazek 2 Př.1 - SoD DOCX 0,06 MB 13.06.2023  14:10 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Vysvětlení ZD č. 1 PDF 0,22 MB 23.06.2023  18:29 
2. Vysvětlení ZD č. 1 - Př. č. 1 XLSX 0,71 MB 23.06.2023  18:29 
3. Vysvětlení ZD č. 2 PDF 0,18 MB 26.06.2023  14:10 
4. Vysvětlení ZD č. 3 PDF 0,17 MB 11.07.2023  17:35 
5. Vysvětlení ZD č. 4 PDF 0,17 MB 17.07.2023  13:31 
6. Vysvětlení ZD č. 4 - Př. č. 1 ZIP 0,58 MB 17.07.2023  13:31 
7. Vysvětlení ZD č. 5 PDF 0,17 MB 19.07.2023  20:03 
8. Vysvětlení ZD č. 5 - Př. č. 1 XLSX 0,02 MB 19.07.2023  20:04 
9. Vysvětlení ZD č. 6 PDF 0,18 MB 26.07.2023  17:46 
10. Vysvětlení ZD č. 6 - Př. č. 1 XLSX 0,02 MB 26.07.2023  17:46 
11. Vysvětlení ZD č. 7 PDF 0,16 MB 28.07.2023  23:03 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele PDF 0,21 MB 11.09.2023  14:29 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo PDF 9,84 MB 11.09.2023  15:40 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   INSTA CZ s.r.o.   25374311 CZ NE 50 795 436,65 CZK 61 462 478,35 CZK  
2.   VALTR, generální dodavatel staveb, s.r.o.   25816195 CZ NE 45 995 357,72 CZK 55 654 382,84 CZK  
3.   Provádění staveb Olomouc, a.s.   25385551 CZ NE 43 978 764,96 CZK 53 214 305,30 CZK ANO
4.   Navláčil stavební firma, s.r.o.   25301144 CZ NE 47 260 014,36 CZK 57 184 617,38 CZK  

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPHHistorie zakázky

Datum Popis Autor
13.06.2023 14:10:08 Zakázka zveřejněna  
23.06.2023 18:29:26 Přidání dokumentu "Vysvětlení ZD č. 1", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Elfmark
23.06.2023 18:29:45 Přidání dokumentu "Vysvětlení ZD č. 1 - Př. č. 1", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Elfmark
23.06.2023 18:29:57 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "18.07.2023 10:00:00" na "19.07.2023 10:00:00" Milan Elfmark
26.06.2023 14:10:15 Přidání dokumentu "Vysvětlení ZD č. 2", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Elfmark
26.06.2023 14:10:39 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "19.07.2023 10:00:00" na "31.07.2023 10:00:00" Milan Elfmark
11.07.2023 17:35:42 Přidání dokumentu "Vysvětlení ZD č. 3", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Elfmark
17.07.2023 13:31:36 Přidání dokumentu "Vysvětlení ZD č. 4", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Elfmark
17.07.2023 13:31:58 Přidání dokumentu "Vysvětlení ZD č. 4 - Př. č. 1", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Elfmark
17.07.2023 13:32:23 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "31.07.2023 10:00:00" na "02.08.2023 10:00:00" Milan Elfmark
19.07.2023 20:03:49 Přidání dokumentu "Vysvětlení ZD č. 5", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Elfmark
19.07.2023 20:04:12 Přidání dokumentu "Vysvětlení ZD č. 5 - Př. č. 1", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Elfmark
19.07.2023 20:04:37 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "02.08.2023 10:00:00" na "03.08.2023 10:00:00" Milan Elfmark
26.07.2023 17:46:08 Přidání dokumentu "Vysvětlení ZD č. 6", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Elfmark
26.07.2023 17:46:28 Přidání dokumentu "Vysvětlení ZD č. 6 - Př. č. 1", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Elfmark
26.07.2023 17:46:50 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "03.08.2023 10:00:00" na "04.08.2023 10:00:00" Milan Elfmark
28.07.2023 23:03:15 Přidání dokumentu "Vysvětlení ZD č. 7", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Elfmark
28.07.2023 23:03:40 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "04.08.2023 10:00:00" na "07.08.2023 10:00:00" Milan Elfmark
11.09.2023 14:29:32 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Elfmark
11.09.2023 14:33:23 Přidán nový účastník "IČ="25374311 " Název:"INSTA CZ s.r.o." Vítěz="Ano"" Milan Elfmark
11.09.2023 14:35:01 Přidán nový účastník "IČ="25816195 " Název:"VALTR, generální dodavatel staveb, s.r.o." Vítěz="Ne"" Milan Elfmark
11.09.2023 14:36:18 Přidán nový účastník "IČ="25385551 " Název:"Provádění staveb Olomouc, a.s." Vítěz="Ne"" Milan Elfmark
11.09.2023 14:36:23 Editace účastníka řízení změna "příznak vítěz Účastník" z hodnoty "Ano" na "Ne" Milan Elfmark
11.09.2023 14:36:30 Editace účastníka řízení změna "příznak vítěz Účastník" z hodnoty "Ne" na "Ano" Milan Elfmark
11.09.2023 14:37:37 Přidán nový účastník "IČ="25301144 " Název:"Navláčil stavební firma, s.r.o." Vítěz="Ne"" Milan Elfmark
11.09.2023 15:40:46 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Elfmark
11.09.2023 15:42:16 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "43978764.96" Milan Elfmark
11.09.2023 15:42:16 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "53214305.60" Milan Elfmark

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora