Obec Olšany u Prostějova

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Obec Olšany u Prostějova

Olšany u Prostějova 50, Olšany u Prostějova, 79814

IČO: 00288560

Telefon: 581 115 190

E-mail: obec@olsanyupv.cz,  |   Internetová adresa: http://www.olsanyupv.cz/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

APC Consulting s.r.o., Příční 861/4, Přerov, 75002

ing. Šárka Goldmannová

tel.: 602552942

e-mail: info@apcconsult.cz


Detail zakázky

Název zakázky: REVITALIZACE KRAJINNÉHO RÁMCE obce Olšany u Prostějova
Identifikátor veřejné zakázky: P14V00000002 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zrušena 
Datum zveřejnění: 11.03.2014   10:38
Typ řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem plnění veřejné zakázky je revitalizace krajinného rámce. Zahrnuje návrh pásu zeleně katastrálním území obce Olšany u Prostějova, na pozemcích ve vlastnictví obce, které mají šířku 5m a různou délku. Umístěny jsou v severozápadní části katastru obce. Principy revitalizace krajinného rámce byly stanoveny v „Ideové studii Revitalizace krajinného rámce a řešení vybraných lokalit v obci Olšany u Prostějova“ (Ateliér Bonmot, spol. s r.o., srpen 2009). Cílem revitalizace krajinného rámce obce je doplnění ploch a linií zeleně tak, aby se samotná obec stala jakousi oázou mezi lány polí, místem příjemným k životu, a zároveň výchozím bodem vstupu do krajiny. Kolem obce jsou navrženy dva pomyslné prstence, které mají zabránit pronikání hluku, prachu, větru… do intravilánu obce, ale také opticky odclonit areál zemědělského družstva a hlavně dálnici. Kromě toho z centra vybíhají podél stávajících či historických cest paprsky alejí a remízů, které propojují obec s okolní krajinou.
Předpokládaná hodnota: 2 899 807,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 28.03.2014 10:00 hodin

Dokumenty

Zdůvodnění zrušení soutěže

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení PDF 0,24 MB 12.05.2014  15:37 

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva PDF 0,90 MB 11.03.2014  10:39 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Zadávací dokumentace PDF 2,88 MB 11.03.2014  10:39 
2. Př.1 - Krycí list PDF 0,13 MB 11.03.2014  10:40 
3. Př.2 - PD ZIP 5,97 MB 11.03.2014  10:42 
4. Př.3 - Výkaz výměr XLS 0,13 MB 11.03.2014  10:44 
5. Př.4 - ČP o splnění ZKP a PKP PDF 0,29 MB 11.03.2014  10:46 
6. Př.5 - ČP o splnění TKP PDF 0,18 MB 11.03.2014  10:46 
7. Př.6 - Subdodavatelé PDF 0,14 MB 11.03.2014  10:47 
8. Svazek 2 - Obchodní podmínky PDF 0,37 MB 11.03.2014  10:47 

Textová část zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Př.1 - Krycí list DOC 0,03 MB 11.03.2014  10:48 
2. Př.4 - ČP o splnění ZKP a PKP DOCX 0,01 MB 11.03.2014  10:49 
3. Př.5 - ČP o splnění TKP DOCX 0,01 MB 11.03.2014  10:49 
4. Př.6 - Subdodavatelé XLS 0,03 MB 11.03.2014  10:50 
5. Svazek 2 - Obchodní podmínky DOC 1,48 MB 11.03.2014  10:50 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele PDF 0,57 MB 12.05.2014  15:28 

Plnění VZ


Historie zakázky

Datum Popis Autor
11.03.2014 10:38:00 Zakázka zveřejněna  
11.03.2014 10:38:24 Založeno nové řízení Milan Elfmark
11.03.2014 10:38:25 Upravení termínu "Ukončení zveřejnění" z hodnoty "11.03.2014" na "31.12.2049 10:00:00" Milan Elfmark
11.03.2014 10:38:25 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "11.03.2014 09:00:00" na "28.03.2014 10:00:00" Milan Elfmark
11.03.2014 10:39:07 Přidání dokumentu "Výzva", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Elfmark
11.03.2014 10:39:42 Přidání dokumentu "Zadávací dokumentace", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Elfmark
11.03.2014 10:40:18 Přidání dokumentu "Př.1 - Krycí list", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Elfmark
11.03.2014 10:42:05 Přidání dokumentu "Př.2 - PD ", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Elfmark
11.03.2014 10:44:06 Přidání dokumentu "Př.3 - Výkaz výměr", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Elfmark
11.03.2014 10:44:45 Přidání dokumentu "Př.4 - ČP o ZKP", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Elfmark
11.03.2014 10:45:39 Odstranění dokumentu "Zadávací dokumentace - Př.4 - ČP o ZKP" Milan Elfmark
11.03.2014 10:46:09 Přidání dokumentu "Př.4 - ČP o splnění ZKP a PKP", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Elfmark
11.03.2014 10:46:44 Přidání dokumentu "Př.5 - ČP o splnění TKP", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Elfmark
11.03.2014 10:47:23 Přidání dokumentu "Př.6 - Subdodavatelé", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Elfmark
11.03.2014 10:47:57 Přidání dokumentu "Svazek 2 - Obchodní podmínky", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Elfmark
11.03.2014 10:48:38 Přidání dokumentu "Př.1 - Krycí list", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Elfmark
11.03.2014 10:49:06 Přidání dokumentu "Př.4 - ČP o splnění ZKP a PKP", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Elfmark
11.03.2014 10:49:35 Přidání dokumentu "Př.5 - ČP o splnění TKP", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Elfmark
11.03.2014 10:50:17 Přidání dokumentu "Př.6 - Subdodavatelé", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Elfmark
11.03.2014 10:50:43 Přidání dokumentu "Svazek 2 - Obchodní podmínky", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Elfmark
11.03.2014 10:52:30 Editace parametrů řízení změna "Předpokládaná cena" z hodnoty "28998070.00" na "2899807.00" Milan Elfmark
11.03.2014 10:54:57 Editace parametrů řízení změna "Identifikátor řízení na profilu" z hodnoty "" na "P14000000002" Milan Elfmark
11.03.2014 10:56:37 Editace parametrů řízení změna "Identifikátor řízení na profilu" z hodnoty "P14000000002" na "" Milan Elfmark
11.03.2014 13:10:47 Editace parametrů řízení změna "Ke zveřejnění" z hodnoty "Ne" na "Ano" Milan Elfmark
11.03.2014 13:10:47 Editace parametrů řízení změna "Identifikátor řízení na profilu" z hodnoty "" na "P14V00000001" Milan Elfmark
11.03.2014 13:10:47 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "11.03.2014" na "11.03.2014 13:10:46" Milan Elfmark
31.03.2014 17:13:59 Editace parametrů řízení změna "Identifikátor řízení na profilu" z hodnoty "P14V00000001" na "P14V00000002" Milan Elfmark
31.03.2014 17:14:00 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "11.03.2014 13:10:46" na "11.03.2014" Milan Elfmark
12.05.2014 15:28:29 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Elfmark
12.05.2014 15:37:14 Přidání dokumentu "Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Elfmark
25.09.2014 13:05:04 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Zrušeno" Milan Elfmark
25.09.2014 13:05:04 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "11.03.2014" na "11.03.2014 10:38:00" Milan Elfmark

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora