Obec Olšany u Prostějova

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Obec Olšany u Prostějova

Olšany u Prostějova 50, Olšany u Prostějova, 79814

IČO: 00288560

Telefon: 581 115 190

E-mail: obec@olsanyupv.cz,  |   Internetová adresa: http://www.olsanyupv.cz/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

ZVZ Konzult s.r.o., Příční 861/4, Přerov, 75002

ZVZ Šárka Goldmannová

tel.: 602754288

e-mail: goldmannova@zvzkonzult.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Rekonstrukce mostu přes D46 u obce Olšany u Prostějova
Identifikátor veřejné zakázky: P22V00000003 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem 
Datum zveřejnění: 07.09.2022   16:41
Typ řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem plnění veřejné zakázky je oprava mostu přes D46 u obce Olšany u Prostějova. Jedná se o trvalý, silniční, jednopodlažní nepohyblivý most o 3 polích, směrově nerozdělený, prefabrikované nosné konstrukce.
Předpokládaná hodnota: 19 444 455,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 05.10.2022 10:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 02.12.2022
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 17 529 874,15 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 21 211 147,72 CZK

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva k podání nabídky PDF 0,90 MB 07.09.2022  16:41 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Svazek 1 - Podmínky kvalifikace a podmínky a požadavky na zpracování nabídky PDF 4,22 MB 07.09.2022  16:41 
2. Svazek 1 - Př.1 - Krycí list DOC 0,03 MB 07.09.2022  16:41 
3. Svazek 1 - Př.2 - PD ZIP 15,91 MB 07.09.2022  16:41 
4. Svazek 1 - Př.3 - Soupis stavebních prací XLSX 0,18 MB 07.09.2022  16:41 
5. Svazek 1 - Př.4 - ČP poddodavatele DOC 0,04 MB 07.09.2022  16:41 
6. Svazek 1 - Př.5 - Seznam poddodavatelů DOC 0,04 MB 07.09.2022  16:41 
7. Svazek 1 - Př.6 - ČP dodavatele DOC 0,04 MB 07.09.2022  16:41 
8. Svazek 1 - Př.7 - ČP dodavatele DOCX 0,02 MB 07.09.2022  16:41 
9. Svazek 2 - Obchodní podmínky DOC 0,25 MB 07.09.2022  16:41 
10. Svazek 2 - Př.1 - SoD DOC 0,15 MB 07.09.2022  16:41 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Vysvětlení ZD č. 1 PDF 0,50 MB 21.09.2022  16:16 
2. Vysvětlení ZD č. 1 - Př. č. 1 XLSX 0,18 MB 21.09.2022  16:17 
3. Vysvětlení ZD č. 2 PDF 0,57 MB 22.09.2022  21:27 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Oznámení o výběru dodavatele PDF 0,21 MB 21.10.2022  14:29 
2. Protokol o otevírání nabídek PDF 0,70 MB 05.12.2022  16:28 
3. Písemná zpráva o hodnocení PDF 0,52 MB 05.12.2022  16:28 
4. Zpráva o výsledku hodnocení PDF 0,84 MB 05.12.2022  16:29 
5. Rozhodnutí o výběru PDF 0,18 MB 05.12.2022  16:29 
6. Písemná zpráva zadavatele PDF 1,10 MB 06.12.2022  18:11 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo PDF 0,42 MB 05.12.2022  16:13 
2. Smlouva o dílo - Příloha č. 1 PDF 0,62 MB 05.12.2022  16:14 
3. Smlouva o dílo - Příloha č. 2 PDF 0,16 MB 05.12.2022  16:14 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   PONVIA CONSTRUCT s.r.o.   04381823 CZ NE 22 688 885,97 CZK 27 453 552,02 CZK  
2.   FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.   64618081 CZ NE 23 455 788,20 CZK 28 381 503,72 CZK  
3.   Mitrenga-stavby, spol. s r.o.   26944022 CZ NE 20 801 979,52 CZK 25 170 395,22 CZK  
4.   Hroší stavby Morava a.s.   28597460 CZ NE 21 459 679,30 CZK 25 966 211,95 CZK  
5.   IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.   25869523 CZ NE 17 529 874,15 CZK 21 211 147,72 CZK ANO
6.   STAVBY SR group s.r.o.   09224289 CZ Ano 19 350 000,00 CZK 23 413 500,00 CZK  

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPHHistorie zakázky

Datum Popis Autor
07.09.2022 16:41:20 Zakázka zveřejněna  
21.09.2022 16:12:24 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "26.09.2022 09:00:00" na "30.09.2022 09:00:00" Milan Elfmark
21.09.2022 16:16:55 Přidání dokumentu "Vysvětlení ZD č. 1", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Elfmark
21.09.2022 16:17:19 Přidání dokumentu "Vysvětlení ZD č. 1 - Př. č. 1", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Elfmark
21.09.2022 16:21:06 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "30.09.2022 09:00:00" na "30.09.2022 10:00:00" Milan Elfmark
22.09.2022 21:27:21 Přidání dokumentu "Vysvětlení ZD č. 2", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Elfmark
22.09.2022 21:27:47 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "30.09.2022 10:00:00" na "05.10.2022 10:00:00" Milan Elfmark
21.10.2022 14:27:15 Přidání dokumentu "Rozhodnutí o výběru", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Elfmark
21.10.2022 14:28:37 Odstranění dokumentu "Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky - Rozhodnutí o výběru" Milan Elfmark
21.10.2022 14:29:00 Přidání dokumentu "Oznámení o výběru dodavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Elfmark
05.12.2022 15:53:31 Přidán nový účastník "IČ="04381823 " Název:"PONVIA CONSTRUCT s.r.o." Vítěz="Ne"" Milan Elfmark
05.12.2022 16:01:15 Přidán nový účastník "IČ="04381823 " Název:"PONVIA CONSTRUCT s.r.o." Vítěz="Ne"" Milan Elfmark
05.12.2022 16:01:22 Odstranění účastníka řízení "IČ="04381823 " Název:"PONVIA CONSTRUCT s.r.o." Vítěz="Ne"" Milan Elfmark
05.12.2022 16:02:19 Přidán nový účastník "IČ="64618081 " Název:"FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s." Vítěz="Ne"" Milan Elfmark
05.12.2022 16:03:57 Přidán nový účastník "IČ="26944022 " Název:"Mitrenga-stavby, spol. s r.o." Vítěz="Ne"" Milan Elfmark
05.12.2022 16:05:10 Přidán nový účastník "IČ="28597460 " Název:"Hroší stavby Morava a.s." Vítěz="Ne"" Milan Elfmark
05.12.2022 16:06:38 Přidán nový účastník "IČ="25869523 " Název:"IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s." Vítěz="Ano"" Milan Elfmark
05.12.2022 16:07:45 Přidán nový účastník "IČ="09224289 " Název:"STAVBY SR group s.r.o." Vítěz="Ne"" Milan Elfmark
05.12.2022 16:09:29 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "17529874.15" Milan Elfmark
05.12.2022 16:09:29 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "21211147.72" Milan Elfmark
05.12.2022 16:13:50 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Elfmark
05.12.2022 16:14:27 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo - Příloha č. 1", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Elfmark
05.12.2022 16:14:53 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo - Příloha č. 2", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Elfmark
05.12.2022 16:28:02 Přidání dokumentu "Protokol o otevírání nabídek", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Elfmark
05.12.2022 16:28:33 Přidání dokumentu "Písemná zpráva o hodnocení", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Elfmark
05.12.2022 16:29:03 Přidání dokumentu "Zpráva o výsledku hodnocení", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Elfmark
05.12.2022 16:29:36 Přidání dokumentu "Rozhodnutí o výběru", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Elfmark
06.12.2022 18:11:43 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Elfmark

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora