Město Uherský Ostroh

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Město Uherský Ostroh

Zámecká 24, Uherský Ostroh, 68724

IČO: 00291480

Telefon: 572 430 521

E-mail: podatelna@uhostroh.cz,  |   Internetová adresa: http://www.uhostroh.cz/

Adresa profilu: http://www.stavebnionline.cz/profil/uhostroh  |  Identifikátor profilu zadavatele: 225474

Stav profilu : Aktivní

XML profilu   |  Adresa tržiště:


    

Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky   [ Celkem : 39 ]

Datum
zveřejnění
Název veřejné zakázky Druh VZ Typ řízení Poslední
změna
27.04.2018   10:18 Novostavba TECHNICKÉ ZÁZEMÍ POHŘEBNÍ SLUŽBY - hřbitov Uherský Ostroh stavební práce Zakázka malého rozsahu 11. 10. 2018 8:50:59
27.04.2018   10:02 MÍSTNÍ KOMUNIKACE UHERSKÝ OSTROH-spojnice ulic Svobodova a Výhon stavební práce Zakázka malého rozsahu 11. 10. 2018 8:53:58
16.01.2018   21:55 Rozvoj sociálního bydlení – Uherský Ostroh stavební práce Zjednodušené podlimitní řízení 21. 1. 2019 7:54:36
20.12.2017   15:48 REKONSTRUKCE STŘECHY BD č.p.16 - nám. Sv. Ondřeje v Uherském Ostrohu stavební práce Zakázka malého rozsahu 20. 12. 2017 15:48:52
19.12.2017   13:16 ZPEVNĚNÁ PLOCHA UL. BLATNICKÁ, UHERSKÝ OSTROH stavební práce Zakázka malého rozsahu 19. 12. 2017 13:21:11
20.11.2017   15:21 REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY MŠ SÍDLIŠTĚ stavební práce Zakázka malého rozsahu 19. 12. 2017 12:51:19
20.11.2017   15:04 ROZŠÍŘENÍ SBĚRNÉHO DVORU - stavební část stavební práce Zakázka malého rozsahu 10. 10. 2018 13:36:08
01.11.2017   10:20 REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZAŘÍZENÍ ZŠ UH. OSTROH - 1.etapa stavební práce Zakázka malého rozsahu 1. 11. 2017 10:28:03
16.10.2017   13:37 ROZŠÍŘENÍ SBĚRNÉHO DVORU UHERSKÝ OSTROH - DODÁVKY dodávky Zakázka malého rozsahu 11. 10. 2018 10:06:13
27.09.2017   15:00 REKONSTRUKCE KUCHYNĚ ZŠ UHERSKÝ OSTROH I. ETAPA stavební práce Zjednodušené podlimitní řízení 11. 10. 2018 8:20:55
20.07.2017   10:20 Rekonstrukce plynové kotelny ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO stavební práce Zakázka malého rozsahu 20. 11. 2017 14:26:09
18.05.2017   09:45 UHERSKÝ OSTROH - DODAVATEL TEPLA služby Zakázka malého rozsahu 15. 3. 2019 10:57:25
25.04.2017   12:21 Uherský Ostroh, ul. Hliníky, rekonstrukce komunikace stavební práce Zakázka malého rozsahu 20. 11. 2017 14:45:22
21.02.2017   07:55 Uherský Ostroh, ul. Hliníky, Pod Břehy rekonstrukce kanalizace stavební práce Zakázka malého rozsahu 20. 11. 2017 14:48:10
16.12.2016   17:09 Modernizace a intenzifikace ČOV a ČS Uherský Ostroh stavební práce Zjednodušené podlimitní řízení 27. 4. 2018 10:24:53
22.09.2016   08:14 Rekonstrukce místních komunikací Třebízského a Zymlýní stavební práce Zakázka malého rozsahu 9. 11. 2016 10:06:13
16.09.2016   12:21 Rekonstrukce plynové kotelny DDM Pastelka stavební práce Zakázka malého rozsahu 9. 11. 2016 10:04:33
28.06.2016   11:07 Mateřská škola Sídliště Uherský Ostroh - Rekonstrukce sociálního zařízení stavební práce Zakázka malého rozsahu 20. 11. 2017 16:34:12
05.11.2015   13:36 Vyhlídková věž a expozice zámku 4. NP v Uherském Ostrohu stavební práce Zakázka malého rozsahu 6. 11. 2015 15:05:52
05.11.2015   13:28 Silnice I/55 Kunovice – hranice JmK – SO „C107.6 osvětlení přechodů“ a SO „C108.7 osvětlení přechodů“ dodávky Zakázka malého rozsahu 5. 11. 2015 13:28:51
05.11.2015   13:13 Silnice I/55 Kunovice – hranice JmK – SO „C107.4 chodníky“ a SO „C108.4 chodníky“. stavební práce Zakázka malého rozsahu 5. 11. 2015 13:13:24
03.11.2015   11:22 Oprava místní komunikace Nádražní I. etapa stavební práce Zakázka malého rozsahu 14. 12. 2015 13:36:58
03.11.2015   11:16 VO Uh. Ostroh, T10 Mašovy stavební práce Zakázka malého rozsahu 4. 11. 2015 16:00:30
12.10.2015   09:07 Oprava místních komunikací Uherský Ostroh - ulice Komenského stavební práce Zakázka malého rozsahu 28. 6. 2016 11:43:41
12.08.2014   11:09 Oprava místní komunikace - Zámecká stavební práce Zakázka malého rozsahu 4. 11. 2015 15:51:51
04.08.2014   08:48 Revitalizace panelového sídliště v Uherském Ostrohu stavební práce Zakázka malého rozsahu 4. 11. 2015 16:02:06
14.07.2014   14:52 Rekonstrukce kotelny zámku v Uherském Ostrohu stavební práce Zakázka malého rozsahu 4. 11. 2015 16:05:40
15.05.2014   09:48 Oprava místní komunikace v ulici Na Zámecké v Uherském Ostrohu stavební práce Zakázka malého rozsahu 4. 11. 2015 16:07:43
12.05.2014   15:48 Oprava severní a západní fasády zámku v Uherském Ostrohu stavební práce Zakázka malého rozsahu 4. 11. 2015 16:09:38
12.05.2014   14:49 Revitalizace centra města Uherský Ostroh - ulice Moravní a Oprava místních komunikací - ulice Kostelní stavební práce Zakázka malého rozsahu 12. 5. 2014 14:49:48
18.03.2014   20:41 Zpracování PD na kompletní rekonstrukci ČOV v Uherském Ostrohu a ČS č. 1, 3 až 6 na veřejné kanalizační síti v Uherském Ostrohu dodávky Zakázka malého rozsahu 4. 11. 2015 16:23:15
20.02.2014   08:03 Uherský Ostroh - rekonstrukce čerpací stanice kanalizace č.2 Sokolovská stavební práce Zjednodušené podlimitní řízení 4. 11. 2015 16:24:10
01.11.2013   11:27 Zahrada pro objevitele a dobrodruhy služby Zjednodušené podlimitní řízení 4. 11. 2015 14:23:20
20.09.2013   12:54 Separace a svoz bioodpadu ve městě Uherský Ostroh dodávky Zjednodušené podlimitní řízení 4. 11. 2015 14:46:01
30.07.2013   11:17 Zaokruhování vodovodu v ul. Na Zámecké v Uherském Ostrohu stavební práce Zjednodušené podlimitní řízení 15. 3. 2019 10:47:38
01.07.2013   15:44 Oprava lávky přes Moravu v Uherském Ostrohu stavební práce Zakázka malého rozsahu 15. 3. 2019 10:39:45
29.03.2013   19:23 Úspory energií budovy MŠ V Uherském Ostrohu stavební práce Zjednodušené podlimitní řízení 20. 11. 2013 10:48:00
10.09.2012   13:34 Sociální zařízení pro turisty Baťova kanálu Uherský Ostroh stavební práce Zakázka malého rozsahu 4. 11. 2015 15:10:15
10.09.2012   13:25 Výstavba cyklostezky č. 5048 u Okluky Uherský Ostroh stavební práce Zakázka malého rozsahu 4. 11. 2015 14:37:20

Kliknutím na název zadávacího řízení si zobrazíte podrobnější informace.

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora