Město Uherský Ostroh

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Město Uherský Ostroh

Zámecká 24, Uherský Ostroh, 68724

IČO: 00291480

Telefon: 572 430 521

E-mail: podatelna@uhostroh.cz,  |   Internetová adresa: http://www.uhostroh.cz/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

Ing. Karel Hozík, Žlutá 483, Zlín, 76001

tel.: +420 777 225 215

e-mail: karel@hozik.eu


Detail zakázky

Název zakázky: REKONSTRUKCE KUCHYNĚ ZŠ UHERSKÝ OSTROH I. ETAPA
Identifikátor veřejné zakázky: P17V00000006 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 27.09.2017   15:00
Typ řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Jedná se o změnu části dokončené stavby č. p. 400 – a to školní kuchyně s jídelnou - na pozemku parcelní číslo st. 400 k. ú. Ostrožské Předměstí, na ulici Školní, Uherský Ostroh. Dotčená část objektu bude i nadále sloužit jako školní kuchyně s jídelnou. Kuchyně bude zabezpečovat stravu pro žáky ZŠ.
Navržená kapacita kuchyně:
ZŠ: 300 obědů pro žáky, 30 obědů pro personál - výběr 2-3 jídla, příprava a prodej svačin
Ostatní: 50 obědů pro cizí strávníky do jídlonosičů - výběr 2-3 jídla,
Předmětem veřejné zakázky je dále dodávka a montáž gastro vybavení pro nově rekonstruovanou kuchyni.
Předpokládaná hodnota: 7 842 364,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 18. 10. 2017 15:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 16.11.2017
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 6 407 806,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 7 753 445,00 CZK
Datum ukončení plnění: 11.10.2018
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 7 050 588,00 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 8 531 212,00 CZK

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva k podání nabídek ZIP 8,50 MB 27.09.2017  15:00 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. DPPS ZIP 32,37 MB 02.10.2017  12:36 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Oznámení zadavatele PDF 0,39 MB 24.10.2017  08:09 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele PDF 0,39 MB 30.11.2017  08:18 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. SOD PDF 3,83 MB 28.11.2017  14:37 
2. SOD dodatek PDF 0,30 MB 28.11.2017  14:37 
3. SOD - dodatek č. 2 PDF 0,46 MB 11.10.2018  08:19 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   LISONĚK, s.r.o.   25345168 CZ NE 6 407 806,00 CZK 7 753 445,00 CZK ANO

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2018 7 050 588,00 CZK   8 531 212,00 CZK  Historie zakázky

Datum Popis Autor
27. 9. 2017 15:00:22 Zakázka zveřejněna  
27. 9. 2017 15:00:45 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "27.09.2017 15:00:21" na "27.09.2017 15:00:22" Ing. Martina Zdráhalová
2. 10. 2017 12:36:39 Přidání dokumentu "DPPS", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Martina Zdráhalová
24. 10. 2017 8:09:49 Přidání dokumentu "Oznámení zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Antonín Studénka
28. 11. 2017 14:34:22 Přidán nový účastník "IČ="25345168 " Název:"LISONĚK, s.r.o." Vítěz="Ano"" Ing. Antonín Studénka
28. 11. 2017 14:35:24 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "6407806.00" Ing. Antonín Studénka
28. 11. 2017 14:35:24 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "7753445.00" Ing. Antonín Studénka
28. 11. 2017 14:37:01 Přidání dokumentu "SOD ", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Antonín Studénka
28. 11. 2017 14:37:41 Přidání dokumentu "SOD dodatek", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Antonín Studénka
30. 11. 2017 8:18:24 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Antonín Studénka
11. 10. 2018 8:19:20 Přidání dokumentu "SOD - dodatek č. 2", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Antonín Studénka
11. 10. 2018 8:20:22 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "7050588.00" Ing. Antonín Studénka
11. 10. 2018 8:20:22 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "8531212.00" Ing. Antonín Studénka
11. 10. 2018 8:20:27 Editace parametrů řízení změna "Popis" z hodnoty " Jedná se o změnu části dokončené stavby č. p. 400 – a to školní kuchyně s jídelnou - na pozemku parcelní číslo st. 400 k. ú. Ostrožské Předměstí, na ulici Školní, Uherský Ostroh. Dotčená část objektu bude i nadále sloužit jako školní kuchyně s jídelnou. Kuchyně bude zabezpečovat stravu pro žáky ZŠ. Navržená kapacita kuchyně: ZŠ: 300 obědů pro žáky, 30 obědů pro personál - výběr 2-3 jídla, příprava a prodej svačin Ostatní: 50 obědů pro cizí strávníky do jídlonosičů - výběr 2-3 jídla, Předmětem veřejné zakázky je dále dodávka a montáž gastro vybavení pro nově rekonstruovanou kuchyni." na "Jedná se o změnu části dokončené stavby č. p. 400 – a to školní kuchyně s jídelnou - na pozemku parcelní číslo st. 400 k. ú. Ostrožské Předměstí, na ulici Školní, Uherský Ostroh. Dotčená část objektu bude i nadále sloužit jako školní kuchyně s jídelnou. Kuchyně bude zabezpečovat stravu pro žáky ZŠ. Navržená kapacita kuchyně: ZŠ: 300 obědů pro žáky, 30 obědů pro personál - výběr 2-3 jídla, příprava a prodej svačin Ostatní: 50 obědů pro cizí strávníky do jídlonosičů - výběr 2-3 jídla, Předmětem veřejné zakázky je dále dodávka a montáž gastro vybavení pro nově rekonstruovanou kuchyni." Ing. Antonín Studénka
11. 10. 2018 8:20:55 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" Ing. Antonín Studénka

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora