Město Uherský Ostroh

Přihlášení dodavatele | Registrace dodavatele

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Město Uherský Ostroh

Zámecká 24, Uherský Ostroh, 68724

IČO: 00291480

Telefon: 572 430 521

E-mail: podatelna@uhostroh.cz,  |   Internetová adresa: http://www.uhostroh.cz/

Adresa profilu: http://www.stavebnionline.cz/profil/uhostroh  |  Identifikátor profilu zadavatele: 225474

Stav profilu : Aktivní

XML profilu   |  Adresa tržiště:


    

Veřejná zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem

Datum
zveřejnění
Název veřejné zakázky Druh VZ Typ řízení Poslední
změna
20.11.2017   15:21 REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY MŠ SÍDLIŠTĚ stavební práce Zakázka malého rozsahu 20. 11. 2017 15:31:03
20.11.2017   15:04 ROZŠÍŘENÍ SBĚRNÉHO DVORU - stavební část stavební práce Zakázka malého rozsahu 20. 11. 2017 15:04:39
16.10.2017   13:37 ROZŠÍŘENÍ SBĚRNÉHO DVORU UHERSKÝ OSTROH - DODÁVKY dodávky Zakázka malého rozsahu 20. 11. 2017 14:16:15
27.09.2017   15:00 REKONSTRUKCE KUCHYNĚ ZŠ UHERSKÝ OSTROH I. ETAPA stavební práce Zjednodušené podlimitní řízení 30. 11. 2017 8:18:24
18.05.2017   09:45 UHERSKÝ OSTROH - DODAVATEL TEPLA služby Zakázka malého rozsahu 19. 7. 2017 15:31:05
16.12.2016   17:09 Modernizace a intenzifikace ČOV a ČS Uherský Ostroh stavební práce Zjednodušené podlimitní řízení 18. 7. 2017 16:39:50
30.07.2013   11:17 Zaokruhování vodovodu v ul. Na Zámecké v Uherském Ostrohu stavební práce Zjednodušené podlimitní řízení 3. 11. 2015 14:42:59
01.07.2013   15:44 Oprava lávky přes Moravu v Uherském Ostrohu stavební práce Zakázka malého rozsahu 3. 11. 2015 14:47:42

Veřejná zakázka byla zrušena

Datum
zveřejnění
Název veřejné zakázky Druh VZ Typ řízení Poslední
změna
13.01.2017   19:41 Výkon TDI a BOZP na díle „Modernizace a intenzifikace ČOV a ČS Uherský Ostroh“ služby Zakázka malého rozsahu 2. 11. 2017 14:45:26
17.06.2013   09:44 Separace a svoz bioodpadů ve městě Uherský Ostroh dodávky Zjednodušené podlimitní řízení 4. 11. 2015 13:14:28

Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky   [ prvních 10 - celkem : 26 ]

Datum
zveřejnění
Název veřejné zakázky Druh VZ Typ řízení Poslední
změna
01.11.2017   10:20 REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZAŘÍZENÍ ZŠ UH. OSTROH - 1.etapa stavební práce Zakázka malého rozsahu 1. 11. 2017 10:28:03
20.07.2017   10:20 Rekonstrukce plynové kotelny ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO stavební práce Zakázka malého rozsahu 20. 11. 2017 14:26:09
25.04.2017   12:21 Uherský Ostroh, ul. Hliníky, rekonstrukce komunikace stavební práce Zakázka malého rozsahu 20. 11. 2017 14:45:22
21.02.2017   07:55 Uherský Ostroh, ul. Hliníky, Pod Břehy rekonstrukce kanalizace stavební práce Zakázka malého rozsahu 20. 11. 2017 14:48:10
22.09.2016   08:14 Rekonstrukce místních komunikací Třebízského a Zymlýní stavební práce Zakázka malého rozsahu 9. 11. 2016 10:06:13
16.09.2016   12:21 Rekonstrukce plynové kotelny DDM Pastelka stavební práce Zakázka malého rozsahu 9. 11. 2016 10:04:33
28.06.2016   11:07 Mateřská škola Sídliště Uherský Ostroh - Rekonstrukce sociálního zařízení stavební práce Zakázka malého rozsahu 20. 11. 2017 16:34:12
05.11.2015   13:36 Vyhlídková věž a expozice zámku 4. NP v Uherském Ostrohu stavební práce Zakázka malého rozsahu 6. 11. 2015 15:05:52
05.11.2015   13:28 Silnice I/55 Kunovice – hranice JmK – SO „C107.6 osvětlení přechodů“ a SO „C108.7 osvětlení přechodů“ dodávky Zakázka malého rozsahu 5. 11. 2015 13:28:51
05.11.2015   13:13 Silnice I/55 Kunovice – hranice JmK – SO „C107.4 chodníky“ a SO „C108.4 chodníky“. stavební práce Zakázka malého rozsahu 5. 11. 2015 13:13:24

Kliknutím na název zadávacího řízení si zobrazíte podrobnější informace.

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora