Město Uherský Ostroh

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Město Uherský Ostroh

Zámecká 24, Uherský Ostroh, 68724

IČO: 00291480

Telefon: 572 430 521

E-mail: podatelna@uhostroh.cz,  |   Internetová adresa: http://www.uhostroh.cz/

Adresa profilu: http://www.stavebnionline.cz/profil/uhostroh  |  Identifikátor profilu zadavatele: 225474

Stav profilu : Aktivní

XML profilu   |  Adresa tržiště:


    

Veřejná zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem

Datum
zveřejnění
Název veřejné zakázky Druh VZ Typ řízení Poslední
změna
02.07.2019   10:34 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ DODÁVKY TEPLA služby Zakázka malého rozsahu 2. 7. 2019 10:34:39
02.07.2019   10:15 Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu pro odběr do 630 MWh dodávky Jednací řízení bez uveřejnění 2. 7. 2019 10:15:59
03.06.2019   15:06 Dodávka elektřiny v rámci sdružených dodávek elektřiny na období 1.1.2020 - 31.12.2021 dodávky Jednací řízení bez uveřejnění 3. 6. 2019 15:06:13
27.05.2019   13:09 ZPEVNĚNÁ PLOCHA - ul. Nerudova, Uherský Ostroh stavební práce Zakázka malého rozsahu 27. 5. 2019 13:09:08
15.04.2019   16:26 PRODLOUŽENÍ KANALIZACE - stoka A 5, ul. Nerudova, Uherský Ostroh stavební práce Zakázka malého rozsahu 15. 4. 2019 16:26:44
31.10.2018   13:29 Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na období 1.12.2018 - 31.12.2019 dodávky Jednací řízení bez uveřejnění 31. 10. 2018 13:29:46

Veřejná zakázka byla zrušena

Datum
zveřejnění
Název veřejné zakázky Druh VZ Typ řízení Poslední
změna
13.01.2017   19:41 Výkon TDI a BOZP na díle „Modernizace a intenzifikace ČOV a ČS Uherský Ostroh“ služby Zakázka malého rozsahu 2. 11. 2017 14:45:26
17.06.2013   09:44 Separace a svoz bioodpadů ve městě Uherský Ostroh dodávky Zjednodušené podlimitní řízení 4. 11. 2015 13:14:28

Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky   [ prvních 10 - celkem : 41 ]

Datum
zveřejnění
Název veřejné zakázky Druh VZ Typ řízení Poslední
změna
11.10.2018   09:24 CHODNÍK A PARKOVIŠTĚ Sokolovská - Uherský Ostroh stavební práce Zakázka malého rozsahu 2. 7. 2019 10:57:48
27.04.2018   10:18 Novostavba TECHNICKÉ ZÁZEMÍ POHŘEBNÍ SLUŽBY - hřbitov Uherský Ostroh stavební práce Zakázka malého rozsahu 11. 10. 2018 8:50:59
27.04.2018   10:02 MÍSTNÍ KOMUNIKACE UHERSKÝ OSTROH-spojnice ulic Svobodova a Výhon stavební práce Zakázka malého rozsahu 11. 10. 2018 8:53:58
01.03.2018   08:30 Rekonstrukce bezbariérového chodníku ul. Svobodova v Uherském Ostrohu stavební práce Zakázka malého rozsahu 2. 7. 2019 10:53:17
16.01.2018   21:55 Rozvoj sociálního bydlení – Uherský Ostroh stavební práce Zjednodušené podlimitní řízení 21. 1. 2019 7:54:36
20.12.2017   15:48 REKONSTRUKCE STŘECHY BD č.p.16 - nám. Sv. Ondřeje v Uherském Ostrohu stavební práce Zakázka malého rozsahu 20. 12. 2017 15:48:52
19.12.2017   13:16 ZPEVNĚNÁ PLOCHA UL. BLATNICKÁ, UHERSKÝ OSTROH stavební práce Zakázka malého rozsahu 19. 12. 2017 13:21:11
20.11.2017   15:21 REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY MŠ SÍDLIŠTĚ stavební práce Zakázka malého rozsahu 19. 12. 2017 12:51:19
20.11.2017   15:04 ROZŠÍŘENÍ SBĚRNÉHO DVORU - stavební část stavební práce Zakázka malého rozsahu 10. 10. 2018 13:36:08
01.11.2017   10:20 REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZAŘÍZENÍ ZŠ UH. OSTROH - 1.etapa stavební práce Zakázka malého rozsahu 1. 11. 2017 10:28:03

Kliknutím na název zadávacího řízení si zobrazíte podrobnější informace.

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora