Město Uherský Ostroh

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Město Uherský Ostroh

Zámecká 24, Uherský Ostroh, 68724

IČO: 00291480

Telefon: 572 430 521

E-mail: podatelna@uhostroh.cz,  |   Internetová adresa: http://www.uhostroh.cz/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

Ing. Karel Hozík, Žlutá 483, Zlín,

Ing. Karel Hozík

tel.: +420 777 225 215

e-mail: karel@hozik.eu


Detail zakázky

Název zakázky: Výkon TDI a BOZP na díle „Modernizace a intenzifikace ČOV a ČS Uherský Ostroh“
Identifikátor veřejné zakázky: P17V00000001 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zrušena 
Datum zveřejnění: 13.01.2017   19:41
Typ řízení: Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky: služby
Popis zakázky: 2.2.1 Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služeb- provedení technického dozoru investora kontroly BOZP pro dílo „Modernizace a intenzifikace ČOV a ČS Uherský Ostroh“, detailně specifikované v projektové dokumentaci pro provádění stavby zpracované společností CENTROPROJEKT GROUP a.s., IČ: 01643541, Štefánikova 167, Zlín, 760 01 Zlín. Uvedené služby budou provedeny v souladu s § 152, odst. 4, Zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění a dle zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění podmínek BOZP. Smluvní hodnota zakázky, na které budou prováděny předmětné služby, je 40.834.649,- Kč bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 25. 1. 2017 10:00 hodin

Dokumenty

Zdůvodnění zrušení soutěže

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Zrušení zadávacího řízení PDF 0,19 MB 27.01.2017  11:23 

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva k podání nabídek ZIP 3,82 MB 13.01.2017  19:41 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Vysvětlení PDF 0,26 MB 19.01.2017  20:23 

Plnění VZ


Historie zakázky

Datum Popis Autor
13. 1. 2017 19:41:48 Zakázka zveřejněna  
13. 1. 2017 19:42:05 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "13.01.2017 19:41:47" na "13.01.2017 19:41:48" Ing. Martina Zdráhalová
19. 1. 2017 20:23:57 Přidání dokumentu "Vysvětlení", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Martina Zdráhalová
27. 1. 2017 11:23:38 Přidání dokumentu "Zrušení zadávacího řízení", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Martina Zdráhalová
2. 11. 2017 14:45:26 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Zrušeno" Ing. Antonín Studénka

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora