Město Uherský Ostroh

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Město Uherský Ostroh

Zámecká 24, Uherský Ostroh, 68724

IČO: 00291480

Telefon: 572 430 521

E-mail: podatelna@uhostroh.cz,  |   Internetová adresa: http://www.uhostroh.cz/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

Regionální rozvojová agentura Východní Moravy, Třída Tomáše Bati 5146, Zlín, 76001

tel.:

e-mail:


Detail zakázky

Název zakázky: Rozvoj sociálního bydlení – Uherský Ostroh
Identifikátor veřejné zakázky: P18V00000001 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 16.01.2018   21:55
Typ řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: 4.1. Předmětem veřejné zakázky je stavební úprava nebytových prostor budovy bývalé umělecké školy na byty sociálního bydlení. V rámci projektu vznikne 6 bytů pro potřeby sociálního bydlení. Realizace zakázky proběhne v souladu se schválenou projektovou dokumentací zpracovanou ve stupni projektové dokumentace prováděcí a podle podmínek specifikovaných v zadávací dokumentaci.
Předpokládaná hodnota: 11 305 149,- CZK bez DPH
Datum uzavření smlouvy: 21.03.2018
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 8 487 217,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 9 760 300,00 CZK
Datum ukončení plnění: 14.12.2018
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 9 982 943,00 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 11 480 385,00 CZK

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva k podání nabídky PDF 0,68 MB 16.01.2018  21:55 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Zadávací dokumentace PDF 0,22 MB 16.01.2018  21:55 
2. Krycí list DOCX 0,10 MB 16.01.2018  21:55 
3. Obchodní podmínky DOCX 0,06 MB 16.01.2018  21:55 
4. Čestné prohlášení DOCX 0,11 MB 16.01.2018  21:55 
5. Výkaz výměr ZIP 0,97 MB 16.01.2018  21:55 
6. Projektová dokumentace ZIP 37,57 MB 16.01.2018  21:55 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Vysvětlení zadávací dokumentace PDF 0,12 MB 05.02.2018  21:50 
2. Vysvětlení zadávací dokumentace 2 PDF 0,08 MB 20.02.2018  22:37 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Oznámení o výběru dodavatele PDF 0,63 MB 28.02.2018  21:35 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele PDF 0,65 MB 04.04.2018  23:57 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo PDF 11,24 MB 03.04.2018  23:23 
2. dodatek smlouvy o dílo č.1 PDF 0,51 MB 21.01.2019  07:47 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   DAKA Stav, s.r.o.   26244161 CZ NE 10 110 539,55 CZK 11 627 121,00 CZK  
2.   STAVBY VANTO, s.r.o.   28269314 CZ NE 9 864 871,00 CZK 11 344 602,00 CZK  
3.   PaPP, spol. s r.o.   00207608 CZ NE 10 668 623,00 CZK 12 268 916,00 CZK  
4.   Stavební společnost Kněždub, spol. s r.o.   42637899 CZ NE 8 487 217,00 CZK 9 760 300,00 CZK ANO

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2018 9 982 943,00 CZK   11 480 385,00 CZK  Historie zakázky

Datum Popis Autor
16. 1. 2018 21:55:54 Zakázka zveřejněna  
5. 2. 2018 21:15:26 Přidání dokumentu "Vysvětlení zadávací dokumentace", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Antonín Studénka
5. 2. 2018 21:17:03 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "16.01.2018 21:55:53" na "16.01.2018 21:55:54" Ing. Antonín Studénka
5. 2. 2018 21:17:03 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "07.02.2018 14:00:00" na "27.02.2018 09:00:00" Ing. Antonín Studénka
5. 2. 2018 21:49:46 Odstranění dokumentu "Vysvětlení ZD (Dodatečné informace) - Vysvětlení zadávací dokumentace" Ing. Antonín Studénka
5. 2. 2018 21:50:13 Přidání dokumentu "Vysvětlení zadávací dokumentace", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Antonín Studénka
20. 2. 2018 22:37:31 Přidání dokumentu "Vysvětlení zadávací dokumentace 2", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Antonín Studénka
28. 2. 2018 21:35:02 Přidání dokumentu "Oznámení o výběru dodavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Antonín Studénka
28. 2. 2018 21:39:13 Přidán nový účastník "IČ="26244161 " Název:"DAKA Stav, s.r.o." Vítěz="Ne"" Ing. Antonín Studénka
28. 2. 2018 21:40:49 Přidán nový účastník "IČ="28269314 " Název:"STAVBY VANTO, s.r.o." Vítěz="Ne"" Ing. Antonín Studénka
28. 2. 2018 21:42:12 Přidán nový účastník "IČ="00207608 " Název:"PaPP, spol. s r.o." Vítěz="Ne"" Ing. Antonín Studénka
28. 2. 2018 21:43:27 Přidán nový účastník "IČ="42637899 " Název:"Stavební společnost Kněždub, spol. s r.o." Vítěz="Ano"" Ing. Antonín Studénka
3. 4. 2018 23:21:45 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "8487217.00" Ing. Antonín Studénka
3. 4. 2018 23:21:45 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "9760300.00" Ing. Antonín Studénka
3. 4. 2018 23:23:04 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Antonín Studénka
4. 4. 2018 23:57:13 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Antonín Studénka
21. 1. 2019 7:47:57 Přidání dokumentu "dodatek smlouvy o dílo č.1", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Antonín Studénka
21. 1. 2019 7:49:43 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "9982943.00" Ing. Antonín Studénka
21. 1. 2019 7:49:43 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "11480385.00" Ing. Antonín Studénka
21. 1. 2019 7:50:56 Editace parametrů řízení změna "Popis" z hodnoty " 4.1. Předmětem veřejné zakázky je stavební úprava nebytových prostor budovy bývalé umělecké školy na byty sociálního bydlení. V rámci projektu vznikne 6 bytů pro potřeby sociálního bydlení. Realizace zakázky proběhne v souladu se schválenou projektovou dokumentací zpracovanou ve stupni projektové dokumentace prováděcí a podle podmínek specifikovaných v zadávací dokumentaci." na "4.1. Předmětem veřejné zakázky je stavební úprava nebytových prostor budovy bývalé umělecké školy na byty sociálního bydlení. V rámci projektu vznikne 6 bytů pro potřeby sociálního bydlení. Realizace zakázky proběhne v souladu se schválenou projektovou dokumentací zpracovanou ve stupni projektové dokumentace prováděcí a podle podmínek specifikovaných v zadávací dokumentaci." Ing. Antonín Studénka
21. 1. 2019 7:50:56 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" Ing. Antonín Studénka
21. 1. 2019 7:54:36 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "27.02.2018 09:00:00" na "nezadáno" Ing. Antonín Studénka

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora