Město Uherský Ostroh

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Město Uherský Ostroh

Zámecká 24, Uherský Ostroh, 68724

IČO: 00291480

Telefon: 572 430 521

E-mail: podatelna@uhostroh.cz,  |   Internetová adresa: http://www.uhostroh.cz/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

Ing. Pavel Kučera

tel.: 602503193

e-mail: pkucera.inv@uhostroh.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Zaokruhování vodovodu v ul. Na Zámecké v Uherském Ostrohu
Identifikátor veřejné zakázky: P13/4 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 30.07.2013   11:17
Typ řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou stavební práce. Jedná se o Zaokruhování vodovodu v ul. Na Zámecké v Uherském Ostrohu. Celkový rozsah stavby je specifikován dokumentací zpracovanou firmou ARTESIA, spol. s r.o. 696 02 Ratiškovice, Ing Bystřický Jaroslav. Uvedená projektová dokumentace je přílohou k této zadávací dokumentaci.
Předpokládaná hodnota: 2 952 181,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 19. 8. 2013 13:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 10.09.2013
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 2 290 561,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 2 771 579,00 CZK
Datum ukončení plnění: 15.03.2019
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 2 273 053,00 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 2 750 394,00 CZK

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva k podání nabídky PDF 0,03 MB 30.07.2013  11:17 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. projektová dokumentace+výkaz výměr ZIP 3,96 MB 30.07.2013  11:17 

Textová část zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Zadávací dokumentace PDF 0,34 MB 30.07.2013  11:17 
2. Smlouva o dílo DOC 0,05 MB 30.07.2013  11:17 
3. Krycí list DOC 0,08 MB 30.07.2013  11:17 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky PDF 0,49 MB 29.08.2013  13:06 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. smlouva o dílo PDF 12,07 MB 03.11.2015  14:42 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Nabídková cena Vítěz
1.   Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.   26229455 CZ NE 2 290 561,00 CZK ANO

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2013 2 273 053,00 CZK   2 750 394,00 CZK  Historie zakázky

Datum Popis Autor
30. 7. 2013 11:17:06 Zakázka zveřejněna  
29. 8. 2013 13:06:03 Přidání dokumentu "Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Martina Zdráhalová
3. 11. 2015 14:39:50 Přidán nový účastník "IČ="26229455 " Název:"Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o." Vítěz="Ano"" Ing. Martina Zdráhalová
3. 11. 2015 14:41:40 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "2290561.00" Ing. Martina Zdráhalová
3. 11. 2015 14:41:40 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "2771579.00" Ing. Martina Zdráhalová
3. 11. 2015 14:42:59 Přidání dokumentu "smlouva o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Martina Zdráhalová
15. 3. 2019 10:47:06 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "2273053.00" Ing. Antonín Studénka
15. 3. 2019 10:47:06 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "2750394.00" Ing. Antonín Studénka
15. 3. 2019 10:47:38 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" Ing. Antonín Studénka

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora