Město Uherský Ostroh

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Město Uherský Ostroh

Zámecká 24, Uherský Ostroh, 68724

IČO: 00291480

Telefon: 572 430 521

E-mail: podatelna@uhostroh.cz,  |   Internetová adresa: http://www.uhostroh.cz/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

Město Uherský Ostroh, Zámecká , Uherský Ostroh, 68724

Ing. Martina Zdráhalová

tel.: 722 153 262

e-mail: dotace@uhostroh.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Oprava lávky přes Moravu v Uherském Ostrohu
Identifikátor veřejné zakázky: 13/3 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 01.07.2013   15:44
Typ řízení: Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou stavební práce. Jedná se o rekonstrukci mostní konstrukce a mostních podpěr lávky spočívající v očištění konstrukce a jejím nátěru a demontáži a montáži nové mostovky.
Předpokládaná hodnota: 1 906 634,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 22. 7. 2013 13:00 hodin
Datum ukončení plnění: 15.03.2019

Dokumenty

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. hlavní prohlídka mostu PDF 0,13 MB 01.07.2013  15:46 
2. zpráva korozního inženýra PDF 0,05 MB 01.07.2013  15:49 
3. slepý výkaz výměr - dřevo XLS 0,08 MB 01.07.2013  15:50 
4. slepý výkaz výměr - kompozit XLS 0,08 MB 01.07.2013  15:51 
5. krycí list DOC 0,08 MB 01.07.2013  15:53 
6. smlouva o dílo DOC 0,05 MB 01.07.2013  15:53 

Textová část zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. zadávací dokumentace PDF 0,09 MB 01.07.2013  15:45 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. dodatečná informace PDF 0,05 MB 09.07.2013  12:52 

Rozhodnutí o vyloučení uchazeče při posouzení nabídek

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. rozhodnutí o vyloučení PDF 0,54 MB 01.08.2013  14:33 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. rozhodnutí o výběru nejvh. nabídek PDF 0,34 MB 01.08.2013  14:32 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. SOD PDF 0,62 MB 03.11.2015  14:46 
2. dodatek SOD PDF 6,39 MB 03.11.2015  14:47 

Plnění VZ - část veřejné zakázky - 1


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Nabídková cena Vítěz
1.   SDS EXMOST spol. s r.o.   49454501 CZ NE 1 857 062,00 CZK ANO

Datum uzavření smlouvy: 27.08.2013
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 1 857 062,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 2 247 045,10 CZK
Datum ukončení plnění: 15.03.2019
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 1 698 124,00 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 2 054 730,00 CZK

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2013 1 698 124,00 CZK   2 054 730,00 CZK  

Plnění VZ - část veřejné zakázky - 2    [ Tato část VZ byla zrušena ]


Historie zakázky

Datum Popis Autor
1. 7. 2013 15:44:00 Zakázka zveřejněna  
1. 7. 2013 15:45:03 Přidání dokumentu "zadávací dokumentace", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Martina Zdráhalová
1. 7. 2013 15:46:49 Přidání dokumentu "hlavní prohlídka mostu", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Martina Zdráhalová
1. 7. 2013 15:49:05 Přidání dokumentu "zpráva korozního inženýra", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Martina Zdráhalová
1. 7. 2013 15:50:38 Přidání dokumentu "slepý výkaz výměr - dřevo", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Martina Zdráhalová
1. 7. 2013 15:51:37 Přidání dokumentu "slepý výkaz výměr - kompozit", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Martina Zdráhalová
1. 7. 2013 15:53:17 Přidání dokumentu "krycí list", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Martina Zdráhalová
1. 7. 2013 15:53:57 Přidání dokumentu "smlouva o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Martina Zdráhalová
1. 7. 2013 15:57:54 Editace parametrů řízení změna "Identifikátor řízení na profilu" z hodnoty "" na "13/3" Ing. Martina Zdráhalová
1. 7. 2013 15:59:52 Editace parametrů řízení změna "Ke zveřejnění" z hodnoty "Ne" na "Ano" Ing. Martina Zdráhalová
1. 7. 2013 15:59:52 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "01.07.2013" na "01.07.2013 15:59:52" Ing. Martina Zdráhalová
1. 7. 2013 16:00:23 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "01.07.2013 15:59:52" na "01.07.2013" Ing. Martina Zdráhalová
1. 7. 2013 16:02:31 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "22.07.2013 12:00:00" na "22.07.2013 13:00:00" Ing. Martina Zdráhalová
9. 7. 2013 12:52:40 Přidání dokumentu "dodatečná informace", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Martina Zdráhalová
1. 8. 2013 14:32:28 Přidání dokumentu "rozhodnutí o výběru nejvh. nabídek", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Martina Zdráhalová
1. 8. 2013 14:33:08 Přidání dokumentu "rozhodnutí o vyloučení", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Martina Zdráhalová
3. 11. 2015 14:46:46 Přidání dokumentu "SOD", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Martina Zdráhalová
3. 11. 2015 14:46:47 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "01.07.2013" na "01.07.2013 15:44:00" Ing. Martina Zdráhalová
3. 11. 2015 14:47:42 Přidání dokumentu "dodatek SOD", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Martina Zdráhalová
15. 3. 2019 10:39:45 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" Ing. Antonín Studénka
23. 3. 2015 13:53:07 Editace parametrů řízení změna "Předmět řízení" z hodnoty "Neznámo" na "stavební práce" Radim Štěpánek
3. 11. 2015 14:53:52 Přidán nový účastník "IČ="49454501 " Název:"SDS EXMOST spol. s r.o." Vítěz="Ano"" Ing. Martina Zdráhalová
3. 11. 2015 14:55:20 Editace parametrů řízení změna "Ke zveřejnění" z hodnoty "Ne" na "Ano" Ing. Martina Zdráhalová
3. 11. 2015 14:55:20 Editace parametrů řízení změna "Cena smlouvy bez DPH" z hodnoty "0.00" na "18570620.00" Ing. Martina Zdráhalová
3. 11. 2015 14:55:20 Editace parametrů řízení změna "Identifikátor řízení na profilu" z hodnoty "" na "13/3" Ing. Martina Zdráhalová
3. 11. 2015 14:56:32 Editace parametrů řízení změna "Cena smlouvy bez DPH" z hodnoty "18570620.00" na "1857062.00" Ing. Martina Zdráhalová
4. 11. 2015 13:33:03 Editace parametrů řízení změna "Cena smlouvy s DPH" z hodnoty "0.00" na "2247045.10" Ing. Martina Zdráhalová
15. 3. 2019 10:38:46 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "0.00" na "1698124.00" Ing. Antonín Studénka
15. 3. 2019 10:38:46 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "0.00" na "2054730.00" Ing. Antonín Studénka
15. 3. 2019 10:39:45 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Neznámo" na "Ukončena realizace" Ing. Antonín Studénka
23. 3. 2015 13:53:07 Editace parametrů řízení změna "Předmět řízení" z hodnoty "Neznámo" na "stavební práce" Radim Štěpánek
6. 11. 2015 15:24:50 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Neznámo" na "Zrušeno" Mgr. Jiří Košulič

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora