Město Červený Kostelec

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Město Červený Kostelec

náměstí T. G. Masaryka 120, Červený Kostelec, 54941

IČO: 00272566

Telefon: 491 467 511

E-mail: mestock@mestock.cz,  |   Internetová adresa: http://www.cervenykostelec.cz


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

tender pro s.r.o., Ostrov 1, Zruč nad Sázavou 1, 28522

Rostislav Matyska

tel.:

e-mail: matyska@tenderpro.eu


Detail zakázky

Název zakázky: Červený Kostelec – Stolín – Mstětín, splašková kanalizace
Identifikátor veřejné zakázky: P14V00000013 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
491613 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zrušena 
Datum zveřejnění: 05.08.2014   00:43
Typ řízení: Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce a související dodávky a služby spojené s výstavbou splaškové kanalizace v osadách Stolín a Mstětín.

Stolín: Stávající kanalizace má z hlediska těsnosti a skladby dopravovaných vod neodstranitelné závady. Kapacitně je dostačující a zůstane funkční jako dešťová. Za účelem svedení odpadních vod je v osadě Stolín navržena nová oddílná gravitační kanalizace v rozsahu celé zástavby. Tyto budou akumulovány v ČS v prostoru návsi (u stávající výusti). Z ČS budou splašky přečerpávány a výtlačným řadem V1A (souběžném se stokou "A") dopraveny do stáv. kanalizace uložené ve vozovce silnice 3-3036 v prostoru jejího napojení na ul. Českoskalickou, která je ukončena v ČOV Červený Kostelec. Její kapacita je bez potřeby úprav zcela dostatečná.

Mstětín: V části území, v němž dochází ke koncentraci dešťových průtoků daném konfigurací terénu, je navržena veřejná jednotná kanalizace o průměru stoky 300mm, v koncové části o průměru 250mm. Vyústění je navrženo do drobné bezejmenné vodoteče, započaté pramenními vývěry a ukončené napojením do Úpy. Do navržené jednotné kanalizace budou napojeny splaškové vody pouze z objektů situovaných podél její trasy, a to po předčištění v DČOV s dočištěním v biologickém filtru. Revizní šachta Š1 (nejbližší od výustního objektu) je navržena na dobře přístupném místě a uzpůsobena dle požadavků provozovatele k odběru vzorků a měření průtoku.

Podrobnou specifikaci předmětu této veřejné zakázky obsahuje projektová dokumentace stavby, včetně pravomocného stavebního povolení, soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a vzor smlouvy o dílo, které jsou přílohou zadávací dokumentace.

Předmětem této veřejné zakázky není kolaudace hotového díla, ani provozování hotového díla.
Předpokládaná hodnota: 21 716 595,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 4. 9. 2014 11:00 hodin

Dokumenty

Zdůvodnění zrušení soutěže

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Rozhodnuti o zruseni OR_signed PDF 0,35 MB 11.09.2014  23:06 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Zadavaci dokumentace_kanStolin-Mstetin_signed PDF 0,49 MB 05.08.2014  10:25 
2. priloha c1_textova cast PD ZIP 0,44 MB 05.08.2014  10:26 
3. priloha c2_soupis praci s VV ZIP 0,19 MB 05.08.2014  10:26 
4. priloha c3_Smlouva o dilo DOC 0,22 MB 05.08.2014  10:27 
5. priloha c4_Kvalifikacni dokumentace_kanStolin-Mstetin PDF 0,10 MB 05.08.2014  10:27 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. DodatecneInfo#1_kanStolin-Mstetin PDF 0,46 MB 20.08.2014  23:20 
2. priloha c3_Smlouva o dilo_UPRAVENA DOC 0,23 MB 20.08.2014  23:21 
3. DodatecneInfo#2_kanStolin-Mstetin PDF 0,42 MB 27.08.2014  14:05 

Odůvodnění veřejné zakázky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Oduvodneni ucelnosti VZ_kanStolin-Mstetin_signed PDF 0,42 MB 05.08.2014  01:14 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Pisemna zprava zadavatele PDF 1,09 MB 11.09.2014  23:06 

Plnění VZ


Historie zakázky

Datum Popis Autor
5. 8. 2014 0:43:00 Zakázka zveřejněna  
5. 8. 2014 0:43:01 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "05.08.2014 09:00:00" na "29.08.2014 11:00:00" Valerie Pánková
5. 8. 2014 1:14:07 Přidání dokumentu "Oduvodneni ucelnosti VZ_kanStolin-Mstetin_signed", Publikovat = "Zveřejnit" Valerie Pánková
5. 8. 2014 1:14:35 Editace parametrů řízení změna "Ke zveřejnění" z hodnoty "Ne" na "Ano" Valerie Pánková
5. 8. 2014 1:14:35 Editace parametrů řízení změna "Identifikátor řízení na profilu" z hodnoty "" na "P14V00000013" Valerie Pánková
5. 8. 2014 1:14:35 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "05.08.2014" na "05.08.2014 01:14:34" Valerie Pánková
5. 8. 2014 1:14:48 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "05.08.2014 01:14:34" na "05.08.2014" Valerie Pánková
5. 8. 2014 10:25:49 Přidání dokumentu "Zadavaci dokumentace_kanStolin-Mstetin_signed", Publikovat = "Zveřejnit" Valerie Pánková
5. 8. 2014 10:26:30 Přidání dokumentu "priloha c1_textova cast PD", Publikovat = "Zveřejnit" Valerie Pánková
5. 8. 2014 10:26:56 Přidání dokumentu "priloha c2_soupis praci s VV", Publikovat = "Zveřejnit" Valerie Pánková
5. 8. 2014 10:27:16 Přidání dokumentu "priloha c3_Smlouva o dilo", Publikovat = "Zveřejnit" Valerie Pánková
5. 8. 2014 10:27:34 Přidání dokumentu "priloha c4_Kvalifikacni dokumentace_kanStolin-Mstetin", Publikovat = "Zveřejnit" Valerie Pánková
20. 8. 2014 23:19:39 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "29.08.2014 11:00:00" na "01.09.2014 11:00:00" Valerie Pánková
20. 8. 2014 23:20:52 Přidání dokumentu "DodatecneInfo#1_kanStolin-Mstetin", Publikovat = "Zveřejnit" Valerie Pánková
20. 8. 2014 23:21:18 Přidání dokumentu "priloha c3_Smlouva o dilo_UPRAVENA", Publikovat = "Zveřejnit" Valerie Pánková
27. 8. 2014 14:05:38 Přidání dokumentu "DodatecneInfo#2_kanStolin-Mstetin", Publikovat = "Zveřejnit" Valerie Pánková
29. 8. 2014 8:59:06 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "01.09.2014 11:00:00" na "04.09.2014 11:00:00" Valerie Pánková
11. 9. 2014 23:06:02 Přidání dokumentu "Rozhodnuti o zruseni OR_signed", Publikovat = "Zveřejnit" Valerie Pánková
11. 9. 2014 23:06:40 Přidání dokumentu "Pisemna zprava zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Valerie Pánková
11. 9. 2014 23:12:03 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Zrušeno" Valerie Pánková
11. 9. 2014 23:12:03 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "05.08.2014" na "05.08.2014 00:43:00" Valerie Pánková

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora