Město Červený Kostelec

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Město Červený Kostelec

náměstí T. G. Masaryka 120, Červený Kostelec, 54941

IČO: 00272566

Telefon: 491 467 511

E-mail: mestock@mestock.cz,  |   Internetová adresa: http://www.cervenykostelec.cz

Adresa profilu: http://www.stavebnionline.cz/Profil/mestock  |  Identifikátor profilu zadavatele: 60061023

Stav profilu : Aktivní

XML profilu   |  Adresa tržiště:


    

Veřejná zakázka neukončena

Datum
zveřejnění
Název veřejné zakázky Druh VZ Typ řízení Poslední
změna
15.08.2018   16:40 Divadlo J. K. Tyla, Červený Kostelec - Interiér malého sálu stavební práce Zjednodušené podlimitní řízení 15. 8. 2018 16:40:13
28.03.2018   13:14 Červený Kostelec Skalka - Olešnice sokolovna oprava živičného krytu stavební práce Zakázka malého rozsahu 28. 3. 2018 13:14:04
28.03.2018   13:08 Horní Kostelec ul. Na Strži - oprava živičného krytu stavební práce Zakázka malého rozsahu 28. 3. 2018 13:08:23

Veřejná zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem   [ prvních 10 - celkem : 15 ]

Datum
zveřejnění
Název veřejné zakázky Druh VZ Typ řízení Poslední
změna
30.07.2018   14:19 Nákup osobního automobilu pro městskou policii dodávky Zakázka malého rozsahu 30. 7. 2018 14:19:33
04.06.2018   11:08 I/14 Červený Kostelec náměstí, oprava silnice (SO 102) stavební práce Zakázka malého rozsahu 11. 6. 2018 13:23:10
27.03.2018   14:50 Optický kabel mezi MěÚ - Stará radnice - Městská policie, Červený Kostelec stavební práce Zakázka malého rozsahu 28. 5. 2018 14:39:42
14.03.2018   13:21 Opravy bytu v ul. Náchodská č.p. 276 stavební práce Zakázka malého rozsahu 14. 3. 2018 13:21:55
26.02.2018   13:50 Kompletní rekonstrukce víceúčelového hřiště stavební práce Zakázka malého rozsahu 27. 6. 2018 14:26:00
23.02.2018   10:47 OPRAVA FASÁDY NA ČP. 29, UL. SOKOLSKÁ, ČERVENÝ KOSTELEC stavební práce Zakázka malého rozsahu 23. 3. 2018 12:56:12
29.01.2018   17:54 Projektová dokumentace Zázemí a tribuna fotbalového hřiště Červený Kostelec služby Zakázka malého rozsahu 3. 4. 2018 11:06:56
15.11.2017   17:24 Novostavba zázemí volejbalového areálu stavební práce Zakázka malého rozsahu 6. 8. 2018 10:55:50
26.10.2017   14:46 Rekonstrukce silnice III/5672 - inž. sítě a chodníky, Červený Kostelec služby Zakázka malého rozsahu 3. 4. 2018 13:58:49
21.10.2017   10:34 Doprůzkum staré ekologické zátěže na území města Červený Kostelec služby Užší řízení 15. 3. 2018 8:33:25

Veřejná zakázka byla zrušena

Datum
zveřejnění
Název veřejné zakázky Druh VZ Typ řízení Poslední
změna
01.08.2017   12:40 Rekonstrukce opěrné zdi v ulici Lánská, Červený Kostelec stavební práce Zakázka malého rozsahu 4. 9. 2017 17:06:43
05.05.2017   16:53 Zázemí volejbalového areálu stavební práce Zakázka malého rozsahu 19. 6. 2017 14:10:10
20.03.2017   14:19 Stavební a akustické úpravy sálu sokolovny stavební práce Zakázka malého rozsahu 11. 4. 2017 7:40:43
06.05.2016   10:56 Zázemí pro tenisové kurty v Červeném Kostelci stavební práce Zjednodušené podlimitní řízení 6. 6. 2016 9:20:30
13.05.2015   16:14 Chemické srážení fosforu v areálu ČOV Červený Kostelec dodávky Zakázka malého rozsahu 15. 6. 2015 14:22:44
09.04.2015   08:23 Image města Červený Kostelec služby Zakázka malého rozsahu 19. 6. 2017 14:14:14
05.08.2014   00:43 Červený Kostelec – Stolín – Mstětín, splašková kanalizace stavební práce Otevřené řízení 11. 9. 2014 23:12:03
02.07.2014   14:40 Dodávka technického automobilu pro hasiče dodávky Zjednodušené podlimitní řízení 1. 8. 2014 10:10:28

Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky   [ prvních 10 - celkem : 70 ]

Datum
zveřejnění
Název veřejné zakázky Druh VZ Typ řízení Poslední
změna
15.11.2017   14:13 Rekonstrukce opěrné zdi v ulici Lánská, Červený Kostelec stavební práce Zakázka malého rozsahu 3. 7. 2018 13:31:35
14.08.2017   15:02 Zpracování projektu na Interiér malého sálu Divadla J.K.Tyla v Červeném Kostelci služby Zakázka malého rozsahu 4. 7. 2018 10:45:55
27.04.2017   10:51 Stavební a akustické úpravy sálu sokolovny stavební práce Zakázka malého rozsahu 1. 8. 2017 13:25:56
31.03.2017   12:40 Stavební úpravy a přístavba MŠ stavební práce Zakázka malého rozsahu 7. 9. 2017 7:13:03
23.02.2017   09:57 CYKLOSTEZKA A MÍSTNÍ KOMUNIKACE V PRŮMYSLOVÉ ZÓNĚ ČERVENÝ KOSTELEC stavební práce Zjednodušené podlimitní řízení 2. 1. 2018 9:37:19
14.09.2016   06:51 Pořízení nového zásahového vozidla CAS 30 (velkokapacitní požární cisterny dodávky Otevřené řízení 18. 9. 2017 16:17:15
01.07.2016   11:42 Veřejné prostranství mezi školami v Červeném Kostelci služby Soutěž o návrh 6. 1. 2017 11:10:58
30.06.2016   14:49 Zázemí pro tenisové kurty v Červeném Kostelci stavební práce Jednací řízení bez uveřejnění 10. 4. 2017 9:10:27
08.04.2016   14:41 Vodovod od bytovek pod tratí k bramborárně, Olešnice stavební práce Zakázka malého rozsahu 22. 12. 2016 13:34:28
11.03.2016   13:37 Červený Kostelec - Bohdašín, Náměrky splašková kanalizace stavební práce Zakázka malého rozsahu 16. 1. 2017 8:48:46

Kliknutím na název zadávacího řízení si zobrazíte podrobnější informace.

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora