Obec Olšany u Prostějova

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Obec Olšany u Prostějova

Olšany u Prostějova 50, Olšany u Prostějova, 79814

IČO: 00288560

Telefon: 581 115 190

E-mail: obec@olsanyupv.cz,  |   Internetová adresa: http://www.olsanyupv.cz/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

RNDr. Milan Elfmark

tel.: 604982221

e-mail: elfmark@olsanyupv.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Technický dozor investora na zakázce „Sanační zásah na podzemních vodách kontaminovaných chlorovanými ethyleny v okolí obce Olšany u Prostějova“
Identifikátor veřejné zakázky: P19V00000003 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem 
Datum zveřejnění: 11.04.2019   15:50
Typ řízení: Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky: služby
Popis zakázky: Předmětem výkonu Technického dozoru investora v rámci I. etapy sanačního zásahu na podzemních vodách kontaminovaných chlorovanými ethyleny v okolí obce Olšany u Prostějova“ jsou následující činnosti:kontrola realizace prací se zaměřením na stavební a vrtné činnosti,průběžné posouzení souladu prací s projektem a řešení případných změn,prověření souladu dodavatelských faktur s realizovanými pracemi, kontrola vedení stavebního deníku, účast na kontrolních dnech, zhotovení soupisu vad a nedodělků, převzetí dokončeného díla
Předpokládaná hodnota: 1 950 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 27.02.2019 10:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 29.03.2019
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 1 803 700,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 2 182 477,00 CZK
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 1 648 150,00 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 1 994 261,50 CZK

Dokumenty

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo PDF 3,56 MB 24.04.2019  13:59 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   SGS Czech Republic, s.r.o.   48589241 CZ NE 1 803 700,00 CZK 2 182 477,00 CZK ANO
2.   4G consite s.r.o.   27624218 CZ NE 1 918 800,00 CZK 2 321 748,00 CZK  
3.   ENVIprojekt CZECH s.r.o.   03581853 CZ NE 1 860 000,00 CZK 2 250 600,00 CZK  

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2020 1 234 650,00 CZK   1 493 926,50 CZK  
2021 257 950,00 CZK   312 119,50 CZK  
2022 155 550,00 CZK   188 215,50 CZK  Historie zakázky

Datum Popis Autor
11.04.2019 15:50:11 Zakázka zveřejněna  
24.04.2019 13:59:54 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Elfmark
15.04.2023 20:54:52 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "1234650.00" Milan Elfmark
15.04.2023 20:54:52 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "1493926.50" Milan Elfmark
15.04.2023 20:55:53 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "1234650.00" na "1492600.00" Milan Elfmark
15.04.2023 20:55:53 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "1493926.50" na "1806046.00" Milan Elfmark
15.04.2023 20:58:23 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "1492600.00" na "1648150.00" Milan Elfmark
15.04.2023 20:58:23 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "1806046.00" na "1994261.50" Milan Elfmark

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora