Obec Podolí

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Obec Podolí

Podolí 1, Podolí, 66403

IČO: 00282332

Telefon: 544 247 636

E-mail: obec@podoliubrna.cz ,  |   Internetová adresa: http://www.podoliubrna.cz/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

PAVLUN s.r.o., Závodí 233/16, Vyškov, 68201

Milan Pavlun

tel.: 603251031

e-mail: pavlunmilan@centrum.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Zpracování projektové dokumentace a související služby
Identifikátor veřejné zakázky: P16V00000001 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem 
Datum zveřejnění: 22.04.2016   14:34
Typ řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: dodávky
Popis zakázky: Předmětem veřejné zakázky jsou služby architektů, inženýrské služby a s tím spojené poradenské služby. Jedná se o zpracování urbanistické studie, zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí, pro stavební povolení, pro provedení stavby a dokumentace pro výběr zhotovitele stavby. (dále také jen „služby“).
Podrobný popis předmětu plnění veřejné zakázky je uvedený v zadávací dokumentaci této zakázky. Podaná nabídka a nabízené plnění dle této předmětné zakázky musí splňovat požadavky a podmínky uvedené v zadávací dokumentaci.
Předpokládaná hodnota: 2 200 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 16.05.2016 17:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 17.06.2016
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 2 565 000,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 3 103 650,00 CZK
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 277 200,00 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 335 412,00 CZK

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva k podání nabídky PDF 0,64 MB 22.04.2016  14:34 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Zadávací dokumentace PDF 1,48 MB 22.04.2016  14:34 
2. Část č.2 ZD - editovatelná forma DOC 0,04 MB 22.04.2016  14:34 
3. Část. č.1.1 editovatelná forma DOCX 0,02 MB 22.04.2016  14:34 
4. Část. č.1.2 editovatelná forma DOCX 0,02 MB 22.04.2016  14:34 
5. Část. č.1.3 editovatelná forma DOCX 0,02 MB 22.04.2016  14:34 
6. Část. č.1.4 editovatelná forma DOCX 0,02 MB 22.04.2016  14:34 
7. Část. č.1.5 editovatelná forma DOCX 0,02 MB 22.04.2016  14:34 
8. Část. č.1.6 editovatelná forma DOCX 0,02 MB 22.04.2016  14:34 
9. Část. č.1.7 editovatelná forma DOCX 0,04 MB 22.04.2016  14:34 
10. Část č.3 ZD - editovatelná forma DOCX 3,98 MB 22.04.2016  14:34 
11. Část č.4 ZD - editovatelná forma DOCX 0,07 MB 22.04.2016  14:34 
12. Část č.4.1 ZD - editovatelná forma XLSX 0,01 MB 22.04.2016  14:34 

Rozhodnutí o vyloučení uchazeče při posouzení nabídek

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Rozhodnutí o vyloučení uchazeče Neo arch PDF 0,40 MB 02.06.2016  13:07 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky PDF 0,23 MB 02.06.2016  13:05 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele PDF 0,24 MB 20.06.2016  11:25 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Uzavřená smlouva o dílo PDF 1,43 MB 20.06.2016  11:24 
2. Dodatek č.1 uzavřené SoD PDF 1,41 MB 09.01.2017  17:32 
3. Dodatek č.2 uzavřené SoD PDF 1,09 MB 02.03.2017  16:12 

Výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výše skutečně uhrazené ceny za rok 2016 PDF 0,23 MB 09.05.2018  17:57 
2. Výše skutečně uhrazené ceny za rok 2017 PDF 0,23 MB 09.05.2018  17:58 
3. Výše skutečně uhrazené ceny za rok 2018 PDF 0,12 MB 04.03.2019  14:34 
4. Výše skutečně uhrazené ceny za rok 2019 PDF 0,12 MB 29.07.2020  18:30 
5. Výše skutečně uhrazené ceny za rok 2022 PDF 0,34 MB 31.03.2023  12:17 
6. Výše skutečně uhrazené ceny za rok 2023 PDF 0,17 MB 25.03.2024  17:01 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Nabídková cena Vítěz
1.   Projekt POINT GREEN, s.r.o. Cejl 504/38, 602 00 Brno   29201691 CZ NE 2 565 000,00 CZK ANO

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2018 232 400,00 CZK   281 204,00 CZK  
2019 44 800,00 CZK   54 208,00 CZK  
2020 0,00 CZK   0,00 CZK  
2021 0,00 CZK   0,00 CZK  
2022 0,00 CZK   0,00 CZK  
2023 0,00 CZK   0,00 CZK  Historie zakázky

Datum Popis Autor
22.04.2016 14:34:57 Zakázka zveřejněna  
02.06.2016 13:05:42 Přidání dokumentu "Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Pavlun
02.06.2016 13:07:33 Přidání dokumentu "Rozhodnutí o vyloučení uchazeče Neo arch", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Pavlun
20.06.2016 11:24:58 Přidání dokumentu "Uzavřená smlouva o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Pavlun
20.06.2016 11:25:33 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Pavlun
20.07.2016 11:00:30 Přidán nový účastník "IČ="29201691 " Název:"Projekt POINT GREEN, s.r.o. Cejl 504/38, 602 00 Brno" Vítěz="Ano"" Milan Pavlun
20.07.2016 11:02:57 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "2565000.00" Milan Pavlun
20.07.2016 11:02:57 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "3103650.00" Milan Pavlun
09.01.2017 17:32:24 Přidání dokumentu "Dodatek č.1 uzavřené SoD", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Pavlun
02.03.2017 16:12:53 Přidání dokumentu "Dodatek č.2 uzavřené SoD", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Vítězslav Eliáš
07.03.2017 8:33:00 Přidání dokumentu "Výše skutečně uhrazené ceny za předcházející rok", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Pavlun
09.05.2018 17:57:27 Přidání dokumentu "Výše skutečně uhrazené ceny za rok 2016", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Pavlun
09.05.2018 17:57:39 Odstranění dokumentu "Výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky - Výše skutečně uhrazené ceny za předcházející rok" Milan Pavlun
09.05.2018 17:58:59 Přidání dokumentu "Výše skutečně uhrazené ceny za rok 2017", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Pavlun
04.03.2019 14:32:34 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "232400.00" Milan Pavlun
04.03.2019 14:32:34 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "281204.00" Milan Pavlun
04.03.2019 14:34:07 Přidání dokumentu "Výše skutečně uhrazené ceny za rok 2018", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Pavlun
29.07.2020 18:30:52 Přidání dokumentu "Výše skutečně uhrazené ceny za rok 2019", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Pavlun
29.07.2020 18:32:14 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "232400.00" na "277200.00" Milan Pavlun
29.07.2020 18:32:14 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "281204.00" na "335412.00" Milan Pavlun
31.03.2023 12:17:58 Přidání dokumentu "Výše skutečně uhrazené ceny za rok 2022", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Pavlun
25.03.2024 17:01:43 Přidání dokumentu "Výše skutečně uhrazené ceny za rok 2023", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Pavlun

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora