Obec Podolí

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Obec Podolí

Podolí 1, Podolí, 66403

IČO: 00282332

Telefon: 544 247 636

E-mail: obec@podoliubrna.cz ,  |   Internetová adresa: http://www.podoliubrna.cz/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

PAVLUN s.r.o., Závodí 233/16, Vyškov, 68201

Milan Pavlun

tel.: 603251031

e-mail: pavlunmilan@centrum.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Zpracování projektové dokumentace a související služby
Identifikátor veřejné zakázky: P16V00000001 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem 
Datum zveřejnění: 22.04.2016   14:34
Typ řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: dodávky
Popis zakázky: Předmětem veřejné zakázky jsou služby architektů, inženýrské služby a s tím spojené poradenské služby. Jedná se o zpracování urbanistické studie, zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí, pro stavební povolení, pro provedení stavby a dokumentace pro výběr zhotovitele stavby. (dále také jen „služby“).
Podrobný popis předmětu plnění veřejné zakázky je uvedený v zadávací dokumentaci této zakázky. Podaná nabídka a nabízené plnění dle této předmětné zakázky musí splňovat požadavky a podmínky uvedené v zadávací dokumentaci.
Předpokládaná hodnota: 2 200 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 16. 5. 2016 17:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 17.06.2016
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 2 565 000,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 3 103 650,00 CZK
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 277 200,00 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 335 412,00 CZK

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva k podání nabídky PDF 0,64 MB 22.04.2016  14:34 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Zadávací dokumentace PDF 1,48 MB 22.04.2016  14:34 
2. Část č.2 ZD - editovatelná forma DOC 0,04 MB 22.04.2016  14:34 
3. Část. č.1.1 editovatelná forma DOCX 0,02 MB 22.04.2016  14:34 
4. Část. č.1.2 editovatelná forma DOCX 0,02 MB 22.04.2016  14:34 
5. Část. č.1.3 editovatelná forma DOCX 0,02 MB 22.04.2016  14:34 
6. Část. č.1.4 editovatelná forma DOCX 0,02 MB 22.04.2016  14:34 
7. Část. č.1.5 editovatelná forma DOCX 0,02 MB 22.04.2016  14:34 
8. Část. č.1.6 editovatelná forma DOCX 0,02 MB 22.04.2016  14:34 
9. Část. č.1.7 editovatelná forma DOCX 0,04 MB 22.04.2016  14:34 
10. Část č.3 ZD - editovatelná forma DOCX 3,98 MB 22.04.2016  14:34 
11. Část č.4 ZD - editovatelná forma DOCX 0,07 MB 22.04.2016  14:34 
12. Část č.4.1 ZD - editovatelná forma XLSX 0,01 MB 22.04.2016  14:34 

Rozhodnutí o vyloučení uchazeče při posouzení nabídek

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Rozhodnutí o vyloučení uchazeče Neo arch PDF 0,40 MB 02.06.2016  13:07 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky PDF 0,23 MB 02.06.2016  13:05 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele PDF 0,24 MB 20.06.2016  11:25 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Uzavřená smlouva o dílo PDF 1,43 MB 20.06.2016  11:24 
2. Dodatek č.1 uzavřené SoD PDF 1,41 MB 09.01.2017  17:32 
3. Dodatek č.2 uzavřené SoD PDF 1,09 MB 02.03.2017  16:12 

Výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výše skutečně uhrazené ceny za rok 2016 PDF 0,23 MB 09.05.2018  17:57 
2. Výše skutečně uhrazené ceny za rok 2017 PDF 0,23 MB 09.05.2018  17:58 
3. Výše skutečně uhrazené ceny za rok 2018 PDF 0,12 MB 04.03.2019  14:34 
4. Výše skutečně uhrazené ceny za rok 2019 PDF 0,12 MB 29.07.2020  18:30 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Nabídková cena Vítěz
1.   Projekt POINT GREEN, s.r.o. Cejl 504/38, 602 00 Brno   29201691 CZ NE 2 565 000,00 CZK ANO

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2018 232 400,00 CZK   281 204,00 CZK  
2019 44 800,00 CZK   54 208,00 CZK  Historie zakázky

Datum Popis Autor
22. 4. 2016 14:34:57 Zakázka zveřejněna  
2. 6. 2016 13:05:42 Přidání dokumentu "Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Pavlun
2. 6. 2016 13:07:33 Přidání dokumentu "Rozhodnutí o vyloučení uchazeče Neo arch", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Pavlun
20. 6. 2016 11:24:58 Přidání dokumentu "Uzavřená smlouva o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Pavlun
20. 6. 2016 11:25:33 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Pavlun
20. 7. 2016 11:00:30 Přidán nový účastník "IČ="29201691 " Název:"Projekt POINT GREEN, s.r.o. Cejl 504/38, 602 00 Brno" Vítěz="Ano"" Milan Pavlun
20. 7. 2016 11:02:57 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "2565000.00" Milan Pavlun
20. 7. 2016 11:02:57 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "3103650.00" Milan Pavlun
9. 1. 2017 17:32:24 Přidání dokumentu "Dodatek č.1 uzavřené SoD", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Pavlun
2. 3. 2017 16:12:53 Přidání dokumentu "Dodatek č.2 uzavřené SoD", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Vítězslav Eliáš
7. 3. 2017 8:33:00 Přidání dokumentu "Výše skutečně uhrazené ceny za předcházející rok", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Pavlun
9. 5. 2018 17:57:27 Přidání dokumentu "Výše skutečně uhrazené ceny za rok 2016", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Pavlun
9. 5. 2018 17:57:39 Odstranění dokumentu "Výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky - Výše skutečně uhrazené ceny za předcházející rok" Milan Pavlun
9. 5. 2018 17:58:59 Přidání dokumentu "Výše skutečně uhrazené ceny za rok 2017", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Pavlun
4. 3. 2019 14:32:34 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "232400.00" Milan Pavlun
4. 3. 2019 14:32:34 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "281204.00" Milan Pavlun
4. 3. 2019 14:34:07 Přidání dokumentu "Výše skutečně uhrazené ceny za rok 2018", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Pavlun
29. 7. 2020 18:30:52 Přidání dokumentu "Výše skutečně uhrazené ceny za rok 2019", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Pavlun
29. 7. 2020 18:32:14 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "232400.00" na "277200.00" Milan Pavlun
29. 7. 2020 18:32:14 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "281204.00" na "335412.00" Milan Pavlun

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora