Obec Sloupnice

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Obec Sloupnice

Horní Sloupnice 196, Sloupnice, 56553

IČO: 00038130

Telefon: 465 549 129

E-mail: starosta@sloupnice.cz,  |   Internetová adresa: http://www.sloupnice.cz

Adresa profilu: http://www.stavebnionline.cz/profil/sloupnice  |  Identifikátor profilu zadavatele: 209733

Stav profilu : Aktivní

XML profilu   |  Adresa tržiště:


    

Veřejná zakázka neukončena

Datum
zveřejnění
Název veřejné zakázky Druh VZ Typ řízení Poslední
změna
03.04.2015   11:55 PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY SOKOLOVNY SLOUPNICE stavební práce Zakázka malého rozsahu 3. 4. 2015 11:55:53
23.07.2014   22:51 Svážíme bioodpad z obce Sloupnice dodávky Zjednodušené podlimitní řízení 24. 10. 2014 16:19:37

Veřejná zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem   [ prvních 10 - celkem : 14 ]

Datum
zveřejnění
Název veřejné zakázky Druh VZ Typ řízení Poslední
změna
03.01.2020   10:37 Stavební úpravy hasičské zbrojnice SDH Horní Sloupnice stavební práce Zakázka malého rozsahu 3. 1. 2020 10:37:47
22.08.2019   10:34 Revitalizace návsi, Sloupnice - odpočinková plocha stavební práce Zakázka malého rozsahu 22. 8. 2019 10:34:27
26.06.2019   13:57 Sloupnice - Dopravní automobil s požárním přívěsem pro hašení dodávky Zakázka malého rozsahu 26. 6. 2019 13:58:28
02.04.2019   14:45 Navýšení kapacity MŠ Sloupnice stavební práce Zakázka malého rozsahu 29. 8. 2019 9:01:36
17.01.2019   13:11 Přístavba garáže a zázemí hasičské zbrojnice SDH Horní Sloupnice I. etapa stavební práce Zakázka malého rozsahu 17. 1. 2019 13:11:23
11.01.2019   14:22 Realizace úspor energií - Sokolovna Sloupnice stavební práce Zakázka malého rozsahu 11. 1. 2019 14:22:33
30.08.2017   15:05 Kanalizace a ČOV Sloupnice II. etapa k.ú. Horní Sloupnice. autorský dozor služby Zakázka malého rozsahu 8. 11. 2018 9:33:54
30.08.2017   14:58 Kanalizace a ČOV Sloupnice II. etapa k.ú. Horní Sloupnice, projektová dokumentace pro provádění stavby služby Zakázka malého rozsahu 30. 8. 2017 14:58:12
21.07.2017   15:13 Oprava komunikace k.ú. D. Sloupnice stavební práce Zakázka malého rozsahu 21. 7. 2017 15:13:48
14.06.2017   13:14 KANALIZACE A ČOV SLOUPNICE II. ETAPA K.Ú. HORNÍ SLOUPNICE INVESTORSKO-TECHNICKÝ DOZOR služby Zakázka malého rozsahu 8. 11. 2018 9:41:04

Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Datum
zveřejnění
Název veřejné zakázky Druh VZ Typ řízení Poslední
změna
07.08.2017   10:22 Sloupnice - Dopravní automobil s požárním přívěsem pro hašení dodávky Zakázka malého rozsahu 5. 2. 2018 8:58:45
27.09.2016   12:53 Modernizace techniky JSDH Horní Sloupnice, CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0000767 dodávky Otevřené řízení 5. 2. 2018 9:00:37
13.07.2013   00:00 Zlepšení kvality ovzduší Obec Sloupnice - zametací vůz s kropením dodávky Zjednodušené podlimitní řízení 28. 1. 2014 21:36:35
28.06.2012   19:59 Investorsko technický dozor Sloupnice – Kanalizace a ČOV – I. etapa služby Zjednodušené podlimitní řízení 28. 10. 2014 9:28:09

Kliknutím na název zadávacího řízení si zobrazíte podrobnější informace.

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora