Obec Sloupnice

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Obec Sloupnice

Horní Sloupnice 196, Sloupnice, 56553

IČO: 00038130

Telefon: 465 549 129

E-mail: starosta@sloupnice.cz,  |   Internetová adresa: http://www.sloupnice.cz


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

Hudeček s.r.o., Husova 888, Ústí nad Orlicí, 56201

Jana Brandejsová

tel.: 736629216

e-mail: hudecek.uo@seznam.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Modernizace techniky JSDH Horní Sloupnice, CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0000767
Identifikátor veřejné zakázky: P16V00000001 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
644413 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 27.09.2016   12:53
Typ řízení: Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky: dodávky
Popis zakázky: Jedná se o dodání 1 ks cisternové automobilové stříkačky (CAS) vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým průtokem 3000 l/min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšená“ v provedení „VH“ (speciální pro velkoobjemové hašení), v modifikaci pro 6 osob a hmotnostní třídy S dle vyhlášky č. 35/2007 Sb., ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb.

Předpokládaná hodnota: 5 900 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 15. 11. 2016 10:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 30.12.2016
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 5 534 000,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 6 696 140,00 CZK
Datum ukončení plnění: 28.06.2017
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 5 534 000,00 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 6 696 140,00 CZK

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva k podání nabídky PDF 4,49 MB 27.09.2016  12:53 

Kvalifikační dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Příloha 5 - Čestné prohlášení ve smyslu § 68 odst. 3 DOC 0,18 MB 27.09.2016  12:53 
2. Příloha 6 - Čestné prohlášení k prokázání základních kvalifikačních předpokladů DOC 0,19 MB 27.09.2016  12:53 
3. Příloha 7 - Formulář pro prokázání splnění technických kval. předpokladů DOC 0,04 MB 27.09.2016  12:53 
4. Příloha 9 - Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti DOC 0,18 MB 27.09.2016  12:53 
5. Příloha 7 - Požadavky zadavatele na kvalifikaci dodavatele PDF 0,36 MB 27.09.2016  12:53 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Příloha 1 - Specifikace dodávky - Technické a technologické řešení projektu DOCX 0,09 MB 27.09.2016  12:53 
2. Příloha 2 - Krycí list nabídky DOC 0,43 MB 27.09.2016  12:53 
3. Příloha 3 - Specifikace dodávky - Rozpočet XLS 0,19 MB 27.09.2016  12:53 
4. Příloha 4 - Návrh Kupní smlouvy DOC 0,31 MB 27.09.2016  12:53 
5. Příloha 8 - Podmínky a požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny PDF 0,26 MB 27.09.2016  12:53 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele PDF 0,75 MB 10.01.2017  14:23 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Kupní smlouva č. 034736 PDF 6,40 MB 10.01.2017  14:18 
2. Kupní smlouva č. 034736 - Přílohy PDF 4,71 MB 10.01.2017  14:20 
3. Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě PDF 0,62 MB 30.05.2017  09:58 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   KOBIT - THZ s.r.o.   15053920 CZ NE 5 680 180,00 CZK 6 872 980,00 CZK  
2.   THT Polička, s.r.o.   46508147 CZ NE 5 534 000,00 CZK 669 614,00 CZK ANO
3.   WISS CZECH, s.r.o.   29305934 CZ NE 5 608 700,00 CZK 6 786 527,00 CZK  

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2017 5 534 000,00 CZK   6 696 140,00 CZK  Historie zakázky

Datum Popis Autor
27. 9. 2016 12:53:30 Zakázka zveřejněna  
10. 1. 2017 14:14:16 Přidán nový účastník "IČ="15053920 " Název:"KOBIT - THZ s.r.o." Vítěz="Ne"" Jana Brandejsová
10. 1. 2017 14:15:09 Přidán nový účastník "IČ="46508147 " Název:"THT Polička, s.r.o." Vítěz="Ano"" Jana Brandejsová
10. 1. 2017 14:16:04 Přidán nový účastník "IČ="29305934 " Název:"WISS CZECH, s.r.o." Vítěz="Ne"" Jana Brandejsová
10. 1. 2017 14:18:57 Přidání dokumentu "Kupní smlouva č. 034736", Publikovat = "Zveřejnit" Jana Brandejsová
10. 1. 2017 14:20:52 Přidání dokumentu "Kupní smlouva č. 034736 - Přílohy", Publikovat = "Zveřejnit" Jana Brandejsová
10. 1. 2017 14:23:30 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele ", Publikovat = "Zveřejnit" Jana Brandejsová
10. 1. 2017 14:25:48 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "5534000.00" Jana Brandejsová
10. 1. 2017 14:25:48 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "6696140.00" Jana Brandejsová
30. 5. 2017 9:58:21 Přidání dokumentu "Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě", Publikovat = "Zveřejnit" Jana Brandejsová
5. 2. 2018 8:59:52 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "5534000.00" Jana Brandejsová
5. 2. 2018 8:59:52 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "6696140.00" Jana Brandejsová
5. 2. 2018 9:00:37 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" Jana Brandejsová

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora