Obec Sloupnice

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Obec Sloupnice

Horní Sloupnice 196, Sloupnice, 56553

IČO: 00038130

Telefon: 465 549 129

E-mail: starosta@sloupnice.cz,  |   Internetová adresa: http://www.sloupnice.cz


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

tel.:

e-mail:


Detail zakázky

Název zakázky: Investorsko technický dozor Sloupnice – Kanalizace a ČOV – I. etapa
Identifikátor veřejné zakázky: P12V00000002 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
223486 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 28.06.2012   19:59
Typ řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: služby
Popis zakázky: Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní provedení investorsko technického dozoru stavby, tj. odbornou, organizační, technickou a kontrolní činnost v průběhu přípravy, realizace a kolaudačního řízení v rámci projektu Sloupnice – Kanalizace a ČOV – I. Etapa, jehož předmětem je realizace stavby podle projektové dokumentace pro stavební povolení, včetně souvisejících činností.
Předpokládaná hodnota: 1 900 000,- CZK bez DPH
Datum uzavření smlouvy: 14.06.2012
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 1 739 000,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 2 086 800,00 CZK
Datum ukončení plnění: 30.09.2014
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 1 739 000,00 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 2 104 200,00 CZK

Dokumenty

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. smlouva PDF 0,36 MB 28.06.2012  20:00 

Seznam subdodavatelů dodavatele, kteří se podíleli na plnění veřejné zakázky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. seznam subdodavatelů PDF 0,05 MB 21.03.2013  21:08 
2. seznam subdodavatelů PDF 0,68 MB 19.02.2014  09:06 
3. seznam subdodavatelů PDF 0,72 MB 28.10.2014  09:27 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Nabídková cena Vítěz
1.   OHGS s.r.o.   45536899 CZ NE 2 086 800,00 CZK ANO
2.   VIS - Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o.   48153362 CZ NE 2 208 000,00 CZK  
3.   VH atelier, spol.s r.o.   49437267 CZ NE 2 247 600,00 CZK  

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2012 0,00 CZK   0,00 CZK  
2013 869 500,00 CZK   1 052 100,00 CZK  
2014 869 500,00 CZK   1 052 100,00 CZK  Historie zakázky

Datum Popis Autor
28. 6. 2012 19:59:00 Zakázka zveřejněna  
28. 6. 2012 19:59:08 Založeno nové řízení Benešová Jitka
28. 6. 2012 19:59:09 Upravení termínu "Ukončení zveřejnění" z hodnoty "28.06.2012" na "31.12.2049 10:00:00" Benešová Jitka
28. 6. 2012 19:59:09 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "28.06.2012 09:00:00" na "nezadáno" Benešová Jitka
28. 6. 2012 20:00:28 Přidání dokumentu "smlouva", Publikovat = "Zveřejnit" Benešová Jitka
28. 6. 2012 20:01:34 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "1739000.00" Benešová Jitka
28. 6. 2012 20:01:34 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "2086800.00" Benešová Jitka
28. 6. 2012 20:02:09 Editace parametrů řízení změna "Ke zveřejnění" z hodnoty "Ne" na "Ano" Benešová Jitka
21. 3. 2013 21:02:20 Přidán nový účastník "IČ="45536899 " Název:"OHGS s.r.o." Vítěz="Ano"" Jitka Benešová
21. 3. 2013 21:08:18 Přidání dokumentu "seznam subdodavatelů", Publikovat = "Zveřejnit" Jitka Benešová
21. 3. 2013 21:15:43 Přidán nový účastník "IČ="48153362 " Název:"VIS - Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o. " Vítěz="Ne"" Jitka Benešová
21. 3. 2013 21:16:17 Přidán nový účastník "IČ="49437267 " Název:"VH atelier, spol.s r.o." Vítěz="Ne"" Jitka Benešová
21. 3. 2013 21:19:17 Editace parametrů řízení změna "Čislo na ISVZ" z hodnoty "" na "223486 " Jitka Benešová
21. 3. 2013 21:19:17 Editace parametrů řízení změna "Identifikátor řízení na profilu" z hodnoty "" na "P12V00000002" Jitka Benešová
19. 2. 2014 9:06:09 Přidání dokumentu "seznam subdodavatelů ", Publikovat = "Zveřejnit" Jitka Benešová
27. 3. 2014 20:18:14 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "0.00" na "956450.00" Jitka Benešová
27. 3. 2014 20:18:14 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "0.00" na "1157310.00" Jitka Benešová
28. 10. 2014 9:25:45 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "956450.00" na "869500.00" Jitka Benešová
28. 10. 2014 9:25:45 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "1157310.00" na "1052100.00" Jitka Benešová
28. 10. 2014 9:26:04 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "869500.00" na "1739000.00" Jitka Benešová
28. 10. 2014 9:26:04 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "1052100.00" na "2104200.00" Jitka Benešová
28. 10. 2014 9:27:40 Přidání dokumentu "seznam subdodavatelů ", Publikovat = "Zveřejnit" Jitka Benešová
28. 10. 2014 9:28:09 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" Jitka Benešová
28. 10. 2014 9:28:09 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "28.06.2012" na "28.06.2012 19:59:00" Jitka Benešová

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora