Obec Sokolnice

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Obec Sokolnice

Komenského 435, Sokolnice, 66452

IČO: 00282596

Telefon: 544 224 131

E-mail: obec@sokolnice.cz ,  |   Internetová adresa: http://www.sokolnice.cz

Adresa profilu: http://www.stavebnionline.cz/profil/sokolnice  |  Identifikátor profilu zadavatele: 215093

Stav profilu : Aktivní

Adresa profilu v NEN : https://nen.nipez.cz/profil/sokolnice

XML profilu   |  Adresa tržiště:


    

Veřejná zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem

Datum
zveřejnění
Název veřejné zakázky Druh VZ Typ řízení Poslední
změna
06.11.2023   09:26 Prevence vzniku odpadů v Sokolnicích dodávky Zakázka malého rozsahu 16.02.2024 12:56:19
14.09.2023   12:39 Nástavba mateřské školy v Sokolnicích služby Zakázka malého rozsahu 16.02.2024 13:37:32
27.08.2018   11:24 Zpracování a projednání projektové dokumentace na zhotovení stavby "Bytový dům na ulici Komenského v Sokolnicích" služby Zakázka malého rozsahu 16.02.2024 15:25:26
15.03.2014   00:00 Odvoz a likvidace odpadů služby Zjednodušené podlimitní řízení 16.02.2024 15:31:32

Veřejná zakázka byla zrušena

Datum
zveřejnění
Název veřejné zakázky Druh VZ Typ řízení Poslední
změna
06.04.2021   10:51 Ulice Niva - Sokolnice stavební práce Zakázka malého rozsahu 06.04.2021 10:52:59
14.08.2014   10:07 Investiční úvěr 15 milionů korun na financování akce "Přístavba, nástavba a stavební úpravy budovy čp. 10 na pozemku p.č. 84 k.ú. Sokolnice" služby Zakázka malého rozsahu 24.09.2014 9:47:47
24.04.2014   12:52 Investiční úvěr 15 milionů korun na financování akce „Přístavba, nástavba a stavební úpravy budovy čp. 10 na pozemku p.č. 84 v k.ú. Sokolnice“ služby Zakázka malého rozsahu 28.07.2014 9:17:50

Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky   [ prvních 10 - celkem : 43 ]

Datum
zveřejnění
Název veřejné zakázky Druh VZ Typ řízení Poslední
změna
03.10.2023   13:14 Výměna umělého povrchu, Sokolnice hřiště za OÚ stavební práce Zakázka malého rozsahu 16.02.2024 13:23:30
14.09.2023   10:36 Sokolnice, ul. Mlýnisko - splašková kanalizace stavební práce Zakázka malého rozsahu 16.02.2024 14:35:46
14.09.2023   10:35 Oprava dešťové kanalizace po havárii v obci Sokolnice, ul. Pod Stráží stavební práce Zakázka malého rozsahu 16.02.2024 15:01:47
14.09.2023   10:32 Sokolnice, ul. Telnická - rekonstrukce kanalizace stavební práce Zakázka malého rozsahu 16.02.2024 14:37:14
10.10.2022   09:11 Sokolnice, dokončení VO stavební práce Zakázka malého rozsahu 16.02.2024 15:02:40
26.05.2022   15:40 Sokolnice, rekonstrukce ulice Na Skalce (opakované zadání) stavební práce Zakázka malého rozsahu 16.02.2024 15:03:59
21.09.2021   12:33 PŘÍSTAVBA ZÁKLADNÍ ŠKOLY V SOKOLNICÍCH služby Zakázka malého rozsahu 16.02.2024 15:08:04
16.06.2021   11:29 Obec Sokolnice - stavební úpravy 1.NP obecního úřadu stavební práce Zakázka malého rozsahu 16.02.2024 15:10:17
01.04.2021   08:15 Ulice Niva - Sokolnice stavební práce Zakázka malého rozsahu 16.02.2024 15:11:11
19.01.2021   09:20 Oprava ulice Tuřanská stavební práce Zakázka malého rozsahu 14.01.2022 10:46:18

Kliknutím na název zadávacího řízení si zobrazíte podrobnější informace.

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora