Obec Sokolnice

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Obec Sokolnice

Komenského 435, Sokolnice, 66452

IČO: 00282596

Telefon: 544 224 131

E-mail: obec@sokolnice.cz ,  |   Internetová adresa: http://www.sokolnice.cz


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

tel.:

e-mail:


Detail zakázky

Název zakázky: Sokolnice, rekonstrukce ulice Na Skalce (opakované zadání)
Identifikátor veřejné zakázky: P22V00000001 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 26.05.2022   15:40
Typ řízení: Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci komunikace ulice Na Skalce. Konkrétně se jedná o rekonstrukci úseku od napojení ulice Na Skalce na ulici Brněnskou (silnice II/418) po napojení na ulici Tuřanskou (místní komunikace). Přibližná délka rekonstruované části komunikace činí 260 metrů. Stávající zpevnění ulice Na Skalce je provedeno pouze plochami s nestmeleným krytem z mechanicky zpevněného kameniva. Předmětem veřejné zakázky je i rekonstrukce ploch v uzavřené části vnitrobloku (vjezdy do garáží a napojení pozemků), vymezení dopravních ploch, odstavných a parkovacích stání a ostatních ploch zeleně. Součástí předmětu veřejné zakázky je i dodávka a instalace dopravního značení, přejízdných prahů, laviček, vybudování pískoviště pro hry dětí, ozelenění středového ostrova ve vnitrobloku a rekonstrukce vpustí s odvodněním do stávající kanalizace.
Datum uzavření smlouvy: 09.05.2022
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 4 290 798,67 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 5 191 866,39 CZK
Datum ukončení plnění: 31.10.2022
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 4 743 126,57 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 5 739 183,15 CZK

Dokumenty

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo vč. přílohy ZIP 2,15 MB 26.05.2022  15:40 
2. Dodatek č. 1 k SoD PDF 0,40 MB 03.10.2022  14:50 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA   48035599 CZ NE 4 290 798,67 CZK   ANO

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2022 4 743 126,57 CZK   5 739 183,15 CZK  Historie zakázky

Datum Popis Autor
26.05.2022 15:40:15 Zakázka zveřejněna  
03.10.2022 14:50:25 Přidání dokumentu "Dodatek č. 1 k SoD", Publikovat = "Zveřejnit" Pavel Mitáš
29.08.2023 8:16:31 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "4290798.67" Pavel Mitáš
29.08.2023 8:16:31 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "5191866.39" Pavel Mitáš
29.08.2023 8:17:31 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "4743126.57" Pavel Mitáš
29.08.2023 8:17:31 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "5739183.15" Pavel Mitáš
16.02.2024 15:03:59 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" Jiří Životský

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora