Obec Sokolnice

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Obec Sokolnice

Komenského 435, Sokolnice, 66452

IČO: 00282596

Telefon: 544 224 131

E-mail: obec@sokolnice.cz ,  |   Internetová adresa: http://www.sokolnice.cz


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

RTS, a.s., Lazaretní 13, Brno, 61500

Jan Vrbka

tel.: +420545120243

e-mail: j.vrbka@rts.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Odvoz a likvidace odpadů
Identifikátor veřejné zakázky: P14V00000001 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem 
Datum zveřejnění: 15.03.2014   00:00
Typ řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: služby
Popis zakázky: Předmět veřejné zakázky je odvoz a likvidace odpadů z obce Sokolnice. Jedná se jak o odvoz komunálního odpadu shromážděného v popelnicích, tak i o odvoz a likvidaci dalších odpadů sesbíraných ve Sběrném středisku odpadů Sokolnice.

Poznámka: Zadavatel předpokládá uzavření smlouvy na dobu neurčitou a předpokládaná hodnota veřejné zakázky je tak stanovena za čtyři roky (48 měsíců) plnění těchto služeb.
Předpokládaná hodnota: 4 800 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 01.04.2014 11:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 12.05.2014
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 12 347 121,30 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 14 560 917,25 CZK

Dokumenty

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Svazek 1 - Podmínky a požadavky pro zpracování nabídky PDF 0,15 MB 15.03.2014  00:00 
2. Svazek 1 - Příloha č.1 - Formulář Krycí list nabídky DOC 0,07 MB 15.03.2014  00:00 
3. Svazek 1 - Příloha č.2 -Vzor čestného prohlášení § 68 DOC 0,03 MB 15.03.2014  00:00 
4. Svazek 2 - Požadavky zadavatele na kvalifikaci dodavatele DOC 0,09 MB 15.03.2014  00:00 
5. Svazek 2 - Příloha č.1 - Vzor čestného prohlášení o splnění kvalifikace DOC 0,03 MB 15.03.2014  00:00 
6. Svazek 2 - Příloha č.2 - Formulář pro uvedení referenčních služeb DOC 0,04 MB 15.03.2014  00:00 
7. Svazek 3 - Návrh smlouvy DOCX 0,05 MB 15.03.2014  00:00 
8. Svazek 3 - Příloha č.1 - Technické specifikace (druhy odpadů) DOC 0,10 MB 15.03.2014  00:00 
9. Svazek 3 - Příloha č.2 - Ceník jednotkových a celkových cen pro jednotlivé odpady XLS 0,07 MB 15.03.2014  00:00 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Dodatečné informace 1 k zadávacím podmínkám PDF 0,10 MB 24.03.2014  09:25 
2. Dodatečné informace 2 k zadávacím podmínkám PDF 0,11 MB 25.03.2014  09:02 
3. Dodatečné informace 3 k zadávacím podmínkám PDF 0,09 MB 28.03.2014  11:43 
4. Dodatečné informace 3 k zadávacím podmínkám - příloha DOC 0,07 MB 28.03.2014  11:45 

Rozhodnutí o vyloučení uchazeče při posouzení nabídek

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Vyloučení PDF 0,08 MB 16.04.2014  08:36 
2. Vyloučení PDF 0,08 MB 16.04.2014  08:36 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výběr PDF 0,11 MB 16.04.2014  08:35 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatel PDF 0,10 MB 19.05.2014  09:49 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo PDF 0,65 MB 12.05.2014  14:00 
2. Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo PDF 0,08 MB 28.11.2019  13:39 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Nabídková cena Vítěz
1.   AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.   49356089 CZ NE 1 097 480,00 CZK  
2.   RESPONO, a.s.   49435612 CZ NE 1 265 266,00 CZK  
3.   van Gansewinkel, a.s.   63483360 CZ NE 1 229 697,32 CZK  
4.   Kaiser servis ,spol. s r.o.   26274906 CZ NE 1 002 000,00 CZK  
5.   Marius Pedersen a.s.   42194920 CZ NE 1 109 231,00 CZK  
6.   SITA CZ, a. s.   25638955 CZ NE 808 543,00 CZK ANO

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2015 728 785,37 CZK   916 820,00 CZK  
2016 604 976,00 CZK   700 181,00 CZK  
2017 926 696,93 CZK   1 074 345,00 CZK  
2018 1 282 657,84 CZK   1 485 742,00 CZK  
2019 1 487 525,49 CZK   1 719 286,81 CZK  
2020 1 654 404,61 CZK   1 911 498,89 CZK  
2021 1 740 317,50 CZK   2 007 716,89 CZK  
2022 2 042 741,55 CZK   2 471 717,28 CZK  
2023 1 879 016,01 CZK   2 273 609,38 CZK  Historie zakázky

Datum Popis Autor
15.03.2014 Zakázka zveřejněna  
24.03.2014 9:25:43 Přidání dokumentu "Dodatečné informace 1 k zadávacím podmínkám", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
25.03.2014 9:02:41 Přidání dokumentu "Dodatečné informace 2 k zadávacím podmínkám", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
28.03.2014 11:43:55 Přidání dokumentu "Dodatečné informace 3 k zadávacím podmínkám", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
28.03.2014 11:44:07 Přidání dokumentu "Dodatečné informace 3 k zadávacím podmínkám - příloha", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
28.03.2014 11:44:33 Odstranění dokumentu "Dodatečné informace - Dodatečné informace 3 k zadávacím podmínkám - příloha" Ing. Aleš Houserek
28.03.2014 11:45:28 Přidání dokumentu "Dodatečné informace 3 k zadávacím podmínkám - příloha", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
16.04.2014 8:34:40 Přidání dokumentu "Výběr", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
16.04.2014 8:35:34 Odstranění dokumentu "Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky - Výběr" Ing. Aleš Houserek
16.04.2014 8:35:52 Přidání dokumentu "Výběr", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
16.04.2014 8:36:15 Přidání dokumentu "Vyloučení", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
16.04.2014 8:36:45 Přidání dokumentu "Vyloučení ", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
12.05.2014 14:00:53 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo ", Publikovat = "Zveřejnit" David Kolesár
12.05.2014 14:14:47 Přidán nový účastník "IČ="25638955 " Název:"SITA CZ, a. s." Vítěz="Ano"" David Kolesár
12.05.2014 14:17:44 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "808543.00" David Kolesár
19.05.2014 9:49:47 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatel", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
19.05.2014 9:50:48 Přidán nový účastník "IČ="49356089 " Název:"AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o." Vítěz="Ne"" Ing. Aleš Houserek
19.05.2014 9:51:28 Přidán nový účastník "IČ="49435612 " Název:"RESPONO, a.s." Vítěz="Ne"" Ing. Aleš Houserek
19.05.2014 9:53:17 Přidán nový účastník "IČ="63483360 " Název:"van Gansewinkel, a.s." Vítěz="Ne"" Ing. Aleš Houserek
19.05.2014 9:53:55 Přidán nový účastník "IČ="26274906 " Název:"Kaiser servis ,spol. s r.o." Vítěz="Ne"" Ing. Aleš Houserek
19.05.2014 9:54:57 Přidán nový účastník "IČ="42194920 " Název:"Marius Pedersen a.s." Vítěz="Ne"" Ing. Aleš Houserek
07.01.2016 13:51:28 Editace parametrů řízení změna "Popis" z hodnoty "Předmět veřejné zakázky je odvoz a likvidace odpadů z obce Sokolnice. Jedná se jak o odvoz komunálního odpadu shromážděného v popelnicích, tak i o odvoz a likvidaci dalších odpadů sesbíraných ve Sběrném středisku odpadů Sokolnice." na "Předmět veřejné zakázky je odvoz a likvidace odpadů z obce Sokolnice. Jedná se jak o odvoz komunálního odpadu shromážděného v popelnicích, tak i o odvoz a likvidaci dalších odpadů sesbíraných ve Sběrném středisku odpadů Sokolnice. Poznámka: Zadavatel předpokládá uzavření smlouvy na dobu neurčitou a předpokládaná hodnota veřejné zakázky je tak stanovena za čtyři roky (48 měsíců) plnění těchto služeb." Boris Vrbka
07.01.2016 13:52:36 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "728785.37" Boris Vrbka
07.01.2016 13:52:36 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "916820.00" Boris Vrbka
16.01.2017 9:53:51 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "728785.37" na "1333761.37" Petr Cyrner
16.01.2017 9:53:51 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "916820.00" na "1617001.00" Petr Cyrner
08.01.2018 15:11:51 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "1333761.37" na "2260458.30" Boris Vrbka
08.01.2018 15:11:51 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "1617001.00" na "2691346.00" Boris Vrbka
08.01.2018 15:12:20 Editace parametrů řízení změna "Cena smlouvy bez DPH" z hodnoty "808543.00" na "nezadáno" Boris Vrbka
28.11.2019 13:39:52 Přidání dokumentu "Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Boris Vrbka
03.05.2022 15:18:22 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "2260458.30" na "3543116.14" Boris Vrbka
03.05.2022 15:18:22 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "2691346.00" na "4177088.00" Boris Vrbka
03.05.2022 15:18:42 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "3543116.14" na "5030641.63" Boris Vrbka
03.05.2022 15:18:42 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "4177088.00" na "5896374.81" Boris Vrbka
03.05.2022 15:19:07 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "5030641.63" na "6685046.24" Boris Vrbka
03.05.2022 15:19:07 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "5896374.81" na "7807873.70" Boris Vrbka
03.05.2022 15:19:24 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "6685046.24" na "8425363.74" Boris Vrbka
03.05.2022 15:19:24 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "7807873.70" na "9815590.59" Boris Vrbka
16.02.2024 15:30:42 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "8425363.74" na "10468105.29" Jiří Životský
16.02.2024 15:30:42 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "9815590.59" na "12287307.87" Jiří Životský
16.02.2024 15:31:32 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "10468105.29" na "12347121.30" Jiří Životský
16.02.2024 15:31:32 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "12287307.87" na "14560917.25" Jiří Životský

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora