Technické služby Zlín, s.r.o.

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Technické služby Zlín, s.r.o.

Záhumení V 321, Zlín-Louky, 76302

IČO: 60711086

Telefon: 577 111 411

E-mail: info@tszlin.cz,  |   Internetová adresa: http://www.tszlin.cz


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

Ing. David Neulinger

tel.: +420773786135

e-mail: dneulinger@tszlin.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Oprava vozidel Multicar M 26
Identifikátor veřejné zakázky: P17V00000004 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zrušena 
Datum zveřejnění: 11.05.2017   16:15
Typ řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: služby
Popis zakázky: Předmětem veřejné zakázky je oprava 2 ks vozidel Multicar M 26 (r. z. ZLA 18-49, 3Z7 6619).
Termín dokončení opravy a předání díla zadavateli je pevně stanoven nejpozději do 30. 10. 2017. Pro zadavatele se z důvodu přípravy na zimní údržbu uvedený termín stává nepřekročitelným. Zadavatel požaduje, aby i po provedené opravě byla zachována funkčnost sledovacího systému, který je instalován ve vozidle. Poskytnutá záruka za jakost díla je v délce 12 měsíců ode dne převzetí vozidla.
Oprava vozidel bude provedena ve 2 etapách. Předmět veřejné zakázky je podrobně specifikován v příloze č. 1 zadávacích podmínek – smlouva o dílo.
Podrobná specifikace generální opravy je uvedena v příloze č. 1 smlouvy o dílo - Detailní technická specifikace požadovaných oprav.
Předpokládaná hodnota: 1 200 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 29.05.2017 10:00 hodin

Dokumenty

Zdůvodnění zrušení soutěže

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Sdělení o zrušení zadáavcího řízení PDF 0,04 MB 27.07.2017  14:24 

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva k předložení nabídky DOCX 0,04 MB 11.05.2017  16:15 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Zadávací podmínky DOCX 0,05 MB 11.05.2017  16:15 

Textová část zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. P1 ZP DOCX 0,03 MB 11.05.2017  16:15 
2. P1 ZP - přiloha SOD DOCX 0,02 MB 11.05.2017  16:15 
3. P2 ZP DOCX 0,03 MB 11.05.2017  16:15 

Rozhodnutí o vyloučení uchazeče pro nesplnění kvalifikace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Oznámení rozhodnutí o vyloučení Minam PDF 0,38 MB 29.06.2017  11:37 
2. Oznámení rozhodnutí o vyloučení Unikont PDF 0,32 MB 29.06.2017  11:38 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele DOC 0,09 MB 31.07.2017  09:02 

Plnění VZ


Historie zakázky

Datum Popis Autor
11.05.2017 16:15:51 Zakázka zveřejněna  
15.05.2017 10:58:12 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "11.05.2017 16:15:50" na "11.05.2017 16:15:51" Ing. David Neulinger
29.06.2017 11:37:57 Přidání dokumentu "Oznámení rozhodnutí o vyloučení Minam", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. David Neulinger
29.06.2017 11:38:32 Přidání dokumentu "Oznámení rozhodnutí o vyloučení Unikont", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. David Neulinger
27.07.2017 14:24:51 Přidání dokumentu "Sdělení o zrušení zadáavcího řízení", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. David Neulinger
31.07.2017 9:02:33 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. David Neulinger
31.07.2017 9:04:10 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Zrušeno" Ing. David Neulinger

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora