Město Hodonín

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Město Hodonín

Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín, 69535

IČO: 00284891

Telefon: 518 316 111

E-mail: podatelna@muhodonin.cz,  |   Internetová adresa: http://www.hodonin.eu/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

VIA Consult a.s., Holandská 2, Brno, 63900

Mgr. Bc. Milan Konečný

tel.: +420 605201156

e-mail: zadavacirizeni@viaconsult.cz


Detail zakázky

Název zakázky: „Zateplení budovy MěÚ Národní třída č.25, Hodonín“
Identifikátor veřejné zakázky: P14V00000035 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
403456  
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 03.12.2014   16:25
Typ řízení: Užší řízení
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem veřejné zakázky je zateplení obvodového pláště – fasády, výměna původních výplní otvorů s dozděním u schodišťových stěn, zateplení plochých střech, dokončovací práce
Předpokládaná hodnota: 20 905 436,- CZK bez DPH
Lhůta pro doručení žádosti o účast: 18.12.2014 9:00 hodin
Lhůta pro podání nabídek: 03.02.2015 8:30 hodin
Datum uzavření smlouvy: 12.02.2015
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 20 255 000,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 24 508 550,00 CZK
Datum ukončení plnění: 30.06.2015
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 20 255 000,00 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 24 508 550,00 CZK

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. výzva k podání nabídek PDF 0,66 MB 15.01.2015  18:19 

Kvalifikační dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Kvalifikační dokumentace PDF 0,56 MB 03.12.2014  16:25 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Příloha ZD - Krycí list PDF 0,27 MB 15.01.2015  18:18 
2. Příloha ZD - smlouva PDF 0,82 MB 15.01.2015  18:18 
3. zadávací dokumentace PDF 0,61 MB 15.01.2015  18:18 

Textová část zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Textová část ZD PDF 0,09 MB 03.12.2014  16:25 
2. Textová část ZD PDF 0,12 MB 03.12.2014  16:25 
3. Textová část ZD PDF 0,17 MB 03.12.2014  16:25 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Dodatečné informace č.1 PDF 0,26 MB 22.01.2015  09:26 

Odůvodnění veřejné zakázky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Odůvodnění VZ PDF 0,23 MB 05.12.2014  13:23 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele PDF 0,40 MB 13.02.2015  14:18 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo PDF 1,24 MB 13.02.2015  14:18 
2. Dodatek č. 1_NT č. 25 PDF 0,15 MB 14.09.2015  07:55 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Nabídková cena Vítěz
1.   Uchazeč: STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.   26285363 CZ NE 20 255 000,00 CZK ANO
2.   SBD, spol. s.r.o.   26967731 CZ NE    
3.   MSO servis spol. s.r.o.   49971379 CZ NE    

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2015 20 255 000,00 CZK   24 508 550,00 CZK  Historie zakázky

Datum Popis Autor
03.12.2014 16:25:02 Zakázka zveřejněna  
05.12.2014 13:23:14 Přidání dokumentu "Odůvodnění VZ", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Milan Konečný
15.01.2015 18:18:23 Přidání dokumentu "Příloha ZD - Krycí list", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Milan Konečný
15.01.2015 18:18:38 Přidání dokumentu "Příloha ZD - smlouva", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Milan Konečný
15.01.2015 18:18:52 Přidání dokumentu "zadávací dokumentace", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Milan Konečný
15.01.2015 18:19:09 Přidání dokumentu "výzva k podání nabídek", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Milan Konečný
22.01.2015 9:26:02 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č.1", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Milan Konečný
13.02.2015 14:17:49 Přidán nový účastník "IČ="26285363 " Název:"Uchazeč: STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o." Vítěz="Ano"" Mgr. Milan Konečný
13.02.2015 14:18:12 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Milan Konečný
13.02.2015 14:18:28 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Milan Konečný
14.09.2015 7:55:57 Přidání dokumentu "Dodatek č. 1_NT č. 25", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Pavla Hlavatá
10.09.2018 10:56:14 Editace parametrů řízení změna "Popis" z hodnoty " Předmětem veřejné zakázky je zateplení obvodového pláště – fasády, výměna původních výplní otvorů s dozděním u schodišťových stěn, zateplení plochých střech, dokončovací práce " na "Předmětem veřejné zakázky je zateplení obvodového pláště – fasády, výměna původních výplní otvorů s dozděním u schodišťových stěn, zateplení plochých střech, dokončovací práce " Mgr. Milan Konečný
10.09.2018 10:56:14 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "20255000.00" Mgr. Milan Konečný
10.09.2018 10:56:14 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "24508550.00" Mgr. Milan Konečný
10.09.2018 10:56:35 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "20255000.00" Mgr. Milan Konečný
10.09.2018 10:56:35 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "24508550.00" Mgr. Milan Konečný
10.09.2018 10:57:02 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" Mgr. Milan Konečný
10.09.2018 11:00:10 Přidán nový účastník "IČ="26967731 " Název:"SBD, spol. s.r.o." Vítěz="Ne"" Mgr. Milan Konečný
10.09.2018 11:00:39 Přidán nový účastník "IČ="49971379 " Název:"MSO servis spol. s.r.o." Vítěz="Ne"" Mgr. Milan Konečný

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora