Obec Rozdrojovice

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Obec Rozdrojovice

Na Dědině 7, Rozdrojovice, 66434

IČO: 00282499

Telefon: 546 212 444

E-mail: urad@rozdrojovice.cz,  |   Internetová adresa: http://www.rozdrojovice.cz/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

tel.:

e-mail:


Detail zakázky

Název zakázky: „Odpadové hospodářství obce Rozdrojovice“ - dodávka technologického vybavení
Identifikátor veřejné zakázky: P15V00000004 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 19.02.2015   16:40
Typ řízení: Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky: dodávky
Lhůta pro podání nabídek: 24. 7. 2013 17:30 hodin
Datum uzavření smlouvy: 16.09.2013
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 223 500,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 270 435,00 CZK
Datum ukončení plnění: 09.01.2014
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 223 500,00 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 270 435,00 CZK

Dokumenty

Informace o uveřejnění řízení na profilu

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Záznam o převodu dat PDF 0,51 MB 19.02.2015  16:53 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Zadávací dokumentace a výzva PDF 0,53 MB 19.02.2015  16:41 
2. Příloha č. 1: Krycí list nabídky DOCX 0,83 MB 19.02.2015  16:42 
3. Příloha č. 2: Položkový rozpočet XLSX 0,01 MB 19.02.2015  16:42 
4. Příloha č. 3: Prohlášení o subdodavatelích DOCX 0,83 MB 19.02.2015  16:42 
5. Příloha č. 4 : Čestné prohlášení DOCX 0,83 MB 19.02.2015  16:43 
6. Příloha č. 5 : Návrh smlouvy o dílo DOCX 0,04 MB 19.02.2015  16:43 
7. Projektová dokumentace RAR 1,76 MB 19.02.2015  16:43 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo 3/2013 PDF 2,36 MB 19.02.2015  16:44 
2. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 3/2013 PDF 0,45 MB 19.02.2015  16:44 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Nabídková cena Vítěz
1.   SITA CZ a. s.   25638955 CZ NE 270 435,00 CZK ANO

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2013 223 500,00 CZK   270 435,00 CZK  Historie zakázky

Datum Popis Autor
19. 2. 2015 16:40:00 Zakázka zveřejněna  
19. 2. 2015 16:40:11 Založeno nové řízení Mgr. Jiří Košulič
19. 2. 2015 16:40:11 Upravení termínu "Ukončení zveřejnění" z hodnoty "01.08.2042" na "31.12.2049 10:00:00" Mgr. Jiří Košulič
19. 2. 2015 16:41:45 Přidání dokumentu "Zadávací dokumentace a výzva", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Jiří Košulič
19. 2. 2015 16:42:06 Přidání dokumentu "Příloha č. 1: Krycí list nabídky", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Jiří Košulič
19. 2. 2015 16:42:27 Přidání dokumentu "Příloha č. 2: Položkový rozpočet", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Jiří Košulič
19. 2. 2015 16:42:53 Přidání dokumentu "Příloha č. 3: Prohlášení o subdodavatelích", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Jiří Košulič
19. 2. 2015 16:43:13 Přidání dokumentu "Příloha č. 4 : Čestné prohlášení", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Jiří Košulič
19. 2. 2015 16:43:33 Přidání dokumentu "Příloha č. 5 : Návrh smlouvy o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Jiří Košulič
19. 2. 2015 16:43:47 Přidání dokumentu "Projektová dokumentace", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Jiří Košulič
19. 2. 2015 16:44:09 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo 3/2013", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Jiří Košulič
19. 2. 2015 16:44:29 Přidání dokumentu "Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 3/2013", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Jiří Košulič
19. 2. 2015 16:45:10 Přidán nový účastník "IČ="25638955 " Název:"SITA CZ a. s." Vítěz="Ano"" Mgr. Jiří Košulič
19. 2. 2015 16:45:24 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "223500.00" Mgr. Jiří Košulič
19. 2. 2015 16:45:24 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "270435.00" Mgr. Jiří Košulič
19. 2. 2015 16:53:38 Přidání dokumentu "Záznam o převodu dat", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Jiří Košulič
19. 2. 2015 16:58:09 Editace parametrů řízení změna "Ke zveřejnění" z hodnoty "Ne" na "Ano" Košulič Jiří, Mgr.
19. 2. 2015 16:58:10 Editace parametrů řízení změna "Identifikátor řízení na profilu" z hodnoty "" na "P15V00000004" Košulič Jiří, Mgr.
28. 7. 2016 12:34:43 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" Daniel Stráský
28. 7. 2016 12:35:41 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "223500.00" Daniel Stráský
28. 7. 2016 12:35:41 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "270435.00" Daniel Stráský

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora