Obec Rozdrojovice

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Obec Rozdrojovice

Na Dědině 7, Rozdrojovice, 66434

IČO: 00282499

Telefon: 546 212 444

E-mail: urad@rozdrojovice.cz,  |   Internetová adresa: http://www.rozdrojovice.cz/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

tel.:

e-mail:


Detail zakázky

Název zakázky: Rekonstrukce místních komunikací v Rozdrojovicích OÚ-ZŠ, 2. etapa
Identifikátor veřejné zakázky: P20V00000005 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem 
Datum zveřejnění: 02.11.2020   16:57
Typ řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce pozemních komunikací v nevyhovujícím stavu a rekonstrukce dešťové kanalizace odvádějící srážkové vody.
Předpokládaná hodnota: 8 830 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 24. 11. 2020 9:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 20.01.2021

Dokumenty

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Zadávací dokumentace PDF 0,42 MB 02.11.2020  16:57 
2. Příloha č.1,2,5,6 DOCX 0,03 MB 02.11.2020  16:57 
3. Příloha č.3 Projektová dokumentace RAR 25,22 MB 02.11.2020  16:57 
4. Příloha č.4 Výkaz výměr-neplatný XLSX 0,22 MB 02.11.2020  16:57 
5. Příloha č. 7 Smlouva o dílo DOCX 0,07 MB 02.11.2020  16:57 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Dodatečná informace č.1 PDF 0,26 MB 11.11.2020  16:19 
2. Dodatečná informace č.1 - PD ZIP 12,20 MB 11.11.2020  16:21 
3. Dodatečné informace č.1 - neplatný výkaz výměr XLSX 0,23 MB 11.11.2020  16:21 
4. Oznámení o prodloužení lhůty pro podání nabídek PDF 0,19 MB 11.11.2020  16:22 
5. Dodatečné informace č.2 PDF 0,24 MB 13.11.2020  14:46 
6. Dodatečné informace č.2 - nový výkaz výměr XLSX 0,23 MB 13.11.2020  14:47 
7. Dodatečná informace č.3 PDF 0,39 MB 16.11.2020  16:59 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Rozhodnutí o výběru PDF 0,29 MB 10.12.2020  10:17 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele PDF 0,29 MB 13.01.2021  17:27 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo PDF 7,33 MB 20.01.2021  17:49 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   TVM stavby, s.r.o.   06331807 CZ NE 4 939 529,00 CZK 5 976 830,00 CZK ANO

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPHHistorie zakázky

Datum Popis Autor
2. 11. 2020 16:57:39 Zakázka zveřejněna  
11. 11. 2020 16:19:37 Přidání dokumentu "Dodatečná informace č.1", Publikovat = "Zveřejnit" Daniel Stráský
11. 11. 2020 16:21:10 Přidání dokumentu "Dodatečná informace č.1 - PD", Publikovat = "Zveřejnit" Daniel Stráský
11. 11. 2020 16:21:48 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č.1 - nový výkaz výměr", Publikovat = "Zveřejnit" Daniel Stráský
11. 11. 2020 16:22:21 Přidání dokumentu "Oznámení o prodloužení lhůty pro podání nabídek", Publikovat = "Zveřejnit" Daniel Stráský
11. 11. 2020 16:23:57 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "02.11.2020 16:57:38" na "02.11.2020 16:57:39" Daniel Stráský
11. 11. 2020 16:23:57 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "18.11.2020 09:00:00" na "24.11.2020 09:00:00" Daniel Stráský
13. 11. 2020 14:46:54 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č.2", Publikovat = "Zveřejnit" Daniel Stráský
13. 11. 2020 14:47:26 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č.2 - nový výkaz výměr", Publikovat = "Zveřejnit" Daniel Stráský
16. 11. 2020 16:59:23 Přidání dokumentu "Dodatečná informace č.3", Publikovat = "Zveřejnit" Daniel Stráský
10. 12. 2020 10:17:56 Přidání dokumentu "Rozhodnutí o výběru ", Publikovat = "Zveřejnit" Daniel Stráský
13. 1. 2021 17:26:20 Přidán nový účastník "IČ="06331807 " Název:"TVM stavby, s.r.o." Vítěz="Ano"" Daniel Stráský
13. 1. 2021 17:27:09 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Daniel Stráský
20. 1. 2021 17:38:58 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Daniel Stráský
20. 1. 2021 17:42:00 Odstranění dokumentu "Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků - Smlouva o dílo" Daniel Stráský
20. 1. 2021 17:49:02 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Daniel Stráský

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora