Město Červený Kostelec

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Město Červený Kostelec

náměstí T. G. Masaryka 120, Červený Kostelec, 54941

IČO: 00272566

Telefon: 491 467 511

E-mail: mestock@mestock.cz,  |   Internetová adresa: http://www.cervenykostelec.cz


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

tender pro s.r.o., Ostrov čp. 1, Zruč nad Sázavou 1, 28522

Rostislav Matyska

tel.:

e-mail: matyska@tenderpro.eu


Detail zakázky

Název zakázky: Červený Kostelec – Stolín – Mstětín, splašková kanalizace
Identifikátor veřejné zakázky: P14V00000017 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
496944 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 12.09.2014   00:00
Typ řízení: Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce a související dodávky a služby spojené s výstavbou splaškové kanalizace v osadách Stolín a Mstětín.
Stolín: Stávající kanalizace má z hlediska těsnosti a skladby dopravovaných vod neodstranitelné závady. Kapacitně je dostačující a zůstane funkční jako dešťová. Za účelem svedení odpadních vod je v osadě Stolín navržena nová oddílná gravitační kanalizace v rozsahu celé zástavby. Tyto budou akumulovány v ČS v prostoru návsi (u stávající výusti). Z ČS budou splašky přečerpávány a výtlačným řadem V1A (souběžném se stokou "A") dopraveny do stáv. kanalizace uložené ve vozovce silnice 3-3036 v prostoru jejího napojení na ul. Českoskalickou, která je ukončena v ČOV Červený Kostelec. Její kapacita je bez potřeby úprav zcela dostatečná.
Mstětín: V části území, v němž dochází ke koncentraci dešťových průtoků daném konfigurací terénu, je navržena veřejná jednotná kanalizace o průměru stoky 300mm, v koncové části o průměru 250mm. Vyústění je navrženo do drobné bezejmenné vodoteče, započaté pramenními vývěry a ukončené napojením do Úpy. Do navržené jednotné kanalizace budou napojeny splaškové vody pouze z objektů situovaných podél její trasy, a to po předčištění v DČOV s dočištěním v biologickém filtru. Revizní šachta Š1 (nejbližší od výustního objektu) je navržena na dobře přístupném místě a uzpůsobena dle požadavků provozovatele k odběru vzorků a měření průtoku.
Podrobnou specifikaci předmětu veřejné zakázky obsahuje zadávací dokumentace.
Zadavatel zadává tuto veřejnou zakázku jako podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce v otevřeném řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
Předpokládaná hodnota: 21 716 595,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 13. 10. 2014 11:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 19.12.2014
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 14 734 224,48 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 17 828 411,62 CZK
Datum ukončení plnění: 15.09.2016
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 14 868 645,74 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 17 991 061,00 CZK

Dokumenty

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Zadavaci dokumentace_kanStolin-Mstetin2_signed PDF 0,49 MB 12.09.2014  00:00 
2. priloha c1_textova cast PD ZIP 0,44 MB 12.09.2014  00:00 
3. priloha c2_soupis praci s VV ZIP 0,19 MB 12.09.2014  00:00 
4. priloha c3_Smlouva o dilo_kanStolin-Mstetin2 DOC 0,23 MB 12.09.2014  00:00 
5. priloha c4_Kvalifikacni dokumentace_kanStolin-Mstetin2 PDF 0,10 MB 12.09.2014  00:00 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. DodatecneInfo#1_kanStolin-Mstetin2 PDF 0,42 MB 24.09.2014  12:30 
2. DodatecneInfo#2_kanStolin-Mstetin2 PDF 0,43 MB 01.10.2014  13:55 
3. DI#2_prilohy ZIP 0,03 MB 01.10.2014  13:55 
4. DodatecneInfo#3_kanStolin-Mstetin2 PDF 0,46 MB 04.10.2014  21:21 
5. DodatecneInfo#4_kanStolin-Mstetin2 PDF 0,43 MB 06.10.2014  12:12 
6. DI#4_prilohy ZIP 0,36 MB 06.10.2014  12:12 

Odůvodnění veřejné zakázky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Oduvodneni ucelnosti VZ_kanStolin-Mstetin2_signed PDF 0,42 MB 12.09.2014  00:00 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Pisemna zprava zadavatele PDF 0,20 MB 19.12.2014  17:09 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. SoD_kanStolin-Mstetin_signed_191214 PDF 0,98 MB 19.12.2014  17:08 
2. Dodatek č.1 PDF 0,99 MB 27.04.2015  08:46 
3. Dodatek č.2 PDF 2,33 MB 23.06.2015  14:47 
4. Dodatek č.3 PDF 0,74 MB 18.09.2015  14:22 
5. Dodatek č.4 PDF 1,07 MB 10.11.2015  15:10 
6. Dodatek č.5 PDF 1,86 MB 26.01.2016  16:53 
7. Dodatek č.6 PDF 0,62 MB 27.09.2016  12:18 
8. Dodatek č.7 PDF 1,10 MB 07.11.2016  13:33 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Nabídková cena Vítěz
1.   Společnost „SYNER-VOKA-ČERVENÝ KOSTELEC“    CZ NE 14 734 224,48 CZK ANO
2.   SMP CZ, a.s.   27195147 CZ NE 12 880 899,48 CZK  
3.   FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.   25317628 CZ NE 12 635 499,52 CZK  
4.   STAVITELSTVÍ ŘEHOŘ, s.r.o.   25075543 CZ NE 15 723 809,45 CZK  
5.   Stavoka Kosice, a.s.   25275119 CZ NE 11 784 132,06 CZK  
6.   Porr a.s.   43005560 CZ NE 16 917 300,00 CZK  
7.   Metrostav a.s.   00014915 CZ NE 18 484 273,37 CZK  
8.   POHL cz, a.s.   25606468 CZ NE 17 079 154,09 CZK  

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2015 13 197 758,38 CZK   15 969 288,00 CZK  
2016 1 670 887,36 CZK   2 021 773,00 CZK  Historie zakázky

Datum Popis Autor
12. 9. 2014 Zakázka zveřejněna  
24. 9. 2014 12:30:12 Přidání dokumentu "DodatecneInfo#1_kanStolin-Mstetin2", Publikovat = "Zveřejnit" Valerie Pánková
1. 10. 2014 13:54:47 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "06.10.2014 11:00:00" na "08.10.2014 11:00:00" Valerie Pánková
1. 10. 2014 13:55:29 Přidání dokumentu "DodatecneInfo#2_kanStolin-Mstetin2", Publikovat = "Zveřejnit" Valerie Pánková
1. 10. 2014 13:55:50 Přidání dokumentu "DI#2_prilohy", Publikovat = "Zveřejnit" Valerie Pánková
4. 10. 2014 21:21:48 Přidání dokumentu "DodatecneInfo#3_kanStolin-Mstetin2", Publikovat = "Zveřejnit" Valerie Pánková
6. 10. 2014 12:11:36 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "08.10.2014 11:00:00" na "13.10.2014 11:00:00" Valerie Pánková
6. 10. 2014 12:12:24 Přidání dokumentu "DodatecneInfo#4_kanStolin-Mstetin2", Publikovat = "Zveřejnit" Valerie Pánková
6. 10. 2014 12:12:56 Přidání dokumentu "DI#4_prilohy", Publikovat = "Zveřejnit" Valerie Pánková
19. 12. 2014 17:08:53 Přidání dokumentu "SoD_kanStolin-Mstetin_signed_191214", Publikovat = "Zveřejnit" Valerie Pánková
19. 12. 2014 17:09:32 Přidání dokumentu "Pisemna zprava zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Valerie Pánková
19. 12. 2014 17:11:12 Přidán nový účastník "IČ=" " Název:"Společnost „SYNER-VOKA-ČERVENÝ KOSTELEC“" Vítěz="Ano"" Valerie Pánková
19. 12. 2014 17:12:31 Přidán nový účastník "IČ="27195147 " Název:"SMP CZ, a.s." Vítěz="Ne"" Valerie Pánková
19. 12. 2014 17:13:27 Přidán nový účastník "IČ="25317628 " Název:"FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s." Vítěz="Ne"" Valerie Pánková
19. 12. 2014 17:14:03 Přidán nový účastník "IČ="25075543 " Název:"STAVITELSTVÍ ŘEHOŘ, s.r.o." Vítěz="Ne"" Valerie Pánková
19. 12. 2014 17:14:37 Přidán nový účastník "IČ="25275119 " Název:"Stavoka Kosice, a.s." Vítěz="Ne"" Valerie Pánková
19. 12. 2014 17:15:05 Přidán nový účastník "IČ="43005560 " Název:"Porr a.s." Vítěz="Ne"" Valerie Pánková
19. 12. 2014 17:15:37 Přidán nový účastník "IČ="00014915 " Název:"Metrostav a.s." Vítěz="Ne"" Valerie Pánková
19. 12. 2014 17:16:06 Přidán nový účastník "IČ="25606468 " Název:"POHL cz, a.s." Vítěz="Ne"" Valerie Pánková
19. 12. 2014 17:34:38 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "14734224.48" Valerie Pánková
19. 12. 2014 17:34:38 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "17828411.62" Valerie Pánková
27. 4. 2015 8:46:42 Přidání dokumentu "Dodatek č.1", Publikovat = "Zveřejnit" Valerie Pánková
23. 6. 2015 14:47:41 Přidání dokumentu "Dodatek č.2", Publikovat = "Zveřejnit" Valerie Pánková
18. 9. 2015 14:22:08 Přidání dokumentu "Dodatek č.3", Publikovat = "Zveřejnit" Valerie Pánková
10. 11. 2015 15:10:54 Přidání dokumentu "Dodatek č.4", Publikovat = "Zveřejnit" Valerie Pánková
26. 1. 2016 16:53:21 Přidání dokumentu "Dodatek č.5", Publikovat = "Zveřejnit" Valerie Pánková
27. 9. 2016 12:18:08 Přidání dokumentu "Dodatek č.6", Publikovat = "Zveřejnit" Valerie Pánková
7. 11. 2016 13:33:20 Přidání dokumentu "Ddatek č.7", Publikovat = "Zveřejnit" Valerie Pánková
9. 1. 2017 9:08:39 Editace parametrů řízení změna "Čislo na ISVZ" z hodnoty "" na "496944" Valerie Pánková
9. 1. 2017 9:24:41 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "13197758.38" Valerie Pánková
9. 1. 2017 9:24:41 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "15969288.00" Valerie Pánková
9. 1. 2017 9:25:18 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "13197758.38" na "14868645.74" Valerie Pánková
9. 1. 2017 9:25:18 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "15969288.00" na "17991061.00" Valerie Pánková
9. 1. 2017 9:26:23 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" Valerie Pánková

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora