Obec Olšany u Prostějova

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Obec Olšany u Prostějova

Olšany u Prostějova 50, Olšany u Prostějova, 79814

IČO: 00288560

Telefon: 581 115 190

E-mail: obec@olsanyupv.cz,  |   Internetová adresa: http://www.olsanyupv.cz/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

iora legal, advokátní kancelář s.r.o., Novodvorská, Praha 4 - Lhotka, 14200

Filip Kolář

tel.: +420 608377035

e-mail: info@iora.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Sanační zásah na podzemních vodách kontaminovaných chlorovanými ethyleny v okolí obce Olšany u Prostějova II
Identifikátor veřejné zakázky: P18V00000011 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
Z2018-033040 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem 
Datum zveřejnění: 27.09.2018   14:27
Typ řízení: Užší řízení
Druh veřejné zakázky: služby
Režim VZ: Podlimitní
Hlavní CPV kód:
ID Nipez :
Popis zakázky: Předmětem plnění zakázky je sanační zásah vedoucí k nápravě staré ekologické zátěže na podzemních vodách přímo ohrožující jímací území v Dubanech na Hané a Hrdibořicích a zasahující na území CHOPAV „Kvartér řeky Moravy“ v souladu s „Projektovou dokumentací sanačního zásahu na podzemních vodách kontaminovaných chlorovanými ethyleny v okolí obce Olšany u Prostějova“ vypracovanou společností GEOtest, a.s. (duben 2017), včetně Dodatku (srpen 2017).

Zadavatel upozorňuje, že v souladu s ustanovením § 211 ZZVZ bude veškerá písemná komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem probíhat elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje Tenderarena (URL): https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=Olsanyupv
Předpokládaná hodnota: 155 227 985,- CZK bez DPH
Lhůta pro doručení žádosti o účast: 26.10.2018 11:00 hodin
Lhůta pro podání nabídek: 28.12.2018 14:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 27.02.2019
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 141 079 529,80 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 170 706 231,06 CZK
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 125 188 284,18 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 151 477 823,86 CZK

Dokumenty

Kvalifikační dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Kvalifikační dokumentace_signed PDF 0,73 MB 27.09.2018  14:27 
2. Prilohy Kvalifikační dokumentace - editovatelné DOC 0,26 MB 27.09.2018  14:27 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Zadávací dokumentace signed PDF 0,70 MB 27.09.2018  14:27 
2. Přílohy Zadávací doumentace - editovatelné DOC 0,24 MB 27.09.2018  14:27 
3. Olsany_PD 2017 dodatek PDF 2,82 MB 27.09.2018  14:27 
4. Olsany_PD 2017 PDF 65,94 MB 27.09.2018  14:27 
5. Výkaz výměr XLSX 0,03 MB 27.09.2018  14:27 
6. Závazné stanovisko OEREŠ MŽP_Sanace_Olsany PDF 0,20 MB 27.09.2018  14:27 
7. Smlouva o dílo - editovatelná DOCX 0,07 MB 27.09.2018  14:27 
8. Smlouva o dílo signed PDF 0,36 MB 27.09.2018  14:27 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Vysvětlení č. 1 PDF 0,50 MB 05.10.2018  13:48 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele dle § 217 ZZVZ PDF 0,48 MB 28.02.2019  10:42 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Podepsaná smlouva_Sanace Olšany II ZIP 59,61 MB 28.02.2019  10:41 
2. Dodatek č. 1 ke smlouvě PDF 21,68 MB 18.12.2020  12:51 
3. Dodatek č.2 ke smlouvě PDF 12,84 MB 15.04.2023  22:06 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   GEOtest, a.s.   46344942 CZ Ano 141 079 529,80 CZK 170 706 231,06 CZK ANO

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2020 72 481 783,40 CZK   87 702 957,91 CZK  
2021 29 787 477,39 CZK   36 042 847,65 CZK  
2022 22 919 023,39 CZK   27 732 018,30 CZK  


Seznam poddodavatelů

Název firmy IČO Země sídla
ALS Czech Republic, s.r.o. 27407551    Česká republikaHistorie zakázky

Datum Popis Autor
27.09.2018 14:27:10 Zakázka zveřejněna  
05.10.2018 13:48:47 Přidání dokumentu "Vysvětlení č. 1", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Elfmark
14.12.2018 15:29:01 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "27.09.2018 14:27:09" na "27.09.2018 14:27:10" Milan Elfmark
28.02.2019 10:33:14 Přidán nový účastník "IČ="46344942 " Název:"GEOtest, a.s." Vítěz="Ano"" Milan Elfmark
28.02.2019 10:35:43 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "141079529.80" Milan Elfmark
28.02.2019 10:35:43 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "170706231.06" Milan Elfmark
28.02.2019 10:36:53 Přidán nový účastník "IČ="27407551 " Název:"ALS Czech Republic, s.r.o." Vítěz="Ne"" Milan Elfmark
28.02.2019 10:41:54 Přidání dokumentu "Podepsaná smlouva_Sanace Olšany II", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Elfmark
28.02.2019 10:42:36 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele dle § 217 ZZVZ", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Elfmark
18.12.2020 12:51:43 Přidání dokumentu "Dodatek č. 1 ke smlouvě", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Elfmark
15.04.2023 21:36:52 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "72481783.40" Milan Elfmark
15.04.2023 21:36:52 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "87702957.91" Milan Elfmark
15.04.2023 21:38:24 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "72481783.40" na "102269260.79" Milan Elfmark
15.04.2023 21:38:24 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "87702957.91" na "123745805.56" Milan Elfmark
15.04.2023 21:39:37 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "102269260.79" na "125188284.18" Milan Elfmark
15.04.2023 21:39:37 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "123745805.56" na "151477823.86" Milan Elfmark
15.04.2023 22:06:30 Přidání dokumentu "Dodatek č.2 ke smlouvě", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Elfmark

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora