Obec Olšany u Prostějova

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Obec Olšany u Prostějova

Olšany u Prostějova 50, Olšany u Prostějova, 79814

IČO: 00288560

Telefon: 581 115 190

E-mail: obec@olsanyupv.cz,  |   Internetová adresa: http://www.olsanyupv.cz/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

INp servis s.r.o., Riegrovo náměstí 138, Kroměříž, 76701

Ing. Michal Horák

tel.: 573336663

e-mail: verejne.zakazky@inps.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Intenzifikace ČOV Olšany u Prostějova
Identifikátor veřejné zakázky: P18V00000007 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
Z2018-019863 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem 
Datum zveřejnění: 15.06.2018   14:26
Typ řízení: Užší řízení
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Režim VZ: Podlimitní
Hlavní CPV kód:
ID Nipez :
Popis zakázky: Předmětem veřejné zakázky je intenzifikace stávající ČOV Olšany ze stávajících 2100 EO na 3000 EO. Při realizací stavby dojde k demolici části stávajícího objektu (stávající provozní budova, objekty primárního čištění a areálové komunikace) a následně k výstavbě nových objektů (provozního objektu ČOV) a osazení technologie.
Předpokládaná hodnota: 20 096 262,- CZK bez DPH
Lhůta pro doručení žádosti o účast: 11.07.2018 9:00 hodin
Lhůta pro podání nabídek: 14.09.2018 10:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 30.10.2018

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva k podání nabídky PDF 0,24 MB 20.08.2018  11:47 

Kvalifikační dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Kvalifikační dokumentace PDF 0,29 MB 15.06.2018  14:26 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky PDF 0,33 MB 15.06.2018  14:26 
2. Obchodní podmínky DOCX 0,37 MB 15.06.2018  14:26 
3. Projektová dokumentace ZIP 89,16 MB 15.06.2018  14:26 
4. Soupis stavebních prací, dodávek a sluźeb XLS 0,75 MB 15.06.2018  14:26 
5. Formulář - krycí list žádosti o účast DOCX 0,24 MB 15.06.2018  14:26 
6. Formulář - krycí list žádosti o účast, společná nabídka dodavatelů DOCX 0,03 MB 15.06.2018  14:26 
7. Formulář - krycí list nabídky DOCX 0,24 MB 15.06.2018  14:26 
8. Formulář - krycí list nabídky, společná nabídka dodavatelů DOCX 0,03 MB 15.06.2018  14:26 
9. Vzor - seznam poddodavatelů DOCX 0,03 MB 15.06.2018  14:26 
10. Vzor - seznam stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let DOCX 0,04 MB 15.06.2018  14:26 
11. Vzor - seznam techniků DOCX 0,04 MB 15.06.2018  14:26 
12. Vzor - seznam výrobků a materiálů nabízených dodavatelem DOCX 0,03 MB 15.06.2018  14:26 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Vysvětlení zadávací dokumentace č.1 PDF 0,13 MB 29.08.2018  19:02 
2. Soupis stavebních prací, dodávek a sluľeb ve znění vysvětlení ZD č.1 XLS 0,71 MB 29.08.2018  19:05 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele PDF 0,23 MB 30.10.2018  14:21 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo PDF 2,97 MB 30.10.2018  14:22 
2. Dodatek SOD č.1 PDF 2,22 MB 11.12.2018  20:57 
3. Dodatek SOD č.2 PDF 0,67 MB 13.11.2019  07:11 

Plnění VZ


Historie zakázky

Datum Popis Autor
15.06.2018 14:26:26 Zakázka zveřejněna  
20.08.2018 11:47:11 Přidání dokumentu "Výzva k podání nabídky", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Elfmark
20.08.2018 11:47:57 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "15.06.2018 14:26:25" na "15.06.2018 14:26:26" Milan Elfmark
29.08.2018 18:58:23 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "11.09.2018 10:00:00" na "14.09.2018 10:00:00" Milan Elfmark
29.08.2018 19:02:08 Přidání dokumentu "Vysvětlení zadávací dokumentace č.1", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Elfmark
29.08.2018 19:05:18 Přidání dokumentu "Soupis stavebních prací, dodávek a sluľeb ve znění vysvětlení ZD č.1", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Elfmark
30.10.2018 14:21:17 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Elfmark
30.10.2018 14:22:53 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Elfmark
11.12.2018 20:57:12 Přidání dokumentu "Dodatek SOD č.1", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Elfmark
13.11.2019 7:11:10 Přidání dokumentu "Dodatek SOD č.2", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Elfmark

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora