Obec Olšany u Prostějova

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Obec Olšany u Prostějova

Olšany u Prostějova 50, Olšany u Prostějova, 79814

IČO: 00288560

Telefon: 581 115 190

E-mail: obec@olsanyupv.cz,  |   Internetová adresa: http://www.olsanyupv.cz/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

BM asistent s.r.o., Lazecká 57/6, Olomouc, 77900

Iva Dokoupilová

tel.: 724035099

e-mail: dokoupilova@bmasistent.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Revitalizace veřejných prostranství v obci Olšany u Prostějova
Identifikátor veřejné zakázky: P15V00000001 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 28.08.2015   15:02
Typ řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Režim VZ: Podlimitní
Hlavní CPV kód:
ID Nipez :
Popis zakázky: Projekt sestává z revitalizace šesti ploch důsledně napojených na občanskou vybavenost. Plochy jsou umístěny v rámci dlouhodobě zastavěného území obce a svou polohou navazují na lokality již revitalizované v minulých letech, čímž vzniká komplexní ucelené řešení veřejných prostranství obce.

SO - 01- Prostranství před obchodem a sběrným dvorem
SO - 02 – Místní komunikace a veřejná zeleň v ulici Za Humny
SO - 03 – Chodník a veřejná zeleň v ulici ke Studenci
SO - 04 – Prostranství před farní budovou
SO - 05 – Demolice, chodník a veřejná zeleň pod kostelem Sv. Jana Křtitele
SO - 06 – Chodník a veřejná zeleň v ulici Dvořisko
Předpokládaná hodnota: 9 973 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 17.09.2015 9:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 09.10.2015
Datum ukončení plnění: 15.12.2015
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 8 862 819,70 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 10 724 011,83 CZK

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva k podání nabídky PDF 0,96 MB 28.08.2015  15:02 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Zadávací dokumentace PDF 0,19 MB 28.08.2015  15:02 

Textová část zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Textová část ZD ZIP 0,33 MB 28.08.2015  15:02 
2. Projektová dokumentace ZIP 17,48 MB 28.08.2015  15:02 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Dodatečné informace č. 1 PDF 0,29 MB 04.09.2015  12:58 
2. Příloha k dod. inf. č. 1 XLS 0,91 MB 04.09.2015  12:59 
3. Dodatečné informace č. 2 PDF 0,64 MB 08.09.2015  11:47 
4. Příloha k dod. inf. č. 2 DOCX 0,05 MB 08.09.2015  11:47 

Rozhodnutí o vyloučení uchazeče při posouzení nabídek

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Rozhodnutí o vyloučení EUROVIA CS a.a PDF 0,53 MB 22.09.2015  14:45 
2. Rozhodnutí o vyloučení Firesta PDF 0,52 MB 22.09.2015  14:46 
3. Rozhodnutí o vyloučení Hroší stavby Morava a.s. PDF 0,51 MB 22.09.2015  14:47 
4. Rozhodnutí o vyloučení Skanska a.s. PDF 0,51 MB 22.09.2015  14:47 
5. Rozhodnutí o vyloučení Stavební firma Vymětal s.r.o. PDF 0,50 MB 22.09.2015  14:48 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Oznámení o výběru PDF 0,57 MB 22.09.2015  14:44 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Zpráva zadavatele PDF 0,19 MB 09.10.2015  08:55 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo PDF 6,25 MB 09.10.2015  08:44 
2. Dodatek č.01 ke Smlouvě o dílo PDF 2,45 MB 23.12.2015  07:56 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Nabídková cena Vítěz
1.   NOSTA, s.r.o   47971416 CZ NE 8 828 000,00 CZK ANO
2.   Stavební firma Vymětal s.r.o.   25385618 CZ NE 9 968 381,27 CZK  
3.   Provádění staveb Olomouc, a.s.   25385551 CZ NE 9 505 860,19 CZK  
4.   FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.   25317628 CZ NE 8 833 468,51 CZK  
5.   EUROVIA CS, a.s.   45274924 CZ NE 9 949 055,74 CZK  
6.   Skanska a.s.   26271303 CZ NE 9 975 400,19 CZK  
7.   Hroší stavby Morava a.s.   28597460 CZ NE 9 810 844,06 CZK  
8.   STRABAG a.s.   60838744 CZ NE 9 563 317,03 CZK  
9.   Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o.   46972021 CZ NE 9 891 013,00 CZK  
10.   SWIETELSKY stavební s.r.o.   48035599 CZ NE 9 479 974,00 CZK  

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2015 8 862 819,70 CZK   10 724 011,83 CZK  Historie zakázky

Datum Popis Autor
28.08.2015 15:02:55 Zakázka zveřejněna  
04.09.2015 12:58:40 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č. 1", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Elfmark
04.09.2015 12:59:21 Přidání dokumentu "Příloha k dod. inf. č. 1", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Elfmark
08.09.2015 11:46:20 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "28.08.2015 15:02:54" na "28.08.2015 15:02:55" Milan Elfmark
08.09.2015 11:46:20 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "14.09.2015 09:00:00" na "17.09.2015 09:00:00" Milan Elfmark
08.09.2015 11:47:01 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č. 2", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Elfmark
08.09.2015 11:47:27 Přidání dokumentu "Příloha k dod. inf. č. 2", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Elfmark
22.09.2015 14:44:49 Přidání dokumentu "Oznámení o výběru", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Elfmark
22.09.2015 14:45:51 Přidání dokumentu "Rozhodnutí o vyloučení EUROVIA CS a.a", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Elfmark
22.09.2015 14:46:16 Přidání dokumentu "Rozhodnutí o vyloučení Firesta", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Elfmark
22.09.2015 14:47:03 Přidání dokumentu "Rozhodnutí o vyloučení Hroší stavby Morava a.s.", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Elfmark
22.09.2015 14:47:37 Přidání dokumentu "Rozhodnutí o vyloučení Skanska a.s.", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Elfmark
22.09.2015 14:48:34 Přidání dokumentu "Rozhodnutí o vyloučení Stavební firma Vymětal s.r.o.", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Elfmark
09.10.2015 8:44:56 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Elfmark
09.10.2015 8:45:27 Přidání dokumentu "Zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Elfmark
09.10.2015 8:55:16 Odstranění dokumentu "Písemná zpráva zadavatele - Zpráva zadavatele" Milan Elfmark
09.10.2015 8:55:36 Přidání dokumentu "Zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Elfmark
19.12.2015 17:26:46 Přidán nový účastník "IČ="25317628 " Název:"FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s." Vítěz="Ne"" Milan Elfmark
19.12.2015 17:28:12 Přidán nový účastník "IČ="45274924 " Název:"EUROVIA CS, a.s." Vítěz="Ne"" Milan Elfmark
19.12.2015 17:29:28 Přidán nový účastník "IČ="26271303 " Název:"Skanska a.s." Vítěz="Ne"" Milan Elfmark
19.12.2015 17:30:45 Přidán nový účastník "IČ="28597460 " Název:"Hroší stavby Morava a.s." Vítěz="Ne"" Milan Elfmark
19.12.2015 17:32:05 Přidán nový účastník "IČ="60838744 " Název:"STRABAG a.s." Vítěz="Ne"" Milan Elfmark
19.12.2015 17:33:23 Přidán nový účastník "IČ="46972021 " Název:"Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o." Vítěz="Ne"" Milan Elfmark
19.12.2015 17:34:31 Přidán nový účastník "IČ="48035599 " Název:"SWIETELSKY stavební s.r.o." Vítěz="Ne"" Milan Elfmark
19.12.2015 17:35:26 Přidán nový účastník "IČ="47971416 " Název:"NOSTA, s.r.o" Vítěz="Ne"" Milan Elfmark
19.12.2015 17:35:48 Editace účastníka řízení změna "příznak vítěz Účastník" z hodnoty "Ne" na "Ano" Milan Elfmark
19.12.2015 17:37:08 Přidán nový účastník "IČ="25385618 " Název:"Stavební firma Vymětal s.r.o." Vítěz="Ne"" Milan Elfmark
19.12.2015 17:38:10 Přidán nový účastník "IČ="25385551 " Název:"Provádění staveb Olomouc, a.s." Vítěz="Ne"" Milan Elfmark
23.12.2015 7:56:48 Přidání dokumentu "Dodatek č.01 ke Smlouvě o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Elfmark
30.12.2015 19:53:17 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" Milan Elfmark
30.12.2015 20:05:44 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "8862819.70" Milan Elfmark
30.12.2015 20:06:57 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "8862819.70" na "17725639.40" Milan Elfmark
30.12.2015 20:06:57 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "10724011.83" Milan Elfmark
30.12.2015 20:08:57 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "17725639.40" na "8862819.70" Milan Elfmark

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora