Obec Olšany u Prostějova

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Obec Olšany u Prostějova

Olšany u Prostějova 50, Olšany u Prostějova, 79814

IČO: 00288560

Telefon: 581 115 190

E-mail: obec@olsanyupv.cz,  |   Internetová adresa: http://www.olsanyupv.cz/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

APC Consulting s.r.o., , Příční 861/4, Přerov, 75002

ing. Šárka Goldmannová

tel.: 602754288

e-mail: info@apcconsult.cz


Detail zakázky

Název zakázky: REVITALIZACE KRAJINNÉHO RÁMCE obce Olšany u Prostějova
Identifikátor veřejné zakázky: P14V00000008 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 25.09.2014   13:31
Typ řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem plnění veřejné zakázky je revitalizace krajinného rámce. Zahrnuje návrh pásu zeleně katastrálním území obce Olšany u Prostějova, na pozemcích ve vlastnictví obce, které mají šířku 5m a různou délku. Umístěny jsou v severozápadní části katastru obce. Principy revitalizace krajinného rámce byly stanoveny v „Ideové studii Revitalizace krajinného rámce a řešení vybraných lokalit v obci Olšany u Prostějova“ (Ateliér Bonmot, spol. s r.o., srpen 2009). Cílem revitalizace krajinného rámce obce je doplnění ploch a linií zeleně tak, aby se samotná obec stala jakousi oázou mezi lány polí, místem příjemným k životu, a zároveň výchozím bodem vstupu do krajiny. Kolem obce jsou navrženy dva pomyslné prstence, které mají zabránit pronikání hluku, prachu, větru… do intravilánu obce, ale také opticky odclonit areál zemědělského družstva a hlavně dálnici. Kromě toho z centra vybíhají podél stávajících či historických cest paprsky alejí a remízů, které propojují obec s okolní krajinou.
Předpokládaná hodnota: 2 899 807,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 13.10.2014 10:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 11.11.2014
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 1 425 680,80 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 1 725 073,77 CZK
Datum ukončení plnění: 09.12.2015
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 1 425 680,80 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 1 725 074,00 CZK

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva k podání nabídek PDF 0,84 MB 25.09.2014  13:31 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Zadávací dokumentace PDF 2,85 MB 25.09.2014  13:31 
2. Př. 1 - Krycí list DOCX 0,01 MB 25.09.2014  13:31 
3. Př. 1 - Krycí list - pdf PDF 0,13 MB 25.09.2014  13:31 
4. Př. 2 - PD ZIP 5,97 MB 25.09.2014  13:31 
5. Př. 3 - VV XLS 0,17 MB 25.09.2014  13:31 
6. Př. 4 - ČP o ZKP a PKP DOCX 0,02 MB 25.09.2014  13:31 
7. Př. 4 - ČP o ZKP a PKP - pdf PDF 0,29 MB 25.09.2014  13:31 
8. Př. 5 - ČP o TKP DOCX 0,02 MB 25.09.2014  13:31 
9. Př. 5 - ČP o TKP - pdf PDF 0,18 MB 25.09.2014  13:31 
10. Př. 6 - Subdodavatelé XLS 0,03 MB 25.09.2014  13:31 
11. Př. 6 - Subdodavatelé - pdf PDF 0,14 MB 25.09.2014  13:31 
12. Svazek 2 - Obchodní podmínky DOCX 0,30 MB 25.09.2014  13:31 
13. Svazek 2 - Obchodní podmínky - pdf PDF 0,37 MB 25.09.2014  13:31 

Informace o umožnění prohlídky místa plnění

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Informace o prohlídce na místě PDF 0,12 MB 25.09.2014  13:31 

Rozhodnutí o vyloučení uchazeče pro nesplnění kvalifikace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Rozhodnutí o vyloučení uchazeče PDF 0,32 MB 17.10.2014  11:31 

Rozhodnutí o vyloučení uchazeče při posouzení nabídek

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Rozhodnutí o vyloučení uchazeče PDF 0,40 MB 17.10.2014  11:31 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky PDF 0,36 MB 17.10.2014  11:30 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele PDF 1,26 MB 16.11.2014  12:08 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo PDF 17,09 MB 26.11.2014  21:42 
2. Dodatek smlouvy o dílo PDF 0,70 MB 12.11.2015  21:03 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Nabídková cena Vítěz
1.   KHL – EKO, a.s.   26160277 CZ NE 1 425 680,80 CZK ANO
2.   Josef Dostál, DiS.   64962351 CZ NE 1 785 731,50 CZK  
3.   ZÁBOJNÍK – contractors, s.r.o.   26258692 CZ NE 1 935 332,00 CZK  
4.   .A.S.A. TS Prostějov, s.r.o.   26224178 CZ NE 2 017 441,10 CZK  
5.   ZAHRADA Olomouc s.r.o.   48395013 CZ NE 2 753 335,00 CZK  

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2015 1 425 680,80 CZK   1 725 074,00 CZK  


Seznam poddodavatelů

Název firmy IČO Země sídla
KALESS s.r.o. 29320119    Česká republikaHistorie zakázky

Datum Popis Autor
25.09.2014 13:31:50 Zakázka zveřejněna  
17.10.2014 11:30:46 Přidání dokumentu "Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Elfmark
17.10.2014 11:31:30 Přidání dokumentu "Rozhodnutí o vyloučení uchazeče", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Elfmark
17.10.2014 11:31:53 Přidání dokumentu "Rozhodnutí o vyloučení uchazeče", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Elfmark
16.11.2014 12:08:39 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Elfmark
26.11.2014 21:27:35 Přidán nový účastník "IČ="26160277 " Název:"KHL – EKO, a.s." Vítěz="Ano"" Milan Elfmark
26.11.2014 21:28:32 Přidán nový účastník "IČ="64962351 " Název:"Josef Dostál, DiS." Vítěz="Ne"" Milan Elfmark
26.11.2014 21:29:34 Přidán nový účastník "IČ="26258692 " Název:"ZÁBOJNÍK – contractors, s.r.o." Vítěz="Ne"" Milan Elfmark
26.11.2014 21:30:38 Přidán nový účastník "IČ="26224178 " Název:".A.S.A. TS Prostějov, s.r.o." Vítěz="Ne"" Milan Elfmark
26.11.2014 21:31:32 Přidán nový účastník "IČ="48395013 " Název:"ZAHRADA Olomouc s.r.o." Vítěz="Ne"" Milan Elfmark
26.11.2014 21:33:33 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "1425680.80" Milan Elfmark
26.11.2014 21:33:33 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "1725073.77" Milan Elfmark
26.11.2014 21:42:44 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Elfmark
12.11.2015 21:03:16 Přidání dokumentu "Dodatek smlouvy o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Elfmark
15.12.2015 16:58:06 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "1425680.80" Milan Elfmark
15.12.2015 16:58:06 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "1725074.00" Milan Elfmark
15.12.2015 16:58:24 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" Milan Elfmark
05.02.2016 11:09:40 Přidán nový účastník "IČ="29320119 " Název:"KALESS s.r.o." Vítěz="Ne"" Milan Elfmark

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora