Obec Olšany u Prostějova

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Obec Olšany u Prostějova

Olšany u Prostějova 50, Olšany u Prostějova, 79814

IČO: 00288560

Telefon: 581 115 190

E-mail: obec@olsanyupv.cz,  |   Internetová adresa: http://www.olsanyupv.cz/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

ZVZ Konzult s.r.o., Příční 861/4, Přerov, 75002

ing. Šárka Goldmannová

tel.: 602552942

e-mail: goldmannova@zvzkonzult.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Sběrný dvůr obce Olšany u Prostějova
Identifikátor veřejné zakázky: P14V00000007 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 15.09.2014   07:57
Typ řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Jedná se o stavební práce a dodávku technologického vybavení - změnu způsobu užívání stávajících prostor prodejny a skladu použitého textilu se zázemím na prostory obecního Sběrného dvora se zázemím a vybavením technologií.
Předpokládaná hodnota: 6 670 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 20.10.2014 9:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 25.11.2014
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 5 102 194,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 6 173 655,00 CZK
Datum ukončení plnění: 18.08.2015
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 5 516 355,60 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 6 674 790,28 CZK

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva k podání nabídek PDF 0,93 MB 15.09.2014  08:37 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Př. 1 - Krycí list DOC 1,04 MB 15.09.2014  07:58 
2. Př. 2 - PD ZIP 11,98 MB 15.09.2014  08:00 
3. Př. 3 - VV ZIP 0,05 MB 15.09.2014  08:01 
4. Př. 4 - ČP o ZKP a PKP DOCX 1,01 MB 15.09.2014  08:04 
5. Př. 5 - ČP o TKP DOCX 0,02 MB 15.09.2014  08:05 
6. Př. 6 - Subdodavatelé XLS 0,03 MB 15.09.2014  08:06 
7. Svazek 2 - Obchodní podmínky DOC 2,29 MB 15.09.2014  08:07 
8. Př. 1 - Krycí list - pdf PDF 0,15 MB 15.09.2014  08:34 
9. Př. 4 - ČP o ZKP a PKP - pdf PDF 0,31 MB 15.09.2014  08:34 
10. Př. 5 - ČP o TKP - pdf PDF 0,17 MB 15.09.2014  08:35 
11. Př. 6 - Subdodavatelé - pdf PDF 0,14 MB 15.09.2014  08:35 
12. Svazek 2 - Obchodní podmínky - pdf PDF 0,37 MB 15.09.2014  08:35 
13. Zadávací dokumentace PDF 3,01 MB 15.09.2014  08:37 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Dodatečná informace č. 1 PDF 0,32 MB 26.09.2014  14:13 
2. Příloha k DI č. 1 XLS 0,60 MB 26.09.2014  14:13 
3. Dodatečná informace č. 2 PDF 0,30 MB 02.10.2014  16:16 
4. Příloha k DI č. 2 ZIP 0,50 MB 02.10.2014  16:20 

Informace o umožnění prohlídky místa plnění

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Informace o prohlídce na místě PDF 0,11 MB 15.09.2014  08:37 

Rozhodnutí o vyloučení uchazeče pro nesplnění kvalifikace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Rozhodnutí o vyloučení uchazeče PDF 1,08 MB 10.11.2014  11:01 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky PDF 0,69 MB 10.11.2014  11:02 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele PDF 0,47 MB 30.11.2014  06:41 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo PDF 3,86 MB 09.12.2014  08:42 
2. Dodatek smlouvy č.1 PDF 5,62 MB 10.06.2015  08:32 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Nabídková cena Vítěz
1.   SWIETELSKY stavební s.r.o.   48035599 CZ NE 5 793 046,00 CZK  
2.   Provádění staveb Olomouc a.s.   25385551 CZ NE 5 102 194,00 CZK ANO
3.   STAVBROS s.r.o.   46977490 CZ NE 6 617 538,00 CZK  

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2015 5 516 355,60 CZK   6 674 790,28 CZK  Historie zakázky

Datum Popis Autor
15.09.2014 7:57:00 Zakázka zveřejněna  
15.09.2014 7:57:02 Upravení termínu "Ukončení zveřejnění" z hodnoty "15.09.2014" na "31.12.2049 10:00:00" Milan Elfmark
15.09.2014 7:57:06 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "15.09.2014 09:00:00" na "03.10.2014 12:00:00" Milan Elfmark
15.09.2014 7:57:57 Přidání dokumentu "Výzva k podání nabídky", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Elfmark
15.09.2014 7:58:19 Přidání dokumentu "Zadávací dokumentace", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Elfmark
15.09.2014 7:58:43 Přidání dokumentu "Př. 1 - Krycí list", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Elfmark
15.09.2014 7:58:58 Přidání dokumentu "Př. 1 - Krycí list - pdf", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Elfmark
15.09.2014 8:00:24 Přidání dokumentu "Př. 2 - PD", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Elfmark
15.09.2014 8:01:02 Přidání dokumentu "Př. 3 - VV", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Elfmark
15.09.2014 8:02:09 Přidání dokumentu "Př. 4 - ČP o splnění kvalifikačních předpokladů", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Elfmark
15.09.2014 8:03:05 Odstranění dokumentu "Zadávací dokumentace - Př. 4 - ČP o splnění kvalifikačních předpokladů" Milan Elfmark
15.09.2014 8:03:23 Přidání dokumentu "Př. 4 - ČP o ZKP a TKP", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Elfmark
15.09.2014 8:03:46 Přidání dokumentu "Př. 4 - ČP o ZKP a TKP - pdf", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Elfmark
15.09.2014 8:04:22 Odstranění dokumentu "Zadávací dokumentace - Př. 4 - ČP o ZKP a TKP" Milan Elfmark
15.09.2014 8:04:26 Odstranění dokumentu "Zadávací dokumentace - Př. 4 - ČP o ZKP a TKP - pdf" Milan Elfmark
15.09.2014 8:04:53 Přidání dokumentu "Př. 4 - ČP o ZKP a PKP", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Elfmark
15.09.2014 8:05:15 Přidání dokumentu "Př. 4 - ČP o ZKP a PKP - pdf", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Elfmark
15.09.2014 8:05:59 Přidání dokumentu "Př. 5 - ČP o TKP ", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Elfmark
15.09.2014 8:06:24 Přidání dokumentu "Př. 5 - ČP o TKP - pdf", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Elfmark
15.09.2014 8:06:56 Přidání dokumentu "Př. 6 - Subdodavatelé", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Elfmark
15.09.2014 8:07:27 Přidání dokumentu "Př. 6 - Subdodavatelé - pdf", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Elfmark
15.09.2014 8:07:48 Přidání dokumentu "Svazek 2 - Obchodní podmínky", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Elfmark
15.09.2014 8:08:03 Přidání dokumentu "Svazek 2 - Obchodní podmínky - pdf", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Elfmark
15.09.2014 8:08:46 Přidání dokumentu "Informace o prohlídce na místě", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Elfmark
15.09.2014 8:12:11 Odstranění dokumentu "Výzva k podání nabídky - Výzva k podání nabídky" Milan Elfmark
15.09.2014 8:12:17 Odstranění dokumentu "Zadávací dokumentace - Zadávací dokumentace" Milan Elfmark
15.09.2014 8:12:22 Odstranění dokumentu "Zadávací dokumentace - Př. 1 - Krycí list - pdf" Milan Elfmark
15.09.2014 8:12:32 Odstranění dokumentu "Zadávací dokumentace - Př. 4 - ČP o ZKP a PKP - pdf" Milan Elfmark
15.09.2014 8:12:39 Odstranění dokumentu "Zadávací dokumentace - Př. 5 - ČP o TKP - pdf" Milan Elfmark
15.09.2014 8:12:43 Odstranění dokumentu "Zadávací dokumentace - Př. 6 - Subdodavatelé - pdf" Milan Elfmark
15.09.2014 8:12:47 Odstranění dokumentu "Zadávací dokumentace - Svazek 2 - Obchodní podmínky - pdf" Milan Elfmark
15.09.2014 8:12:51 Odstranění dokumentu "Zadávací dokumentace - Informace o prohlídce na místě" Milan Elfmark
15.09.2014 8:34:24 Přidání dokumentu "Př. 1 - Krycí list - pdf", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Elfmark
15.09.2014 8:34:52 Přidání dokumentu "Př. 4 - ČP o ZKP a PKP - pdf", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Elfmark
15.09.2014 8:35:14 Přidání dokumentu "Př. 5 - ČP o TKP - pdf", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Elfmark
15.09.2014 8:35:34 Přidání dokumentu "Př. 6 - Subdodavatelé - pdf", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Elfmark
15.09.2014 8:35:51 Přidání dokumentu "Svazek 2 - Obchodní podmínky - pdf", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Elfmark
15.09.2014 8:37:05 Přidání dokumentu "Zadávací dokumentace", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Elfmark
15.09.2014 8:37:27 Přidání dokumentu "Výzva k podání nabídek", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Elfmark
15.09.2014 8:37:45 Přidání dokumentu "Informace o prohlídce na místě", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Elfmark
15.09.2014 8:38:28 Editace parametrů řízení změna "Ke zveřejnění" z hodnoty "Ne" na "Ano" Milan Elfmark
15.09.2014 8:38:28 Editace parametrů řízení změna "Identifikátor řízení na profilu" z hodnoty "" na "P14V00000007" Milan Elfmark
15.09.2014 8:38:28 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "15.09.2014" na "15.09.2014 08:38:27" Milan Elfmark
15.09.2014 8:40:56 Editace parametrů řízení změna "Předpokládaná cena" z hodnoty "66700000.00" na "6670000.00" Milan Elfmark
15.09.2014 8:40:56 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "15.09.2014 08:38:27" na "15.09.2014" Milan Elfmark
26.09.2014 14:13:09 Přidání dokumentu "Dodatečná informace č. 1", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Elfmark
26.09.2014 14:13:48 Přidání dokumentu "Příloha k DI č. 1 ", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Elfmark
26.09.2014 18:01:40 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "03.10.2014 12:00:00" na "14.10.2014 10:00:00" Milan Elfmark
02.10.2014 16:16:12 Přidání dokumentu "Dodatečná informace č. 2", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Elfmark
02.10.2014 16:20:37 Přidání dokumentu "Příloha k DI č. 2", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Elfmark
02.10.2014 16:21:38 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "14.10.2014 10:00:00" na "20.10.2014 09:00:00" Milan Elfmark
10.11.2014 11:01:44 Přidání dokumentu "Rozhodnutí o vyloučení uchazeče", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Elfmark
10.11.2014 11:02:08 Přidání dokumentu "Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Elfmark
30.11.2014 6:41:40 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Elfmark
30.11.2014 6:42:55 Přidán nový účastník "IČ="46977490 " Název:"STAVBROS s.r.o." Vítěz="Ne"" Milan Elfmark
30.11.2014 6:43:28 Přidán nový účastník "IČ="48035599 " Název:"SWIETELSKY stavební s.r.o." Vítěz="Ne"" Milan Elfmark
30.11.2014 6:44:07 Přidán nový účastník "IČ="25385551 " Název:"Provádění staveb Olomouc a.s." Vítěz="Ano"" Milan Elfmark
30.11.2014 6:46:42 Odstranění účastníka řízení "IČ="25385551 " Název:"Provádění staveb Olomouc a.s." Vítěz="Ano"" Milan Elfmark
30.11.2014 6:47:26 Přidán nový účastník "IČ="25385551 " Název:"Provádění staveb Olomouc a.s." Vítěz="Ano"" Milan Elfmark
30.11.2014 8:49:34 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "5102194.00" Milan Elfmark
30.11.2014 8:49:34 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "6173655.00" Milan Elfmark
30.11.2014 8:49:34 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "15.09.2014" na "15.09.2014 07:57:00" Milan Elfmark
30.11.2014 8:50:48 Přidán nový účastník "IČ="61979481 " Název:"Jaroslav Berka" Vítěz="Ne"" Milan Elfmark
03.12.2014 15:17:43 Odstranění účastníka řízení "IČ="61979481 " Název:"Jaroslav Berka" Vítěz="Ne"" Milan Elfmark
09.12.2014 8:42:29 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Elfmark
10.06.2015 8:32:19 Přidání dokumentu "Dodatek smlouvy č.1", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Elfmark
30.11.2015 2:56:24 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" Milan Elfmark
30.11.2015 2:58:50 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "5516355.60" Milan Elfmark
30.11.2015 2:58:50 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "6674790.28" Milan Elfmark

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora