Obec Olšany u Prostějova

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Obec Olšany u Prostějova

Olšany u Prostějova 50, Olšany u Prostějova, 79814

IČO: 00288560

Telefon: 581 115 190

E-mail: obec@olsanyupv.cz,  |   Internetová adresa: http://www.olsanyupv.cz/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

Ing. Jan Tomek, Zahradní 30, Malé Svatoňovice, 54234

tel.: +420777244236

e-mail: tomek@icvv.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Obec Olšany u Prostějova, okr. Prostějov – cisternová automobilová stříkačka
Identifikátor veřejné zakázky: P14V00000004 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
496744 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 09.07.2014   20:53
Typ řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: dodávky
Popis zakázky: Předmětem VZ je dodávka 1 ks nové (nepoužité, nerepasované) cisternové automobilové stříkačky (CAS) včetně požadovaného požárního příslušenství. CAS musí odpovídat vyhl. č.35/2007 ve znění vyhl. č.53/2010 Sb. a požadavkům zadavatele. CAS bude vybavená požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 2000 l.min-1, kategorie podvozku 2, provedení základním, hmotnostní třída S, pohon 4x4, výška brodivosti při pomalé jízdě vodou min. 700 mm, výška CAS max. 3200 mm.
Předpokládaná hodnota: 4 600 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 25.07.2014 10:30 hodin
Datum uzavření smlouvy: 27.08.2014
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 4 595 000,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 5 559 950,00 CZK
Datum ukončení plnění: 26.06.2015
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 4 595 000,00 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 5 559 950,00 CZK

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva PDF 1,00 MB 09.07.2014  20:53 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Zadávací dokumentace ZIP 2,87 MB 09.07.2014  20:56 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. písemná zpráva zadavatele PDF 0,36 MB 09.09.2014  21:25 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. smlouva o dílo PDF 16,02 MB 08.09.2014  09:38 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Nabídková cena Vítěz
1.   WISS CZECH, s.r.o.   29305934 CZ NE 5 568 601,00 CZK  
2.   Požární technika Komet s.r.o.   18623255 CZ NE 5 566 000,00 CZK  
3.   Továrna hasicí techniky, s.r.o.   46508147 CZ NE 5 559 950,00 CZK ANO

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2014 2 892 562,00 CZK   3 500 000,00 CZK  
2015 1 702 438,00 CZK   2 059 950,00 CZK  


Seznam poddodavatelů

Název firmy IČO Země sídla
TATRA TRUCKS a.s. 01482840    Česká republikaHistorie zakázky

Datum Popis Autor
09.07.2014 20:53:00 Zakázka zveřejněna  
09.07.2014 20:53:27 Založeno nové řízení Milan Elfmark
09.07.2014 20:53:27 Upravení termínu "Ukončení zveřejnění" z hodnoty "09.07.2014" na "31.12.2049 10:00:00" Milan Elfmark
09.07.2014 20:53:27 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "09.07.2014 09:00:00" na "25.07.2014 10:30:00" Milan Elfmark
09.07.2014 20:53:54 Přidání dokumentu "Výzva ", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Elfmark
09.07.2014 20:56:09 Přidání dokumentu "Zadávací dokumentace", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Elfmark
09.07.2014 20:57:16 Editace parametrů řízení změna "Ke zveřejnění" z hodnoty "Ne" na "Ano" Milan Elfmark
09.07.2014 20:57:16 Editace parametrů řízení změna "Identifikátor řízení na profilu" z hodnoty "" na "P14V00000004" Milan Elfmark
09.07.2014 20:57:16 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "09.07.2014" na "09.07.2014 20:57:15" Milan Elfmark
07.09.2014 20:41:48 Přidán nový účastník "IČ="29305934 " Název:"WISS CZECH, s.r.o." Vítěz="Ne"" Milan Elfmark
07.09.2014 20:42:27 Přidán nový účastník "IČ="18623255 " Název:"Požární technika Komet s.r.o." Vítěz="Ne"" Milan Elfmark
07.09.2014 20:46:21 Přidán nový účastník "IČ="46508147 " Název:"Továrna hasicí techniky, s.r.o." Vítěz="Ano"" Milan Elfmark
08.09.2014 9:34:51 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "4595000.00" Milan Elfmark
08.09.2014 9:34:51 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "5559950.00" Milan Elfmark
08.09.2014 9:34:51 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "09.07.2014 20:57:15" na "09.07.2014 20:57:16" Milan Elfmark
08.09.2014 9:38:53 Přidání dokumentu "smlouva o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Elfmark
09.09.2014 21:25:52 Přidání dokumentu "písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Elfmark
09.09.2014 21:26:39 Editace parametrů řízení změna "Čislo na ISVZ" z hodnoty "" na "496744" Milan Elfmark
09.09.2014 21:26:39 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "09.07.2014 20:57:16" na "09.07.2014" Milan Elfmark
14.11.2014 11:02:43 Přidán nový účastník "IČ="01482840 " Název:"TATRA TRUCKS a.s." Vítěz="Ne"" Milan Elfmark
25.08.2015 7:37:57 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "2892562.00" Milan Elfmark
25.08.2015 7:37:57 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "3500000.00" Milan Elfmark
25.08.2015 7:55:00 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" Milan Elfmark
25.08.2015 7:55:00 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "09.07.2014" na "09.07.2014 20:53:00" Milan Elfmark
25.08.2015 7:55:49 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "2892562.00" na "4595000.00" Milan Elfmark
25.08.2015 7:55:49 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "3500000.00" na "5559950.00" Milan Elfmark

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora