Obec Olšany u Prostějova

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Obec Olšany u Prostějova

Olšany u Prostějova 50, Olšany u Prostějova, 79814

IČO: 00288560

Telefon: 581 115 190

E-mail: obec@olsanyupv.cz,  |   Internetová adresa: http://www.olsanyupv.cz/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

VIOLETTE s.r.o., Tovární 42a, Olomouc, 77900

Ing. Monika Medková

tel.: +420585242713

e-mail: sekretariat@violette-sro.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Fyzická revitalizace ploch u občanské vybavenosti širšího rámce centra obce Olšany u Prostějova
Identifikátor veřejné zakázky: P14V00000003 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 31.03.2014   16:26
Typ řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Režim VZ: Podlimitní
Hlavní CPV kód:
ID Nipez :
Popis zakázky: Předmětem zadávacího řízení je fyzická revitalizace ploch u občanské vybavenosti širšího rámce centra obce Olšany u Prostějova, zaměřená na úpravu veřejně přístupné plochy u občanské vybavenosti, které zahrnují komunikace,zpevněné plochy, oplocení, přístřešek zastávky,veřejné osvětlení, dešťová kanalizace,terénní úpravy a vegetační úpravy.
Předpokládaná hodnota: 6 781 551,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 16.04.2014 8:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 16.06.2014
Datum ukončení plnění: 30.04.2015
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 6 861 934,99 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 8 302 941,34 CZK

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva k podání nabídky PDF 1,82 MB 31.03.2014  18:56 

Kvalifikační dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Kvalifikační dokumentace PDF 1,67 MB 31.03.2014  18:58 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Zadávací dokumentace PDF 0,98 MB 31.03.2014  18:59 

Textová část zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Krycí list nabídky PDF 0,08 MB 31.03.2014  16:26 
2. Průvodní zpráva PDF 0,08 MB 31.03.2014  16:26 
3. Souhrná technická zpráva PDF 0,14 MB 31.03.2014  16:26 
4. Soupis prací PDF 0,06 MB 31.03.2014  16:26 
5. Návrh smlouvy o dílo PDF 1,12 MB 31.03.2014  19:00 
6. Seznam předpokládaných subdodavatelů PDF 0,11 MB 31.03.2014  19:01 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky PDF 0,05 MB 20.05.2014  08:57 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. písemná zpráva zadavatele PDF 1,17 MB 16.06.2014  09:30 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo PDF 1,18 MB 16.06.2014  09:30 
2. přílohy ke SOD PDF 3,59 MB 16.06.2014  09:31 
3. Rozpočet dle nabídky, příloha SOD XLS 1,45 MB 16.06.2014  09:32 
4. Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo PDF 0,94 MB 09.12.2014  08:38 
5. Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo PDF 7,39 MB 16.05.2015  00:20 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Nabídková cena Vítěz
1.   POZEMSTAV Prostějov, a.s.   25527380 CZ NE 6 741 210,00 CZK  
2.   STAEG Development, spol. s r.o.   25576241 CZ NE 6 759 429,99 CZK  
3.   Porr a.s.   43005560 CZ NE 6 715 020,00 CZK  
4.   EKO Agrostav a.s.   47672200 CZ NE 6 733 284,00 CZK  
5.   STRABAG a.s.   60838744 CZ NE 6 698 641,02 CZK ANO

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2014 4 547 709,60 CZK   5 502 728,62 CZK  
2015 2 314 225,39 CZK   2 800 212,72 CZK  Historie zakázky

Datum Popis Autor
31.03.2014 16:26:02 Zakázka zveřejněna  
31.03.2014 18:54:51 Odstranění dokumentu "Výzva k podání nabídky - Výzva k podání nabídky" Milan Elfmark
31.03.2014 18:56:25 Přidání dokumentu "Výzva k podání nabídky", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Elfmark
31.03.2014 18:57:02 Odstranění dokumentu "Kvalifikační dokumentace - Kvalifikační dokumentace" Milan Elfmark
31.03.2014 18:58:11 Přidání dokumentu "Kvalifikační dokumentace", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Elfmark
31.03.2014 18:58:33 Odstranění dokumentu "Zadávací dokumentace - Zadávací dokumentace" Milan Elfmark
31.03.2014 18:59:25 Přidání dokumentu "Zadávací dokumentace", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Elfmark
31.03.2014 18:59:53 Odstranění dokumentu "Textová část zadávací dokumentace - Návrh smlouvy o dílo" Milan Elfmark
31.03.2014 19:00:44 Přidání dokumentu "Návrh smlouvy o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Elfmark
31.03.2014 19:01:07 Odstranění dokumentu "Textová část zadávací dokumentace - Seznam předpokládaných subdodavatelů" Milan Elfmark
31.03.2014 19:01:46 Přidání dokumentu "Seznam předpokládaných subdodavatelů", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Elfmark
20.05.2014 8:57:56 Přidání dokumentu "Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Elfmark
16.06.2014 9:30:07 Přidání dokumentu "písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Elfmark
16.06.2014 9:30:49 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Elfmark
16.06.2014 9:30:51 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "31.03.2014 16:26:01" na "31.03.2014 16:26:02" Milan Elfmark
16.06.2014 9:31:56 Přidání dokumentu "přílohy ke SOD", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Elfmark
16.06.2014 9:32:43 Přidání dokumentu "Rozpočet dle nabídky, příloha SOD", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Elfmark
16.06.2014 10:10:31 Přidán nový účastník "IČ="25576241 " Název:"STAEG Development, spol. s r.o." Vítěz="Ne"" Milan Elfmark
16.06.2014 10:11:22 Přidán nový účastník "IČ="43005560 " Název:"Porr a.s." Vítěz="Ne"" Milan Elfmark
16.06.2014 10:12:13 Přidán nový účastník "IČ="47672200 " Název:"EKO Agrostav a.s." Vítěz="Ne"" Milan Elfmark
16.06.2014 10:13:06 Přidán nový účastník "IČ="60838744 " Název:"STRABAG a.s." Vítěz="Ano"" Milan Elfmark
16.06.2014 10:14:19 Přidán nový účastník "IČ="25527380 " Název:"POZEMSTAV Prostějov, a.s." Vítěz="Ne"" Milan Elfmark
09.12.2014 8:38:57 Přidání dokumentu "Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Elfmark
16.05.2015 0:20:26 Přidání dokumentu "Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Elfmark
30.11.2015 3:12:35 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "4547709.60" Milan Elfmark
30.11.2015 3:12:35 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "5502728.62" Milan Elfmark
30.11.2015 3:21:36 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "4547709.60" na "6861934.99" Milan Elfmark
30.11.2015 3:21:36 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "5502728.62" na "8302941.34" Milan Elfmark
30.11.2015 3:26:01 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" Milan Elfmark

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora