Obec Olšany u Prostějova

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Obec Olšany u Prostějova

Olšany u Prostějova 50, Olšany u Prostějova, 79814

IČO: 00288560

Telefon: 581 115 190

E-mail: obec@olsanyupv.cz,  |   Internetová adresa: http://www.olsanyupv.cz/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

tel.:

e-mail:


Detail zakázky

Název zakázky: Sadové úpravy – sídelní zeleň – Olšany u Prostějova
Identifikátor veřejné zakázky: P20V0000005 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
Z2021-015383 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem 
Datum zveřejnění: 18.02.2021   19:28
Typ řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: služby
Popis zakázky: Předmětem plnění veřejné zakázky jsou sadové úpravy, obnova dřevin, dodávka mobiliáře (1. etapa) a následná péče o zeleň (2. etapa) ve třech lokalitách v obci Olšany u Prostějova:
a) v lokalitě hlavní komunikace v centru obce Olšany u Prostějova o celkové ploše území 3 660 m2 budou provedeny sadové úpravy zeleného pásu mezi chodníkem a komunikací. Dojde k vykácení dřevin. V rámci sadových úprav budou vysazeny tvarované živé ploty, trvalkové záhony a založen trávník,
b) v lokalitě ve východní části obce Olšany u Prostějova u sjezdu z dálnice D46 od Olomouce a od příjezdu od obce Hablov u zastávky autobusu u říčky Blaty o celkové ploše území 4 870 m2 dojde k částečnému odstranění nevhodných, přestárlých a poškozených dřevin. V rámci sadových úprav budou vysazeny stromy, keře, trvalkové záhony a dojde k založení trávníku. Součástí plnění je i dodávka mobiliáře,
c) v lokalitě areálu fary (farská zahrada) v Olšanech u Prostějova o celkové ploše území 2 128 m2 dojde k sadovým úpravám spočívajícím ve výsadbě stromů, keřů a záhonů růží a dojde k založení trávníku, divokých trvalko-travinových záhonů, záhonů z trvalek. Součástí plnění je i dodávka mobiliáře.
Předpokládaná hodnota: 3 200 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 08.03.2021 10:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 28.04.2021

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva k podání nabídky PDF 0,33 MB 18.02.2021  19:28 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Svazek 1 - Podmínky kvalifikace a podmínky a požadavky na zpracování nabídky PDF 0,43 MB 18.02.2021  19:28 
2. Svazek 1 - Př.1 - Krycí list DOC 0,03 MB 18.02.2021  19:28 
3. Svazek 1 - Př.2 - PD Blata ZIP 8,87 MB 18.02.2021  19:28 
4. Svazek 1 - Př.2 - PD fara ZIP 8,08 MB 18.02.2021  19:28 
5. Svazek 1 - Př.2 - PD komunikace ZIP 4,13 MB 18.02.2021  19:28 
6. Svazek 1 - Př.3 - Soupis služeb, dodávek a prací XLSX 0,19 MB 18.02.2021  19:28 
7. Svazek 2 - Obchodní podmínky DOC 0,30 MB 18.02.2021  19:28 
8. Svazek 2 - Př.1 - SoD DOC 0,16 MB 18.02.2021  19:28 

Rozhodnutí o vyloučení uchazeče při posouzení nabídek

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Rozhodnutí o vyloučení účastníka PDF 0,29 MB 24.03.2021  17:07 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Oznámení o výběru dodavatele PDF 0,25 MB 01.04.2021  13:59 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele PDF 1,15 MB 28.04.2021  17:28 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo PDF 1,78 MB 28.04.2021  08:05 
2. Příloha č. 1 k SoD PDF 0,72 MB 28.04.2021  08:05 
3. Příloha č. 2 k SoD PDF 1,56 MB 28.04.2021  12:02 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   Engelmann Czech s.r.o.   24705977 CZ NE   3 122 933,58 CZK  
2.   KAVYL, spol. s r.o.   49975358 CZ NE   2 994 841,57 CZK  
3.   ZÁBOJNÍK - contractors, s.r.o.   26258692 CZ NE   3 160 387,96 CZK  
4.   STROMMY COMPANY, s.r.o.   01919652 CZ NE   3 454 059,24 CZK  
5.   ZAHRADA Olomouc s.r.o.   48395013 CZ NE   2 892 704,50 CZK ANO
6.   Beatrice Mádrová   48730441 CZ NE   3 109 297,93 CZK  
7.   Kaisler s.r.o.   25523406 CZ NE   2 864 676,84 CZK  

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPHHistorie zakázky

Datum Popis Autor
18.02.2021 19:28:20 Zakázka zveřejněna  
24.03.2021 17:07:49 Přidání dokumentu "Rozhodnutí o vyloučení účastníka", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Elfmark
01.04.2021 13:59:57 Přidání dokumentu "Oznámení o výběru dodavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Elfmark
28.04.2021 8:05:14 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Elfmark
28.04.2021 8:05:51 Přidání dokumentu "Příloha č. 1 k SoD", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Elfmark
28.04.2021 8:11:29 Přidán nový účastník "IČ="24705977 " Název:"Engelmann Czech s.r.o." Vítěz="Ne"" Milan Elfmark
28.04.2021 8:16:17 Odstranění účastníka řízení "IČ="24705977 " Název:"Engelmann Czech s.r.o." Vítěz="Ne"" Milan Elfmark
28.04.2021 11:14:12 Přidán nový účastník "IČ="24705977 " Název:"Engelmann Czech s.r.o." Vítěz="Ne"" Milan Elfmark
28.04.2021 11:14:49 Přidán nový účastník "IČ="49975358 " Název:"KAVYL, spol. s r.o." Vítěz="Ne"" Milan Elfmark
28.04.2021 11:15:21 Přidán nový účastník "IČ="26258692 " Název:"ZÁBOJNÍK - contractors, s.r.o." Vítěz="Ne"" Milan Elfmark
28.04.2021 11:15:56 Přidán nový účastník "IČ="01919652 " Název:"STROMMY COMPANY, s.r.o." Vítěz="Ne"" Milan Elfmark
28.04.2021 11:16:50 Přidán nový účastník "IČ="48395013 " Název:"ZAHRADA Olomouc s.r.o." Vítěz="Ano"" Milan Elfmark
28.04.2021 11:17:21 Přidán nový účastník "IČ="48730441 " Název:"Beatrice Mádrová" Vítěz="Ne"" Milan Elfmark
28.04.2021 11:17:52 Přidán nový účastník "IČ="25523406 " Název:"Kaisler s.r.o." Vítěz="Ne"" Milan Elfmark
28.04.2021 12:02:23 Přidání dokumentu "Příloha č. 2 k SoD", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Elfmark
28.04.2021 17:25:23 Editace účastníka řízení změna "Cena Účastník" z hodnoty "3122933.58" na "0.00" Milan Elfmark
28.04.2021 17:25:42 Editace účastníka řízení změna "Cena Účastník" z hodnoty "2994841.57" na "0.00" Milan Elfmark
28.04.2021 17:26:18 Editace účastníka řízení změna "Cena Účastník" z hodnoty "3454059.24" na "0.00" Milan Elfmark
28.04.2021 17:26:27 Editace účastníka řízení změna "Cena Účastník" z hodnoty "3160387.96" na "0.00" Milan Elfmark
28.04.2021 17:26:54 Editace účastníka řízení změna "Cena Účastník" z hodnoty "2892704.50" na "0.00" Milan Elfmark
28.04.2021 17:27:10 Editace účastníka řízení změna "Cena Účastník" z hodnoty "3109297.93" na "0.00" Milan Elfmark
28.04.2021 17:27:28 Editace účastníka řízení změna "Cena Účastník" z hodnoty "2864676.84" na "0.00" Milan Elfmark
28.04.2021 17:28:44 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Elfmark
23.05.2021 20:51:53 Editace parametrů řízení změna "Čislo na ISVZ" z hodnoty "" na "Z2021-015383" Milan Elfmark

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora