Obec Olšany u Prostějova

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Obec Olšany u Prostějova

Olšany u Prostějova 50, Olšany u Prostějova, 79814

IČO: 00288560

Telefon: 581 115 190

E-mail: obec@olsanyupv.cz,  |   Internetová adresa: http://www.olsanyupv.cz/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

tel.:

e-mail:


Detail zakázky

Název zakázky: Školka Olšany – nástavba třídy MŠ č. p. 20
Identifikátor veřejné zakázky: P20V0000002 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
Z2021-014163 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem 
Datum zveřejnění: 04.12.2020   16:10
Typ řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem plnění veřejné zakázky je nástavba mateřské školky pro 30 dětí včetně WC, umývárny dětí, úklidové místnosti a WC učitelek. Z rozdělovací chodby je umožněn přístup do herny, která je propojena s ložnicí dětí. Do herny je vidět prosklenou stěnou a dveřmi z kanceláře učitelek, která je současně přístupna i ze šatny dětí. V prostoru herny je umístěna malá kuchyňka s jídelním výtahem sloužící pouze pro předání jídla. Součástí předmětu plnění je i venkovní schodiště zajišťující přístup do nástavby MŠ a oplocení MŠ.
Předpokládaná hodnota: 9 991 237,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 18.01.2021 10:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 20.04.2021
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 8 485 000,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 10 226 850,00 CZK

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva k podání nabídky PDF 0,32 MB 04.12.2020  16:10 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Svazek 1 - Podmínky kvalifikace a podmínky a požadavky na zpracování nabídky PDF 0,43 MB 04.12.2020  16:10 
2. Svazek 1 - Př.1 - Krycí list DOC 0,04 MB 04.12.2020  16:10 
3. Svazek 1 - Př.2 - PD RAR 152,44 MB 04.12.2020  16:10 
4. Svazek 1 - Př.3 - Soupis stavebních prací XLSX 0,58 MB 04.12.2020  16:10 
5. Svazek 1 - Př.4 - ČP k využití poddodavatelů DOC 0,04 MB 04.12.2020  16:10 
6. Svazek 1 - Př.5 - Seznam poddodavatelů DOC 0,04 MB 04.12.2020  16:10 
7. Svazek 2 - Obchodní podmínky DOC 0,29 MB 04.12.2020  16:10 
8. Svazek 2 - Př.1 - SoD DOCX 0,12 MB 04.12.2020  16:10 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Vysvětlení ZD č.1 PDF 0,56 MB 11.12.2020  12:46 
2. Vysvětlení ZD č.1 - Př.č.1 XLSX 0,53 MB 11.12.2020  12:46 
3. Vysvětlení ZD č.2 PDF 0,28 MB 23.12.2020  14:33 
4. Vysvětlení ZD č.2 - Př.č.1 DOC 0,02 MB 23.12.2020  14:33 
5. Vysvětlení ZD č.2 - Př.č.2 JPG 0,10 MB 23.12.2020  14:34 
6. Vysvětlení ZD č.3 PDF 0,39 MB 11.01.2021  10:01 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Oznámení o výběru dodavatele PDF 1,64 MB 18.02.2021  15:20 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele PDF 0,28 MB 22.04.2021  09:16 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo PDF 0,43 MB 22.04.2021  09:49 
2. Příloha č. 1 k SoD RAR 152,44 MB 22.04.2021  10:00 
3. Příloha č. 2 - Položkový rozpočet PDF 1,30 MB 22.04.2021  10:01 
4. Příloha č. 3 - Časový harmonogram PDF 0,22 MB 22.04.2021  10:01 
5. Odstoupení od SOD PDF 0,21 MB 15.02.2022  12:54 
6. Dohoda o vypořádání PDF 0,79 MB 15.02.2022  13:47 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   ELKTRO-FLEXI s.r.o.   28602340 CZ NE 8 758 699,06 CZK    
2.   STAVBROS, s.r.o.   46977490 CZ NE 9 313 393,91 CZK    
3.   JR stavby CZ, s.r.o.   26875080 CZ NE 11 915 287,02 CZK    
4.   ADAR ing s.r.o.   05931738 CZ NE 9 690 000,00 CZK    
5.   NOSTA, s.r.o.   47671416 CZ NE 10 544 990,00 CZK    
6.   WEISSTAW s.r.o.   05532914 CZ NE 8 800 443,96 CZK    
7.   Navláčil stavební firma, s.r.o.   25301144 CZ NE 8 485 000,00 CZK   ANO
8.   Elektropráce Spáčil s.r.o.   26853639 CZ NE 8 888 888,88 CZK    
9.   Moravská stavební unie - MSU s.r.o.   48529303 CZ NE 8 656 846,32 CZK    
10.   A-Z STAVBY s.r.o.   26839580 CZ NE 11 559 761,01 CZK    

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPHHistorie zakázky

Datum Popis Autor
04.12.2020 16:10:45 Zakázka zveřejněna  
11.12.2020 12:46:19 Přidání dokumentu "Vysvětlení ZD č.1", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Elfmark
11.12.2020 12:46:46 Přidání dokumentu "Vysvětlení ZD č.1 - Př.č.1", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Elfmark
11.12.2020 12:47:15 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "04.12.2020 16:10:44" na "04.12.2020 16:10:45" Milan Elfmark
11.12.2020 12:47:15 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "29.12.2020 09:00:00" na "06.01.2021 10:00:00" Milan Elfmark
23.12.2020 14:33:30 Přidání dokumentu "Vysvětlení ZD č.2", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Elfmark
23.12.2020 14:33:53 Přidání dokumentu "Vysvětlení ZD č.2 - Př.č.1", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Elfmark
23.12.2020 14:34:16 Přidání dokumentu "Vysvětlení ZD č.2 - Př.č.2", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Elfmark
23.12.2020 14:34:41 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "06.01.2021 10:00:00" na "18.01.2021 10:00:00" Milan Elfmark
11.01.2021 10:01:46 Přidání dokumentu "Vysvětlení ZD č.3", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Elfmark
18.02.2021 15:20:06 Přidání dokumentu "Oznámení o výběru dodavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Elfmark
22.04.2021 9:16:19 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Elfmark
22.04.2021 9:49:09 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Elfmark
22.04.2021 10:00:08 Přidání dokumentu "Příloha č. 1 k SoD", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Elfmark
22.04.2021 10:01:02 Přidání dokumentu "Příloha č. 2 - Položkový rozpočet", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Elfmark
22.04.2021 10:01:33 Přidání dokumentu "Příloha č. 3 - Časový harmonogram", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Elfmark
26.04.2021 8:24:41 Editace parametrů řízení změna "Čislo na ISVZ" z hodnoty "" na "Z2021631-014" Milan Elfmark
26.04.2021 8:25:46 Přidán nový účastník "IČ="28602340 " Název:"ELKTRO-FLEXI s.r.o." Vítěz="Ne"" Milan Elfmark
26.04.2021 8:26:44 Editace účastníka řízení změna "Cena Účastník" z hodnoty "0.00" na "8758699.06" Milan Elfmark
26.04.2021 8:27:23 Přidán nový účastník "IČ="46977490 " Název:"STAVBROS, s.r.o." Vítěz="Ne"" Milan Elfmark
26.04.2021 8:27:54 Přidán nový účastník "IČ="26875080 " Název:"JR stavby CZ, s.r.o." Vítěz="Ne"" Milan Elfmark
26.04.2021 8:28:29 Přidán nový účastník "IČ="05931738 " Název:"ADAR ing s.r.o." Vítěz="Ne"" Milan Elfmark
26.04.2021 8:28:57 Přidán nový účastník "IČ="47671416 " Název:"NOSTA, s.r.o." Vítěz="Ne"" Milan Elfmark
26.04.2021 8:31:03 Přidán nový účastník "IČ="05532914 " Název:"WEISSTAW s.r.o." Vítěz="Ne"" Milan Elfmark
26.04.2021 8:32:26 Přidán nový účastník "IČ="25301144 " Název:"Navláčil stavební firma, s.r.o." Vítěz="Ano"" Milan Elfmark
26.04.2021 8:33:15 Přidán nový účastník "IČ="26853639 " Název:"Elektropráce Spáčil s.r.o." Vítěz="Ne"" Milan Elfmark
26.04.2021 8:33:55 Přidán nový účastník "IČ="48529303 " Název:"Moravská stavební unie - MSU s.r.o." Vítěz="Ne"" Milan Elfmark
26.04.2021 8:34:42 Přidán nový účastník "IČ="26853639 " Název:"Elektropráce Spáčil s.r.o." Vítěz="Ne"" Milan Elfmark
26.04.2021 8:35:11 Odstranění účastníka řízení "IČ="26853639 " Název:"Elektropráce Spáčil s.r.o." Vítěz="Ne"" Milan Elfmark
26.04.2021 8:35:45 Přidán nový účastník "IČ="26839580 " Název:"A-Z STAVBY s.r.o." Vítěz="Ne"" Milan Elfmark
26.04.2021 8:36:42 Editace účastníka řízení změna "Cena Účastník" z hodnoty "59762.01" na "11559761.01" Milan Elfmark
26.04.2021 8:38:49 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "8485000.00" Milan Elfmark
26.04.2021 8:38:49 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "10226850.00" Milan Elfmark
23.05.2021 20:54:56 Editace parametrů řízení změna "Čislo na ISVZ" z hodnoty "Z2021631-014" na "Z2021-014163" Milan Elfmark
15.02.2022 12:54:49 Přidání dokumentu "Odstoupení od SOD", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Elfmark
15.02.2022 13:47:15 Přidání dokumentu "Dohoda o vypořádání", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Elfmark

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora